Tăng cường công tác quản lý và chấp hành pháp luật về bảo vệ môi trường

Sáng ngày 7/12/2016, Ủy ban nhân dân tỉnh tổ chức hội nghị về công tác bảo vệ môi trường trên địa bàn tỉnh Thừa Thiên Huế với sự chủ trì của Phó Chủ tịch thường trực UBND tỉnh Phan Ngọc Thọ. Tham dự hội nghị có đại diện lãnh đạo các Sở, ban, ngành của tỉnh; lãnh đạo các huyện, thị xã, thành phố và một số doanh nghiệp hoạt động trên địa bàn tỉnh.

Tại Hội nghị, các đại biểu được nghe 9 báo cáo và phát biểu về thực trạng công tác bảo vệ môi trường ở các địa phương, các ngành, đơn vị trên địa bàn tỉnh. Triển khai Chỉ thị số 28/CT-UBND ngày 02 tháng 12 năm 2016 về việc tăng cường công tác quản lý nhà nước và chấp hành pháp luật về bảo vệ môi trường trên địa bàn tỉnh; Triển khai Chỉ thị số 29/CT-UBND ngày 05 tháng 12 năm 2016 về một số nhiệm vụ, giải pháp cấp bách nhằm bảo vệ môi trường trong ngành nông nghiệp.

Kết thúc Hội nghị, đồng chí Phó Chủ tịch tỉnh Phan Ngọc Thọ kết luận và chỉ đạo: Công tác bảo vệ môi trường là nhiệm vụ của toàn Đảng, toàn dân và của cả hệ thống chính trị, do đó cần được nhận thức một cách đầy đủ về công tác bảo vệ môi trường trong đội ngũ cán bộ, của các ban ngành, tăng cường sự phối hợp các ngành, đơn vị liên quan trong qua trình thực hiện.

Hồ Thành

Facebook
Twitter
LinkedIn
Email