Kết quả Hội thi Sáng tạo Kỹ thuật lần thứ VII, năm 2015

Ngày 02/10, UBND tỉnh đã ban hành Quyết định số: 1995/QĐ-UBND phê duyệt 63 giải pháp kỹ thuật đoạt giải Hội thi Sáng tạo Kỹ thuật tỉnh Thừa Thiên Huế lần thứ VII, năm 2015.

Được tổ chức 2 năm 1 lần (vào các năm lẻ) nhằm thúc đẩy phong trào thi đua lao động sáng tạo của toàn dân trong lĩnh vực khoa học kỹ thuật, thúc đẩy việc áp dụng có hiệu quả các giải pháp kỹ thuật vào sản xuất và đời sống, góp phần phát triển kinh tế – xã hội, qua đó tôn vinh và ghi nhận công lao của các cán bộ khoa học, các tầng lớp công nhân, nông dân, các nhà sáng tạo có các giải pháp kỹ thuật hữu ích, các sáng kiến hay đã được áp dụng trên địa bàn tỉnh và đem lại hiệu quả kinh tế – xã hội cao, đồng thời tuyển chọn các giải pháp tiêu biểu tham gia Hội thi Sáng tạo Kỹ thuật toàn quốc lần thứ 13, năm 2015.

Doãn Quan

 

Kiểm tra lại

Khai mạc Hội thảo “Di sản và phát triển bền vững”

Sáng 21/5/2015, tại khách sạn Sài Gòn Morin, thành phố Huế, UBND thành phố Huế …