Hợp tác quốc tế nâng cao chất lượng đào tạo và nghiên cứu khoa học

Các nội dung chính của đề tài gồm: Hợp tác với đối tác Đại học Sassari (Ý) xây dựng trung tâm Carlo Urbani nhằm: tạo ra nguồn cơ sở vật chất, phòng thí nghiệm, cơ sở chăm sóc hồi sức tại bệnh viện Đại học Y Dược Huế; Đào tạo nguồn cán bộ khoa học có chất lượng cao cho tỉnh Thừa Thiên Huế và miền Trung; Tạo nên sự hợp tác tin cậy giữa Đại học Sassari và Đại học Y Dược Huế; Hình thành viên nghiên cứu Y Sinh học; Hình thành và triển khai chương trình đào đạo cao học y sinh học quốc tế; Đào tạo bổ sung, cập nhật liên tục kiến thức công nghệ sinh học, sinh học phân tử và kỹ năng cơ bản về thực hành trong lĩnh vực này cho 20 giáo viên giảng dạy môn sinh học ở các trường THPT trong địa bàn tỉnh Thừa Thiên Huế.

Phát triển hợp tác quốc tế tìm kiếm nguồn hỗ trợ nhằm nâng cấp cơ sở vật chất, điều kiện giáng dạy và nghiên cứu khoa học, đào tạo cán bộ khoa học có chất lượng cao là hướng đi độc đáo, phù hợp với xu thế phát triển và nhu cầu hội nhập của nền giáo dục Việt Nam. Từ năm 2000, Trường Đại học Y Dược Huế đã có hợp tác với Tường Đại học Sassari trong đào tạo, trao đổi sinh viên. Năm 2007, với sự hỗ trợ của chính phủ Ý, nhà trường đã xây dựng thành công Trung tâm Carlo Urbani để ghi nhớ sự đóng góp và hy sinh cao cả của bác sỹ Carlo Urbani trong việc giám sát và tham gia khống chế dich bệnh Sars tại Việt Nam năm 2003. Từ năm 2010, Đaiọ học Sassari cấp học bổng và tiếp nhận đào tạo tại Sassari cho 2 nghiên cứu sinh của trường Đại học Y Dược Huế về lĩnh vực Y Sinh học. Cũng trong năm này, trường Đại học Y Dược Huế và Đại học Sasari xây dựng chương trình liên kết đào tạo cao học quốc tế về Y Sinh học. Năm 2012, GS.TS. Cao Ngọc Thành và GS. Pietro Cappuccinelli và các cộng sự tại Đại học Y Dược Huế thực hiện đề tài: “ Nâng cao chất lượng đào tạo và nghiên cứu khoa học y sinh học thông qua hợp tác quốc tế: Mô hình thành công của trường Đại học Y Dược Huế”.

Các nội dung chính của đề tài gồm: Hợp tác với đối tác Đại học Sasari (Ý) xây dựng trung tâm Carlo Urbani nhằm: tạo ra nguồn cơ sở vật chất, phòng thí nghiệm, cơ sở chăm sóc hồi sức tại bệnh viện Đại học Y Dược Huế; Đào tạo nguồn cán bộ khoa học có chất lượng cao cho tỉnh Thừa Thiên Huế và miền Trung; Tạo nên sự hợp tác tin cậy giữa Đại học Sassari và Đại học Y Dược Huế; Hình thành viên nghiên cứu Y Sinh học; Hình thành và triển khai chương trình đào đạo cao học y sinh học quốc tế; Đào tạo bổ sung, cập nhật liên tục kiến thức công nghệ sinh học, sinh học phân tử và kỹ năng cơ bản về thực hành trong lĩnh vực này cho 20 giáo viên giảng dạy môn sinh học ở các trường THPT trong địa bàn tỉnh Thừa Thiên Huế.

Kết quả của đề tài đã xây dựng thành công trung tâm Carlo Urbani tại trường Đại học Y Dược Huế có đủ khả năng thực hiện nghiên cứu, chẩn đoán và giảng dạy lĩnh vực vi sinh vật học, bệnh nhiễm trùng. Hình thành viện nghiên cứu Y Sinh học để thực hiện nhiệm vụ nghiên cứu, giảng dạy và cung cấp dịch vụ khoa học chẩn đoán bệnh. Chương trình đào tạo cao học tiên tiến được phê duyệt và triển khai thực hiện từ năm 2012 đến nay.

Đề tài đã tạo nên mô hình hợp tác quốc tế trong đào tạo ở bậc sau đại học trong lĩnh vực y học và khoa học sức khỏe, góp phần cải thiện cơ sở vật chất, đào tạo nguồn nhân lực chất lượng cao cho phát triển giáo dục đại học và kinh tế xã hội. Thông qua chương trình hợp tác,Trường Đại học Y Dược đã xây dựng được trung tâm Carlo Urbani gồm 02 phòng thí nghiệm an toàn sinh học cấp 3 với trang thiết bị hiên đại nhằm chẩn đoán vi sinh vật cho bệnh viện trường, đào tạo sau đại học và nghiên cứu khoa học; 01 khu hồi sức cấp cứu với trang thiết bị hiện đại để chăm sóc và điều trị bệnh nhân nặng tại bệnh viện Đại học Y Dược Huế.

Đề tài đã đóng góp tích cực và hiệu quả vào nhiệm vụ đào tạo nguồn nhân lực có trình độ cao phục vụ phát triển kinh tế – xã hội của tỉnh Thừa Thiên Huế và khu vực miền Trung. Chương trình đào tạo đã được triển khai thực hiện tại trường Đại học Y Dược Huế từ năm 2012 đến nay, đã đào tạo 47 học viên cao học. Mô hình này có thể áp dụng cho các trường đại học trên phạm vi toàn quốc.

Giải Pháp

Facebook
Twitter
LinkedIn
Email