Hội thảo khoa học Dương Văn An với vùng đất Thuận Quảng

Nhân kỷ niệm 500 năm sinh Tiến sĩ Dương Văn An, tác giả cuốn sách Ô Châu cận lục, danh nhân văn hóa, nhà biên soạn địa chí đầu tiên về vùng đất Thuận Quảng, nay là các tỉnh Quảng Bình, Quảng Trị, Thừa Thiên Huế, thành phố Đà Nẵng và tỉnh Quảng Nam, ngày 23 tháng 8 năm 2014, hội Khoa học Lịch sử tỉnh Thừa Thiên Huế tổ chức hội thảo khoa học Dương Văn An với vùng đất Thuận Quảng. Chủ trì hội thảo có PGS.TS Đỗ Bang, phó chủ tịch hội Khoa học Lịch sử Việt Nam, chủ tịch hội Khoa học Lịch sử tỉnh Thừa Thiên Huế, ông Lê Văn Hoan, chủ tịch hội Khoa học Lịch sử tỉnh Quảng Trị và nhà thơ Văn Lợi, chủ tịch hội Di sản Văn hoá tỉnh Quảng Bình. Hội thảo có sự tham gia của các nhà nghiên cứu và lãnh đạo các ngành 3 tỉnh Quảng Bình, Quảng Trị và Thừa Thiên Huế.

Đoàn Anh Thái (hội Khoa học Lịch sử)

Facebook
Twitter
LinkedIn
Email