Hội nghị triển khai Nghị định của Chính phủ về đăng ký và quản lý hoạt động tổ chức phi chính phủ nước ngoài tại Việt Nam

Tác giả: Đặng Thanh Phú

Bộ Ngoại giao phối hợp với Ủy ban nhân dân tỉnh Thừa Thiên Huế tổ chức Hội nghị triển khai Nghị định số 58/2022/NĐ-CP ngày 31/8/2022 của Chính phủ về đăng ký và quản lý hoạt động tổ chức phi chính phủ nước ngoài tại Việt Nam

Từ ngày 28-29/9/2023, Bộ Ngoại giao đã phối hợp với Ủy ban nhân dân tỉnh Thừa Thiên Huế tổ chức Hội nghị triển khai Nghị định số 58/2022/NĐ-CP ngày 31/8/2022 của Chính phủ về đăng ký và quản lý hoạt động của tổ chức phi chính phủ nước ngoài tại Việt Nam. Tham dự hội nghị lần này có đại diện của các Bộ: Ngoại giao, Kế hoạch và Đầu tư, Công an; Ngân hàng Nhà nước Việt Nam; các cơ quan ngoại vụ địa phương của các tỉnh, thành; và đại diện của các tổ chức phi chính phủ nước ngoài (PCPNN) đang hoạt động tại Việt Nam. Bên cạnh phần trình bày của Cục Ngoại vụ, Bộ Ngoại giao về giới thiệu và hướng dẫn công tác triển khai Nghị định 58/2022/NĐ-CP với các ban, bộ, ngành, địa phương; đại diện Vụ Kinh tế Đối ngoại của Bộ Kế hoạch và Đầu tư đã báo cáo tình hình triển khai Nghị định số 80/2020/NĐ-CP ngày 08/7/2020 về quản lý và sử dụng viện trợ không hoàn lại không thuộc hỗ trợ phát triển chính thức của các cơ quan, tổ chức, cá nhân nước ngoài dành cho Việt Nam. Hội nghị được bao gồm 3 phiên, gồm hội nghị giữa các ban, bộ, ngành, địa phương; gặp gỡ giữa các tổ chức PCPNN và địa phương và thảo luận chung về việc triển khai Nghị định 58/2022/NĐ-CP.

Thứ trưởng Bộ Ngoại giao kiêm Chủ nhiệm Ủy ban Công tác về các Tổ chức phi chính phủ nước ngoài

Hà Kim Ngọc phát biểu tại Hội nghị

Đây là hội nghị đầu tiên do Bộ Ngoại giao chủ trì tổ chức nhằm triển khai Nghị định 58 của Chính phủ. Hội nghị là dịp để Bộ Ngoại giao cùng các cơ quan trong Ủy ban Công tác về các tổ chức phi chính phủ nước ngoài hướng dẫn, trao đổi, đồng thời lắng nghe ý kiến của các đại biểu sau gần một năm Nghị định chính thức có hiệu lực thi hành, từ đó đánh giá thực tiễn, hiệu quả vướng mắc và đề xuất các giải pháp đẩy mạnh công tác PCPNN trong thời gian tới./.

Kiểm tra lại

Công nhận 64 sản phẩm công nghiệp nông thôn tiêu biểu cấp tỉnh năm 2023

  Tác giả: Ngày 20/11/2023, Chủ tịch UBND tỉnh ban hành Quyết định số 2725/QĐ-UBND …