Hội Chăn nuôi Thú y đẩy mạnh công tác tuyên truyền, phổ biến kiến thức khoa học kỹ thuật

Ngày 11/7/2014, Hội Chăn nuôi Thú y Thừa Thiên Huế (Hội) đã tổ chức đại hội lần thứ IV, nhiệm kỳ: 2014-2019, đại diện các sở, ban, ngành và hơn 100 hội viên đã đến dự.

Nhiệm kỳ qua (2008-2014), Hội đã tập hợp được đông đảo hội viên gồm: các thành phần từ giáo sư, tiến sỹ đến các kỹ sư, bác sĩ thú y cho đến nhân viên thú y cơ sở và người sản xuất…cùng tham gia hoạt động Hội. Nhiều đề tài nghiên cứu, tiến bộ khoa học kỹ thuật được ứng dụng vào thực tiễn như: quy trình phòng trừ bệnh e.coly trên lợn; công nghệ chế biến phế phụ phẩm nông nghiệp làm thức ăn chăn nuôi bò; công nghệ sinh sản và nuôi thương phẩm lợn ¾ máu ngoại tại Phong Điền…Nhiều mô hình được nhân rộng trong phát triển chăn nuôi, phòng trừ dịch bệnh tăng năng xuất như: mô hình hỗ trợ cải tạo đàn bò bằng phương pháp thụ tinh nhân tạo, mô hình chăn nuôi dê vùng gò đồi phục vụ chương trình nông thôn mới ở miền Trung và Tây Nguyên…Nâng cao nhận thức của hội viên đối với công tác khoa học kỹ thuật, một số hội viên đã vận dụng vào công việc chung của Hội, xây dựng mô hình chăn nuôi và nuôi trồng thủy sản quy mô hộ gia định hiệu quả.

Công tác tư vấn, phản biện và giám định xã hội có những kết quả đáng ghi nhận, Hội đã hoàn thành 2 đề tài và đã nghiệm thu vào năm 2009 được ứng dụng tốt vào sản xuất. Số lượng đề tài, dự án do hội viên làm chủ nhiệm khá nhiều, tập trung nhiều nhất là: hội viên Khoa Chăn nuôi Thú y, Trường Đại học Nông lâm Huế và hội viên ở các đơn vị Trung tâm Giống cây trồng vật nuôi, Trung tâm Khuyến nông lâm ngư…Trong 5 năm qua, có trên 100 đề tài, dự án có sự tham gia tư vấn, phản biện của hội viên.

Ngoài ra, Hội còn tăng cường công tác đào tạo, tuyên truyền phổ biến kiến thức khoa học công nghệ, đã đào tạo trung cấp thú ý cho gần 100 học viên, phát hành tập san thông tin khoa học kỹ thuật đều đặn 2 số/năm với các nội dung về chuyên môn, phổ biến kiến thức pháp luật, gương sản xuất giỏi cho tất cả hội viên; hội thảo, tập huấn, hội nghị đầu bờ, phát tờ rơi có nội dung phát triển chăn nuôi, mô hình sản xuất giỏi, phòng chống dịch bệnh an toàn vệ sinh thực phẩm; xây dựng chuyên mục phóng sự thông tin ngắn phát trên đài truyền hình. Lồng ghép nhiệm vụ chuyên môn của các đơn vị và phối hợp với các địa phương trong công tác tuyên truyền. Hằng năm, Hội đều triển khai đến hội viên các nội dung về chuyên môn như: phát triển chăn nuôi, xây dựng các mô hình chăn nuôi an toàn, giới thiệu những kết quả của các đề tài, dự án, mô hình mới để ứng dụng vào sản xuất.

Trong nhiệm kỳ tới, Hội tập trung công tác ổn định tổ chức để triển khai tốt các hoạt động của Trung ương Hội, Liên hiệp các Hội Khoa học và Kỹ thuật tỉnh, Tỉnh hội và các chi hội; có kế hoạch phát triển hội viên hàng năm; tham gia công tác tư vấn, phản biện và giám định xã hội, nghiên cứu, tìm hiểu các hoạt động liên quan để đặt vấn đề tham gia tư vấn, phản biện và giám định xã hội; tham gia đăng ký tuyển chọn các dự án, đề tài nghiên cứu khoa học, trang bị các đầu sách về chuyên môn cho thư viện; động viên toàn thể hội viên tham gia hoạt động chuyên môn chăn nuôi thú y, giúp cho ngành chăn nuôi thú y hoàn thành nhiệm vụ bảo vệ và phát triển đàn gia súc, gia cầm của tỉnh; thực hiện công tác tư vấn khoa học kỹ thuật cho người chăn nuôi, cung cấp con giống kịp thời cho các chương trình, dự án có nhu cầu.

Doãn Quan

Kiểm tra lại

05 đề tài đạt giải tại Hội thi và Giải thưởng toàn quốc năm 2023

Tác giả: Hội thi Sáng tạo Kỹ thuật tỉnh Thừa Thiên Huế được tổ chức …