Doanh nghiệp khoa học và công nghệ đầu tiên của tỉnh Thừa Thiên Huế

Đó là Công ty TNHH Dịch vụ tư vấn kỹ thuật CSC, đơn vị vừa Sở Khoa học và Công nghệ trao Giấy chứng nhận doanh nghiệp khoa học và công nghệ (KH&CN) vào đầu năm 2018. Đây là công ty được thành lập chính thức vào năm 2004 hoạt động trong lĩnh vực Khoa học và công nghệ. Nhiệm vụ chính: Nghiên cứu các quy trình, thiết bị, giải pháp kỹ thuật và chuyển giao công nghệ.

Doanh nghiệp KH&CN là cầu nối nhanh nhất để đưa các kết quả nghiên cứu, ứng dụng KH&CN vào sản xuất, góp phần phát triển kinh tế – xã hội. Tuy nhiên, tốc độ phát triển các doanh nghiệp KH&CN ở Thừa Thiên Huế cũng như trong cả nước còn chậm.

Thừa Thiên Huế là địa phương thứ 51 trong cả nước có doanh nghiệp KH&CN. Hiện nay, cả nước có 303 doanh nghiệp được cấp giấy chứng nhận doanh nghiệp KH&CN và Công ty TNHH Dịch vụ tư vấn kỹ thuật CSC là doanh nghiệp KH&CN thứ 304 của cả nước.

Hồ Thành

Facebook
Twitter
LinkedIn
Email