Danh sách ban Chấp hành Liên hiệp các Hội Khoa học và Kỹ thuật tỉnh Thừa Thiên Huế khóa V, nhiệm kỳ 2018 – 2023

DANH SÁCH BAN CHẤP HÀNH LIÊN HIỆP CÁC HỘI KHOA HỌC VÀ KỸ THUẬT TỈNH THỪA THIÊN HUẾ KHÓA V, NHIỆM KỲ 2018-2023

TT

Họ và tên

Năm sinh

Chức vụ / Đơn vị công tác

Nam

Nữ

1

Ông Trần Hữu Dàng 1953 Chủ tịch Liên hiệp hội Khóa V

2

Ông Bùi Thắng 1972 Phó Chủ tịch Liên hiệp hội Khóa V

3

Ông Nguyễn Quang Linh 1961 Giám đốc Đại học Huế, Phó Chủ tịch Liên hiệp hội Khóa V

4

Ông Hồ Đức Hưng 1965 Tổng Thư ký kiêm CVP Liên hiệp hội

5

Ông Đỗ Bang 1950 Chủ Tịch Hội Khoa học Lịch sử tỉnh

6

Ông Phùng Văn Vinh 1960 Phó Trưởng ban Thường trực Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy

7

Ông Phan Thanh Hải 1969 GĐ Trung Tâm Bảo tồn Di tich Cố Đô Huế

8

Bà Trần Thị Mai 1956 Phó Chủ Tịch Hội Nữ Trí thức tỉnh

9

Ông Huỳnh Văn Minh 1952 Chủ Tịch Hội Tim mạch tỉnh

10

Ông Ngô Trí Dũng 1974 GĐ TT Nghiên cứu và Quản lý tài nguyên

11

Ông Hoàng Việt Trung 1967 Phó Giám đốc Sở Kế hoạch và Đầu tư

12

Ông Lê Vĩnh Chiến 1978 Chủ tịch Hiệp hội Công nghệ phần mềm tỉnh

13

Ông Hoàng Ngọc Thanh 1955 Phó Chủ Tịch Hội Luật gia

14

Ông Lê Văn Thăng 1958 Chủ Tịch Hội Địa lý Tài nguyên Môi trường

15

Ông Dương Tuấn Anh 1954 Chủ Tịch Hiệp Hội Doanh nghiệp tỉnh

16

Ông Nguyễn Hữu Bi 1956 Ủy viên BCH Hội Toán học

17

Ông Nguyễn Quang Vinh Bình 1966 Phó Chủ Tịch Hội nghề cá tỉnh

18

Ông Võ Văn Chinh 1955 Chủ tịch Hội Cựu giáo chức tỉnh

19

Ông Đinh Văn Chung 1982 Phó ban Ban TT&PBKT, Liên hiệp hội

20

Ông Phan Cảnh Chương 1963 PCT Hội Điều dưỡng Thừa Thiên Huế

21

Bà Vũ Thị Bắc Hà 1957 Chủ Tịch Hội Dinh Dưỡng

22

Ông Hoàng Hữu Hè 1952 Chủ Tịch Hội Nuôi ong tỉnh

23

Bà Đặng Thị Mai Hoa 1959 Chủ Tịch Hội Đông Y tỉnh

24

Ông Phan Thanh Hùng 1962 Chủ Tịch Hội Khoa học Thủy Lợi tỉnh

25

Ông Phạm Hoàng Hưng 1957 Chủ tịch Hội Nhi khoa tỉnh

26

Ông Nguyễn Văn Hưng 1965 Chủ tịch Hội Chăn nuôi thú y tỉnh

27

Ông Trần Văn Huy 1964 Chủ tịch Hội Tiêu Hóa

28

Ông Huỳnh Văn Kéo 1957 Chủ tịch Hội Khoa học kỹ thuật Lâm nghiệp

29

Ông Lê Đình Khánh 1965 Ủy viên Thường vụ Hội Tiết niệu Thận học

30

Bà Đặng Phước Cẩm Lai 1980 Phó Chánh VP Liên hiệp hội

31

Ông Nguyễn Hữu Lễ 1938 Chủ Tịch Câu lạc bộ Lâm Nghiệp tỉnh

32

Ông Hoàng Minh Lợi 1955 Chủ tịch Hội Chẩn đoán hình ảnh

33

Bà Trần Thị Mai 1956 Chủ tịch Hội Nữ Hộ sinh tỉnh

34

Ông Hoàng Hải Minh 1978 Chủ Tịch Hội Kiến trúc sư tỉnh

35

Ông Trần Đức Minh 1980 Chủ Tịch Hội Doanh nhân trẻ

36

Bà Phạm Thị Diệu My 1979 GĐ TT Nghiên cứu và Phát triển xã hội

37

Ông Trần Minh Phong 1983 Phó Chánh VP, Kế toán trưởng LHH, Chủ nhiệm Câu lạc bộ Sáng tạo trẻ

38

Ông Lê Bá Phúc 1978 Phó Giám đốc Sở Tài nguyên Môi trường

39

Ông Nguyễn Xuân Sơn 1981 PGĐ Sở Thông tin và Truyền thông

40

Bà Hoàng Thị Tâm 1961 Chủ Tịch Hội Kế hoạch hóa gia đình tỉnh

41

Ông Thích Tuệ Tâm 1956 Phó Chủ Tịch Hội Châm cứu

42

Ông Phạm Hoài Thanh 1953 Phó Chủ Tịch Hội Cơ học

43

Ông Cao Ngọc Thành 1958 Chủ Tịch Hội Phụ sản tỉnh

44

Ông Hồ Thành 1978 Phó ban TV,PB&GĐXH, Liên hiệp hội

45

Bà Phạm Thị Trinh Thuận 1949 Chủ Tịch Hội Dược học

46

Ông Nguyễn Đại Viên 1967 Chủ Tịch Hội Xây dựng tỉnh

47

Ông Phan Trọng Vinh 1953 Chủ tịch Hội Quy hoạch PT đô thị tỉnh

48

Giám đốc Sở Khoa học và Công nghệ

 

Kiểm tra lại

Hỗ trợ cộng đồng A Lưới xây dựng và vận hành 10 mô hình sinh kế về nuôi trồng thủy sản

Tác giả: Trong khuôn khổ dự án “Nâng cao năng lực của phụ nữ trong …