Đảng ủy Khối tổ chức hội nghị trực báo khối Đoàn thể và khối Sự nghiệp quý I, năm 2018

Ngày 06/4/2018, tại hội trường Hội Phụ nữ tỉnh, Ban Thường vụ Đảng ủy Khối đã tổ chức hội nghị trực báo tổ chức cơ sở đảng khối Đoàn thể và khối Sự nghiệp. Đến tham dự và chủ trì hội nghị có đồng chí Nguyễn Đình Chiến Ủy viên Ban Thường vụ Đảng ủy Khối Phụ trách khối.

Tại hội nghị, các tổ chức cơ sở đảng thuộc khối Đoàn thể và khối Sự nghiệp đã trực tiếp báo cáo tình hình công tác đảng trong quý I, năm 2018 của tổ chức. Các nội dung triển khai, lãnh đạo và thực hiện tại các tổ chức cơ sở đảng đã bám sát nghị quyết 06-NQ/ĐUK của Đảng ủy khối về nhiệm vụ năm 2018 để tập trung xây dựng nghị quyết, chương trình và lãnh đạo, vận động đảng viên, cán bộ, công chức, viên chức, người lao động nêu cao tinh thần trách nhiệm hoàn thành các nhiệm vụ chính trị, góp phần thúc đẩy phát triển kinh tế – xã hội của tỉnh nhà.

Cũng tại hội nghị, thay mặt Đảng ủy Khối, chủ trì hội nghị đã triển khai và đề nghi các tổ chức cơ sở đảng tiếp tục nổ lực tập trung lãnh đạo, động viên đảng viên, cán bộ, công chức, viên chức và người lao động phát huy kết quả đạt được. Tổ chức thực hiện nghiêm túc các nghị quyết, chương trình kế hoạch của Ban Thường vụ Đảng ủy Khối các cơ quan tỉnh trong năm 2018.

Hồ Thành

Facebook
Twitter
LinkedIn
Email