Cử tri Quảng Điền đề nghị gìn giữ và nâng cấp di sản kiến trúc nghệ thuật là đình làng Thủ Lễ

Chiều ngày 26/11, đoàn đại biểu HĐND tỉnh và huyện đã có buổi tiếp xúc cử tri chuẩn bị kỳ họp HĐND cuối năm 2014 tại Thị trấn Sịa. Tham dự buổi tiếp xúc có ông Ngô Hòa, nguyên UVTV, nguyên PCT UBND tỉnh, đại biểu HĐND tỉnh, ông Nguyễn Thanh Sơn, Phó trưởng ban Pháp chế HĐND tỉnh, ông Trần Quang Vinh, Tỉnh ủy viên, Phó Ban tổ chức Tỉnh ủy, cùng các đại biểu HĐND huyện ứng cử tại Thị trấn Sịa.

Tại buổi tiếp xúc, các cử tri đã được nghe đại biểu HĐND tỉnh và huyện báo cáo tóm tắt tình hình phát triển KT-XH, AN-QP của tỉnh và huyện năm 2014, phương hướng nhiệm vụ năm 2015 và kết quả giải quyết những kiến nghị của cử tri từ kỳ họp HĐND tháng 6 năm 2014. Sau khi nghe báo cáo, các cử tri đều đồng tình và phấn khởi với những kết quả đã đạt được. Đồng thời các cử tri cũng đã nhiều ý kiến, kiến nghị xoay quanh những vấn đề như: đề nghị tỉnh và huyện có biện pháp gìn giữ và nâng cấp di sản kiến trúc nghệ thuật là đình làng Thủ Lễ, chấn chỉnh đội ngũ cán bộ, công chức viên chức trẻ trong các đơn vị hành chính sự nghiệp theo hướng chuẩn về năng lực chuyên môn và bản lĩnh chính trị, đạo đức tác phong. Đề nghị tỉnh và huyện có những giải pháp giúp người dân phát triển kinh tế và an sinh xã hội như hỗ trợ các HTX và nông dân phát triển sản xuất nông nghiệp, tu sửa hệ thống kênh mương, các trạm bơm phục vụ tưới tiêu, đầu tư hoàn thành hệ thống các đường thoát lũ, đường giao thông Giang Đông, An Gia, đường lên khu vực trang trại. Đề nghị có chính sách hỗ trợ kinh phí cho các cán bộ bán chuyên trách, cán bộ đoàn thể thôn, giải quyết chế độ chính sách cho người có công với cách mạng, chế độ thờ cúng liệt sĩ. Đề nghị nghiên cứu và điều chỉnh tăng mức trợ cấp xã hội cho các đối tượng người cao tuổi, người đã nghỉ hưu, người khuyết tật và các đối tượng chính sách và vấn đề giải quyết việc làm cho những sinh viên sau khi ra trường.

Các ý kiến của cử tri nêu ra đã được các đại biểu HĐND tỉnh và huyện tiếp thu, trả lời làm rõ. Còn một số vấn đề sẽ được các Đại biểu báo cáo tại kỳ họp HĐND tỉnh và huyện vào cuối năm 2014.

Công Cường

Facebook
Twitter
LinkedIn
Email