Chỉ đạo, điều hành nổi bật của UBND tỉnh, Chủ tịch UBND tỉnh trong tuần qua (tuần 03/8-09/8/2014)

 

Tăng cường công tác quản lý xe 02 bánh chạy bằng điện; Đảm bảo giao thông, an toàn giao thông tại các tuyến đường đang thi công; Triển khai thực hiện Thông tư số 29/2014/TT-BTNMT; Thống nhất quy mô đầu tư Kè chống xói lở bờ sông Truồi; Báo cáo công tác giải quyết khiếu nại, tố cáo năm 2014; Chấn chỉnh tình trạng khai thác cát trái phép; Đầu tư vào khu kinh tế, khu công nghiệp, cụm công nghiệp chưa có hệ thống xử lý nước thải tập trung; Đẩy mạnh triển khai điều trị nghiện các chất dạng thuốc phiện bằng thuốc Methadone; Chương trình công tác lĩnh vực tài chính giá cả; Tăng cường công tác vệ sinh lao động, phòng chống bệnh nghề nghiệp; Thành phố Huế: chính thức có đường Võ Nguyên Giáp; Bồi thường, hỗ trợ, tái định cư khi Nhà nước thu hồi đất trên địa bàn tỉnh; Sát hạch cấp giấy phép lái xe hạng A1; Phí tham quan các công trình văn hoá; Mức thu học phí năm học 2014-2015; Điều chỉnh, bổ sung mức giá một số dịch vụ khám, chữa bệnh; Đổi tên Trung tâm Giới thiệu việc làm; Điều chỉnh Quyết định phê duyệt đơn giá trồng và chăm sóc rừng phòng hộ, rừng đặc dụng; Tăng cường giải pháp đẩy mạnh công tác thu ngân sách nhà nước 6 tháng cuối năm 2014; Nâng cao năng lực của cộng đồng trong phòng chống các bệnh liên quan đến biến đổi khí hậu và chăm sóc sức khỏe toàn diện người có HIV/AIDS; Tập huấn bơi lội cho học sinh trung học cơ sở tại huyện Phú Lộc; Người đang chấp hành hình phạt tù sẽ được phổ biến, giáo dục pháp luật; Tuyên truyền cải cách hành chính năm 2014… là những chỉ đạo, điều hành nổi bật của UBND tỉnh, Chủ tịch UBND tỉnh trong tuần qua (tuần 03/8-09/8/2014)

Ngày 04/8/2014, Chủ tịch UBND tỉnh đã ban hành Công văn số 4257/UBND-GT giao Sở Giao thông vận tải, Công an tỉnh, UBND cấp huyện có liên quan chỉ đạo các lực lượng chức năng xây dựng kế hoạch, triển khai thực hiện nghiêm các quy định về quản lý; tăng cường công tác thanh tra, kiểm tra, xử lý vi phạm trong hoạt động sản suất, kinh doanh và sử dụng các loại xe 02 bánh chạy bằng điện trên địa bàn tỉnh.

Đồng thời, đẩy mạnh công tác tuyên truyền, vận động, hướng dẫn người dân và học sinh, sinh viên trong việc thực hiện các quy định về đăng ký, gắn biển số đối với mô tô, xe máy điện; thực hiện nghiêm quy định về đội mũ bảo hiểm khi điều khiển xe hai bánh chạy điện khi tham gia giao thông, góp phần đảm bảo trật tự an toàn giao thông.

Là ý kiến chỉ đạo của Chủ tịch UBND tỉnh tại Công văn số 4254/UBND-GT. Theo đó, Chủ tịch UBND tỉnh giao UBND huyện Phong Điền chỉ đạo Ban Đầu tư và Xây dựng huyện khẩn trương thực hiện các giải pháp đảm bảo an toàn giao thông trên tuyến đường tỉnh 11B; đẩy nhanh tiến độ GPMB, hoàn thành dự án nhằm đảm bảo an toàn giao thông trên tuyến và khu vực.

Đồng thời, Chủ tịch UBND tỉnh yêu cầu Sở Giao thông vận tải, Công an tỉnh, Công an cấp huyện chỉ đạo lực lượng chức năng tăng cường công tác kiểm tra, giám sát tình tình thực hiện, chấp hành các quy định về đảm bảo giao thông, an toàn giao thông của các Nhà thầu đang thi công trên các tuyến đường bộ đang khai thác (Quốc lộ 1A, 49A, 49B, Tỉnh lộ 14B, …); yêu cầu khắc phục ngay các điểm gây mất an toàn giao thông, dễ gây ra tai nạn giao thông; xử lý, xử phạt nghiêm các trường hợp cố tình vi phạm theo quy định; trường hợp vượt thẩm quyền, báo cáo kịp thời về UBND tỉnh để xem xét, xử lý theo quy định.

UBND tỉnh nhận được Thông tư số 29/2014/TT-BTNMT ngày 02/6/2014 của Bộ Tài nguyên và Môi trường quy định chi tiết việc lập, điều chỉnh quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất, Chủ tịch UBND tỉnh có ý kiến tại công văn số 4319/UBND-ĐC giao Sở Tài nguyên và Môi trường nghiên cứu, triển khai thực hiện các nội dung quy định tại Thông tư số 28/2014/TT-BTNMT ngày 02/6/2014 của Bộ Tài nguyên và Môi trường; hướng dẫn UBND các huyện, thị xã, thành phố Huế lập kế hoạch sử dụng đất cấp huyện năm 2015.

Ngày 04/8/2014, UBND tỉnh ban hành Công văn số 4274/UBND-XDHT thống nhất quy mô đầu tư dự án Kè chống xói lở bờ sông Truồi đoạn qua các xã Lộc An và Lộc Điền, huyện Phú Lộc.

Theo đó, Dự án sẽ do Ban Đầu tư và Xây dựng Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn làm chủ đầu tư và xây dựng trong 02 năm.

Với mục tiêu Đảm bảo an toàn tính mạng và ruộng vườn cho các hộ dân các xã Lộc An và Lộc Điền sống dọc hai bên bờ sông; Đảm bảo an toàn, tránh nguy cơ sạt lở cho tuyến đường liên xã dọc hai bờ sông Truồi khi xảy ra mưa lũ.

Tổng chiều dài tuyến kè cần gia cố khoảng 2.050m bao gồm: Đoạn kè qua thôn Nam Phổ Cần xã Lộc An dài khoảng 1.000m, đoạn qua thôn Xuân Lai thuộc xã Lộc An dài khoảng 200m; Đoạn kè qua thôn Đông An dài khoảng 250m, đoạn qua thôn Miêu Nha 1 xã Lộc Điền dài khoảng 600m; Bố trí các công trình trên tuyến phù hợp với nhiệm vụ dự án; Biện pháp kỹ thuật phù hợp với tình hình địa chất và địa hình.

Thực hiện Công văn số 1571/TTCP-KHTCTH ngày 08/7/2014 của Thanh tra Chính phủ về việc yêu cầu báo cáo công tác giải quyết khiếu nại, tố cáo năm 2014, ngày 07/8/2014 Chủ tịch UBND tỉnh đã ban hành Công văn số 4362/UBND-KNTC yêu cầu thủ trưởng các sở, ngành chuyên môn thuộc UBND tỉnh; Chủ tịch UBND thành phố Huế, thị xã Hương Thủy, thị xã Hương Trà và các huyện thực hiện việc báo cáo công tác giải quyết khiếu nại, tố cáo năm 2014 (thời kỳ báo cáo tính từ ngày 15/8/2013 đến 15/8/2014) theo hướng dẫn của Thanh tra Chính phủ tại Thông tư 03/2013/TT-TTCP ngày 10/6/2013, đồng thời bổ sung tình hình, kết quả việc triển khai thực hiện Chỉ thị số 35-CT/TW ngày 26/5/2014 của Bộ Chính trị; Nghị quyết số 39/2012/QH13 ngày 23/11/2012 của Quốc hội, Quyết định số 312/QĐ-TTg ngày 07/02/2013 của Thủ tướng Chính phủ; Luật Tiếp công dân; Kế hoạch số 2100/KH-TTCP ngày 19/9/2013 của Thanh tra Chính phủ (theo mẫu tại công văn số 876/CV-TTCP ngày 22/4/2014 của Thanh tra Chính phủ); báo cáo UBND tỉnh (kèm file điện tử – qua Thanh tra tỉnh để tổng hợp, báo cáo) trước ngày 20/8/2014.

Thanh tra tỉnh chủ động đôn đốc các sở, ngành; UBND thành phố, thị xã và các huyện thực hiện việc báo cáo theo đúng nội dung và thời gian nói trên; đồng thời, trên cơ sở số liệu các ngành, địa phương báo cáo, Thanh tra tỉnh tham mưu UBND tỉnh tổng hợp số liệu, dự thảo văn bản trình UBND tỉnh báo cáo Thanh tra Chính phủ chậm nhất đến ngày 22/8/2014.

Ngày 07/8/2014, UBND tỉnh ban hành Công văn số 4360/UBND-TN và Công văn số 4357/UBND-TN yêu cầu Chủ tịch UBND huyện Phú Lộc, Chủ tịch UBND huyện Phú Vang khẩn trương chỉ đạo các phòng ban liên quan và UBND xã Lộc Vĩnh, xã Vinh Thanh tăng cường công tác quản lý, đấu tranh và xử phạt vi phạm hành chính các đối tượng hoạt động khai thác cát trái phép tại xã Lộc Vĩnh, xã Vinh Thanh. Cương quyết xử lý vi phạm, đồng thời cần tổ chức tuyên truyền để người dân hiểu được tác hại do việc khai thác cát tại bờ biển ảnh hưởng trực tiếp đến cuộc sống của người dân; xử lý trách nhiệm đối với lãnh đạo các địa phương nếu tiếp tục để xảy ra tình trạng khai thác cát trái phép trên địa bàn mình quản lý.

Thực hiện Công văn số 5733/VPCP-KTN ngày 29/7/2014 của Văn phòng Chính phủ về việc quy định cấm, hạn chế đầu tư vào khu kinh tế, khu công nghiệp, cụm công nghiệp chưa có hệ thống xử lý nước thải tập trung, ngày 07/8/2014 Chủ tịch UBND tỉnh đã ban hành Công văn số 4361/UBND-CT giao Sở Tài nguyên và Môi trường chủ trì, phối hợp với Ban Quản lý các Khu Công nghiệp tỉnh, Ban Quản lý Khu kinh tế Chân Mây – Lăng Cô, UBND cấp huyện tăng cường công tác giám sát, thanh kiểm tra, tuyên truyền về bảo vệ môi trường tại Khu kinh tế, Khu công nghiệp, Cụm công nghiệp trên địa bàn tỉnh; ngăn chặn và xử lý kịp thời các vi phạm về môi trường theo quy định.

Chủ tịch UBND tỉnh giao Sở Kế hoạch và Đầu tư chủ trì, phối hợp với Ban Quản lý các Khu Công nghiệp tỉnh, Ban Quản lý Khu kinh tế Chân Mây – Lăng Cô, UBND cấp huyện rà soát, đôn đốc các chủ đầu tư hạ tầng; đồng thời xem xét yêu cầu phát triển đề xuất lộ trình, kế hoạch, nguồn vốn cụ thể để đầu tư xây dựng hệ thống xử lý nước thải tập trung tại các khu công nghiệp, cụm công nghiệp, đảm bảo cho hoạt động các dự án được xử lý nước thải theo quy định sau khi quy định về cấm, hạn chế một số lĩnh vực được ban hành theo chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ tại Công văn số 5733/VPCP-KTN ngày 29/7/2014.

Ngày 07/8/2014, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Lê Trường Lưu ký ban hành Công văn số 4354/UBND-TC gửi các Sở: Tài chính, Kế hoạch và Đầu tư, Xây dựng, Giao thông Vận tải, Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn đốc thúc việc tham mưu UBND tỉnh ban hành các văn bản liên quan đến chương trình công tác của UBND tỉnh lĩnh vực tài chính giá cả.

Theo đó, về quy định quản lý nhà nước về giá trên địa bàn, yêu cầu Sở Tài chính bám sát thẩm quyền của UBND tỉnh và các Sở, ngành, đơn vị liên quan theo quy định của Luật quản lý Giá và các văn bản pháp quy hướng dẫn thi hành Luật quản lý Giá để dự thảo văn bản phù hợp; Phối hợp với các ngành tham mưu bổ sung danh mục hàng hóa thuộc diện kê khai giá phù hợp với tình hình thực tiễn trên địa bàn tỉnh; Tổ chức tập huấn, hướng dẫn các Sở ngành, địa phương, đơn vị liên quan tổ chức thực hiện Luật quản lý Giá và các văn bản pháp quy hướng dẫn thi hành Luật quản lý Giá để triển khai đảm bảo quy định.

Về giá rừng (bao gồm rừng sản xuất, rừng phòng hộ, rừng đặc dụng thuộc sở hữu toàn dân do Nhà nước đại diện chủ sở hữu): điều chỉnh sang chương trình công tác năm 2015 của UBND tỉnhkết hợp với điều tra, thống kế rừng theo kế hoạch chung của Trung ương; Giao Sở Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn nghiên cứu các quy định của Trung ương, tham khảo các quy định của các tỉnh để xây dựng giá các loại rừng trên địa bàn tỉnh báo cáo UBND tỉnh trình HĐND tỉnh theo quy định tại nghị định số 48/2007/NĐ-CP ngày 28/3/2014 của Chính phủ; Xây dựng dự toán phù hợp, tiết kiệm để triển khai (không thuê tư vấn).

Về giá cước vận tải hàng hóa đường bộ trên địa bàn tỉnh: thống nhất về sự cần thiết ban hành văn bản, đảm bảo theo chỉ đạo của Bộ Tài chính tại Công văn số 08/QLG-CNTD ngày 08/01/2014 của Bộ Tài chính; Giao Sở Giao thông Vận tải phối hợp với Sở Tài chính xây dựng văn bản trình UBND tỉnh (trình liên ngành) đảm bảo quy định.

Về công bố giá vật liệu xây dựng: Giao Sở Xây dựng chủ trì tham mưu UBND tỉnh thực hiện theo quy định tại Nghị định 112/2009/NĐ-CP ngày 14/12/2009 của Chính phủ và Thông tư 04/2010/TT-BXD ngày 26/5/2010 của Bộ Xây dựng. Tuy nhiên để thực hiện đúng quy định của Luật quản lý Giá, Sở Tài chính là cơ quan thẩm định giá; liên ngành Xây dựng – Tài chính phối hợp tổ chức xác định và công bố kịp thời hệ thống giá xây dựng công trình, giá vật liệu, giá nhân công, giá ca máy và thiết bị thi công phổ biến làm cơ sở tham khảo trong việc lập và quản lý chi phí đầu tư xây dựng công trình.

Về quy trình, thủ tục, hồ sơ thực hiện đấu thầu, đặt hàng, giao kế hoạch sản phẩm, dịch vụ công ích: Sở Tài chính nghiên cứu ban hành văn bản riêng hoặc đề xuất bổ sung trong thẩm quyền phân công, phân cấp trong đầu tư xây dựng. Giao Sở Tài chính phối hợp với Sở Kế hoạch và Đầu tư, các đơn vị liên quan nghiên cứu, áp dụng Luật Đấu thầu số 43/2013/QH13 ngày 26/11/2013; nghị định số 63/2014/NĐ-CP ngày 26/6/2014 của Chính phủ; riêng việc lựa chọn nhà thầu theo hình thức đặt hàng, giao kế hoạch vẫn tiếp tục thực hiện theo Nghị định số 130/2013/NĐ-CP ngày 16/10/2013 của Chính phủ.

Thực hiện Công văn số 4603/BYT-AIDS ngày 14/7/2014 của Bộ Y tế về việc đẩy mạnh triển khai điều trị nghiện các chất dạng thuốc phiện bằng thuốc Methadone, ngày 06/8/2014, Chủ tịch UBND tỉnh ban hành Công văn số 4332/UBND-YT giao Sở Y tế chủ trì, phối hợp với Công an tỉnh, các Sở: Lao động, Thương binh và Xã hội, Tài chính, Thông tin và Truyền thông và các sở, ban, ngành, địa phương liên quan tổ chức triển khai các nội dung theo chỉ đạo của Bộ Y tế tại Công văn trên; báo cáo Ủy ban nhân dân tỉnh kết quả thực hiện trước ngày 30/9/2014

Thực hiện Công văn số 4784/BYT-MT ngày 21/7/2014 của Bộ Y tế về việc tăng cường công tác vệ sinh lao động, phòng chống bệnh nghề nghiệp, ngày 06/8/2014 Chủ tịch UBND tỉnh đã ban hành Công văn số 4335/UBND-YT giao Sở Y tế chủ trì, phối hợp với Sở Lao động, Thương binh và Xã hội, các cơ quan liên quan tham tổ chức triển khai các nội dung theo chỉ đạo của Bộ Y tế tại Công văn trên; báo cáo Bộ Y tế và Ủy ban nhân dân tỉnh kết quả thực hiện theo quy định.

Theo Quyết định số 45/2014/QĐ-UBND ngày 04/8/2014 của UBND tỉnh, kể từ ngày 14/8/2014 có 07 đường được điều chỉnh và 23 đường mới được đặt tên tại các phường của thành phố Huế (đợt VII) năm 2014, gồm đường Võ Nguyên Giáp, đường Võ Văn Kiệt và 21 tên đường khác.

Theo đó, 07 đường được điều chỉnh, gồm các đường: Hà Huy Tập, Tố Hữu, Đinh Tiên Hoàng, Cao Bá Quát, Trần Quý Khoáng, Nguyệt Biều và đường Trần Quang Long.

23 đường mới được đặt tên gồm các đường: Võ Nguyên Giáp, Võ Văn Kiệt, Trần Đại Nghĩa, Châu Chữ, Phong Châu, Bùi San, Kim Liên, Hồng Khẳng, Cao Xuân Huy, Ưng Trí, Nguyễn Minh Vỹ, Tôn Thất Dương Kỵ, Nguyễn Hữu Đính, Nguyễn Hữu Ba, Lê Khắc Quyến, Bùi Viện, Phạm Phú Thứ, Nguyễn Văn Đào, Thân Trọng Phước, Lễ Khê, Thế Lại, Bùi Hữu Nghĩa và đường An Ninh.

Cụ thể, đường Võ Nguyên Giáp có chiều dài 2km, rộng 100m, mặt đường bê tông nhựa rộng 60m với bốn làn xe, điểm đầu từ Khu An Cựu City đến Tỉnh lộ 10A, một trục đường chính của khu đô thị An Cựu city, kết nối với khu đô thị An Vân Dương, là tuyến đường lớn nhất tại thành phố Huế.

Đường Võ Văn Kiệt có chiều dài 5km, rộng 36m, mặt đường bê tông nhựa rộng 26m, điểm đầu từ cầu vượt Thủy Dương đến cầu Lim 2 (thuộc phường Thủy Xuân), nối tuyến đường cảng Thuận An, là trục đường chính phía tây thành phố Huế.

Ngày 05/8/2014, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Phan Ngọc Thọ đã ký ban hành Quyết định số 46/2014/QĐ-UBND quy định về bồi thường, hỗ trợ, tái định cư khi Nhà nước thu hồi đất trên địa bàn tỉnh Thừa Thiên Huế.

Theo Quyết định, điều kiện để được bồi thường về đất khi Nhà nước thu hồi đất vì mục đích quốc phòng, an ninh, phát triển kinh tế – xã hội vì lợi ích quốc gia, công cộng gồm:

– Hộ gia đình, cá nhân đang sử dụng đất không phải là đất thuê trả tiền thuê đất hàng năm, có Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, Giấy chứng nhận quyền sở hữu nhà ở và quyền sử dụng đất ở, Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất (sau đây gọi chung là Giấy chứng nhận) hoặc có đủ điều kiện để được cấp Giấy chứng nhận theo quy định của Ủy ban nhân dân tỉnh mà chưa được cấp, trừ trường hợp quy định tại Khoản 3 Điều 7 của Quy định này; người Việt Nam định cư ở nước ngoài thuộc đối tượng được sở hữu nhà ở gắn liền với quyền sử dụng đất ở tại Việt Nam mà có Giấy chứng nhận hoặc có đủ điều kiện được cấp Giấy chứng nhận theo quy định của Ủy ban nhân dân tỉnh mà chưa được cấp.

– Cộng đồng dân cư, cơ sở tôn giáo, tín ngưỡng đang sử dụng đất mà không phải là đất do Nhà nước giao, cho thuê và có Giấy chứng nhận hoặc có đủ điều kiện để được cấp Giấy chứng nhận theo quy định của Ủy ban nhân dân tỉnh mà chưa được cấp.

– Người Việt Nam định cư ở nước ngoài được Nhà nước giao đất có thu tiền sử dụng đất, cho thuê đất trả tiền thuê đất một lần cho cả thời gian thuê; nhận chuyển nhượng quyền sử dụng đất trong khu công nghiệp, cụm công nghiệp, khu chế xuất, khu công nghệ cao, khu kinh tế, có Giấy chứng nhận hoặc có đủ điều kiện được cấp Giấy chứng nhận theo quy định của Ủy ban nhân dân tỉnh mà chưa được cấp.

– Tổ chức được Nhà nước giao đất có thu tiền sử dụng đất, cho thuê đất trả tiền thuê đất một lần cho cả thời gian thuê; nhận thừa kế quyền sử dụng đất, nhận chuyển nhượng quyền sử dụng đất mà tiền sử dụng đất đã nộp, tiền nhận chuyển nhượng đã trả không có nguồn gốc từ ngân sách nhà nước, có Giấy chứng nhận hoặc có đủ điều kiện được cấp Giấy chứng nhận theo quy định của Ủy ban nhân dân tỉnh mà chưa được cấp.

– Tổ chức nước ngoài có chức năng ngoại giao được Nhà nước cho thuê đất trả tiền thuê đất một lần cho cả thời gian thuê và có Giấy chứng nhận hoặc có đủ điều kiện cấp Giấy chứng nhận theo quy định của Ủy ban nhân dân tỉnh mà chưa được cấp.

– Tổ chức kinh tế, người Việt Nam định cư ở nước ngoài, doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài được Nhà nước giao đất có thu tiền sử dụng đất để thực hiện dự án đầu tư xây dựng nhà ở để bán hoặc để bán kết hợp cho thuê; cho thuê đất trả tiền thuê đất một lần cho cả thời gian thuê, có Giấy chứng nhận hoặc có đủ điều kiện cấp Giấy chứng nhận theo quy định của Ủy ban nhân dân tỉnh mà chưa được cấp.

Theo Quyết định, người sử dụng đất khi Nhà nước thu hồi đất ngoài việc được bồi thường theo quy định của Quy định này còn được Nhà nước xem xét hỗ trợ các khoản:

– Hỗ trợ ổn định đời sống và sản xuất;

– Hỗ trợ đào tạo, chuyển đổi nghề và tìm kiếm việc làm đối với trường hợp thu hồi đất nông nghiệp của hộ gia đình, cá nhân trực tiếp sản xuất nông nghiệp; thu hồi đất ở kết hợp kinh doanh dịch vụ của hộ gia đình, cá nhân mà phải di chuyển chỗ ở;

– Hỗ trợ tái định cư đối với trường hợp thu hồi đất ở của hộ gia đình, cá nhân, người Việt Nam định cư ở nước ngoài mà phải di chuyển chỗ ở;

– Hỗ trợ khác.

Ngoài ra, Quyết định còn quy định rõ Nguyên tắc bồi thường về đất và bồi thường thiệt hại về tài sản, ngừng sản xuất, kinh doanh khi Nhà nước thu hồi đất; Trường hợp Nhà nước thu hồi đất không được bồi thường về đất. Quy định chi tiết các trường hợp bồi thường, hỗ trợ, tái định cư khi Nhà nước thu hồi đất…

Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày 15/8/2014 và thay thế Quyết định số 18/2011/QĐ-UBND ngày 01/6/2011 của UBND tỉnh.

Là nội dung của Quyết định số 47/2014/QĐ-UBND ngày 07/8/2014 của UBND tỉnh quy định việc tổ chức đào tạo, sát hạch, cấp giấy phép lái xe hạng A1 cho người khuyết tật, đồng bào vùng sâu, vùng xa, đồng bào dân tộc có trình độ văn hóa thấp. Theo Quyết định, việc sát hạch cấp giấy phép lái xe gồm phần thi lý thuyết Luật giao thông đường bộ và thực hành lái xe trong hình sát hạch.

Đối với người khuyết tật điều khiển xe mô tô ba bánh dùng cho người khuyết tật để cấp giấy phép lái xe mô tô hạng A1.

– Sát hạch lý thuyết trong bộ đề 150 câu hỏi của Tổng cục Đường bộ Việt Nam ban hành. Trong bộ đề sát hạch, mỗi đề gồm 20 câu hỏi thi, trong đó có 10 câu hỏi về Luật giao thông đường bộ, 10 câu hỏi thi về các biển báo hiệu đường bộ và sa hình. Trả lời đúng từ 16 câu hỏi thi trở lên thì đạt phần sát hạch lý thuyết.

– Sát hạch thực hành lái xe trong hình theo quy định. Xe mô tô, xe gắn máy dùng cho người khuyết tật là xe mô tô, xe gắn máy ba bánh được sản xuất, lắp ráp, nhập khẩu theo Quyết định số 03/2008/QĐ-BGTVT ngày 22/02/2008 của Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải.

Đối với đồng bào vùng sâu, vùng xa, đồng bào dân tộc thiểu số có trình độ văn hóa thấp.

– Phần sát hạch lý thuyết: cho phép giảm số câu hỏi trong bộ đề thi lý thuyết xuống còn 15 câu hỏi, cơ cấu gồm 5 câu hỏi về Luật giao thông đường bộ, 10 câu hỏi về biển báo hiệu đường bộ và sa hình. Trả lời đúng từ 10 câu hỏi thi trở lên thì đạt phần sát hạch lý thuyết.

Có thể áp dụng bằng thi viết đánh dấu X vào ô cần đánh của tờ giấy thi Sát hạch lý thuyết, hoặc hỏi đáp bằng vấn đáp, sát hạch viên chấm điểm số câu hỏi vào giấy thi Sát hạch lý thuyết.

– Phần sát hạch thực hành: thực hiện sát hạch lái xe trong hình theo quy định.

Ngoài ra, người khuyết tật có thể tự học lý thuyết và thực hành theo nội dung và chương trình của Bộ Giao thông vận tải, trường hợp có nhu cầu học tập thì đăng ký với cơ sở đào tạo để được hướng dẫn học tập theo nội dung, chương trình quy định. Cơ sở đào tạo miễn toàn bộ hoặc giảm học phí cho người khuyết tật học.

Riêng đồng bào vùng sâu, vùng xa, đồng bào dân tộc có trình độ văn hóa thấp phải đăng ký với cơ sở đào tạo để được tham gia học tập để sát hạch cấp giấy phép lái xe theo nội dung, chương trình đào tạo lái xe mô tô hạng A1 của Bộ Giao thông vận tải. Thời gian đào tạo được tăng thêm so với quy định.

Ngày 07/8/2014, UBND tỉnh ban hành Quyết định số 48/2014/QĐ-UBND sửa đổi Khoản 2, Điều 1, Quyết định số 19/2012/QĐ-UBND ngày 17/7/2012 của UBND tỉnh về việc quy định mức thu phí thư viện và phí tham quan các công trình văn hoá.

Theo Quyết định, kể từ ngày 17/8/2014, phí tham quan đối với người lớn tại Trung tâm Nghệ thuật Lê Bá Đảng là 20.000đ/người và phí tham quan đối với người lớn tại Bảo tàng Lịch sử và Cách mạng là 20.000đ/người.

Ngày 07/8/2014, UBND tỉnh ban hành Quyết định số 49/2014/QĐ-UBND quy định mức thu học phí của các cơ sở giáo dục mầm non và phổ thông công lập đối với chương trình đại trà năm học 2014-2015 trên địa bàn tỉnh Thừa Thiên Huế.

Theo quyết định, mức thu học phí năm học 2014-2015 không có gì thay đổi so với mức thu học phí của năm học 2013-2014, cụ thể: tại các phường thuộc Thành phố (trừ 3 phường: Thủy Biều, Hương Long, Thủy Xuân) mức học phí hàng tháng cho bậc Trung học phổ thông sẽ là 60.000 đồng; mức đóng cho Trung học cơ sở có học nghề là 65.000 đồng; Trung học cơ sở là 50.000 đồng; 80.000 đồng đối với mầm non không bán trú và 120.000 đồng đối với mầm non bán trú.

Đối với các phường thuộc thị xã Hương Thủy và 3 phường Thủy Biều, Hương Long, Thủy Xuân (thành phố Huế), mức đóng cho Trung học phổ thông sẽ là 50.000 đồng; mức đóng cho Trung học cơ sở có học nghề là 52.000 đồng; Trung học cơ sở là 40.000 đồng; 60.000 đồng đối với mầm non không bán trú và 80.000 đồng đối với mầm non bán trú.

Đối với vùng đồng bằng – nông thôn sẽ được chia thành 2 nhóm: Nhóm thị trấn và các phường thuộc thị xã Hương Trà và nhóm các xã. Theo đó, với nhóm Thị trấn và các phường thuộc thị xã Hương Trà mức đóng cho bậc Trung học phổ thông sẽ là 40.000 đồng; mức đóng cho Trung học cơ sở có học nghề là 42.000 đồng; Trung học cơ sở là 30.000 đồng; 45.000 đồng đối với mầm non không bán trú và 60.000 đồng đối với mầm non bán trú. Với nhóm các xã vùng đồng bằng – nông thôn, mức đóng cho Trung học phổ thông sẽ là 30.000 đồng; mức đóng cho Trung học cơ sở có học nghề là 30.000 đồng; Trung học cơ sở là 20.000 đồng; 30.000 đồng đối với mầm non không bán trú và 40.000 đồng đối với mầm non bán trú.

Tương tự, với khu vực miền núi cũng được chia thành 2 nhóm: Nhóm các thị trấn và nhóm các xã. Nhóm các thị trấn mức đóng hàng tháng cho bậc Trung học phổ thông sẽ là 15.000 đồng; mức đóng cho Trung học cơ sở có học nghề là 20.000 đồng; Trung học cơ sở là 10.000 đồng; 15.000 đồng đối với mầm non không bán trú và 20.000 đồng đối với mầm non bán trú.

Với các xã khu vực miền núi, mức đóng cho Trung học phổ thông sẽ là 10.000 đồng; mức đóng cho Trung học cơ sở có học nghề là 10.000 đồng; Trung học cơ sở là 5.000 đồng; 8.000 đồng đối với mầm non không bán trú và 10.000 đồng đối với mầm non bán trú.

Các cơ sở giáo dục thực hiện miễn, giảm học phí và cấp bù miễn giảm học phí theo Thông tư Liên tịch số 20/2014/TTLT-BGDĐT-BTC-BLĐTBXH ngày 30 tháng 5 năm 2014 của Liên Bộ Giáo dục Đào tạo – Bộ Tài chính – Bộ Lao động thương binh xã hội hướng dẫn thực hiện một số điều củaNghị định 49/2010/NĐ-CP ngày 14 tháng 5 năm 2010 của Chính phủ quy định về miễn, giảm học phí, hỗ trợ chi phí học tập và cơ chế thu, sử dụng học phí đối với cơ sở giáo dục thuộc hệ thống giáo dục quốc dân từ năm học 2010 – 2011 đến năm học 2014-2015 và Nghị định số 74/2013/NĐ-CP ngày 15 tháng 7 năm 2013 của Chính phủ sửa đổi bổ sung một số điều của nghị định số 49/2010/NĐ-CP.

Ngoài ra, Quyết định còn quy định về quản lý và sử dụng học phí. Theo đó, học phí được thu định kỳ hàng tháng; nếu cha mẹ học sinh tự nguyện, nhà trường có thể thu một lần cho cả học kỳ hoặc cả năm học. Đối với cơ sở giáo dục mầm non, giáo dục thường xuyên, dạy nghề phổ thông THCS học phí được thu theo số tháng thực học. Đối với cơ sở giáo dục phổ thông, học phí được thu 9 tháng/năm.

Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày 17/8/2014 và thay thế Quyết định số 36/2013/QĐ-UBND ngày 09/9/2013, Quyết định số 1875/QĐ-UBND ngày 20/9/2013 của UBND tỉnh Thừa Thiên Huế.

Điều chỉnh, bổ sung mức giá một số dịch vụ khám bệnh, chữa bệnh UBND tỉnh đã có điều chỉnh, bổ sung mức giá một số dịch vụ khám bệnh, chữa bệnh trong các cơ sở khám bệnh, chữa bệnh của Nhà nước thuộc tỉnh Thừa Thiên Huế quản lý (tại Quyết định số 50/2014/QĐ-UBND ngày 07/8/2014), cụ thể:

– Điều chỉnh mức giá 10 (mười) dịch vụ khám bệnh, chữa bệnh đã có tại Quyết định số 41/2012/QĐ-UBND ngày 21/12/2012 của Ủy ban nhân dân tỉnh Thừa Thiên Huế; trong đó tăng giá 06 (sáu) dịch vụ; giảm giá 04 (bốn) dịch vụ.

– Bổ sung mức giá 63 (sáu mươi ba) dịch vụ khám bệnh, chữa bệnh mới chưa có tại Quyết định số 41/2012/QĐ-UBND ngày 21 tháng 12 năm 2012 của Ủy ban nhân dân tỉnh.

Các cơ sở khám bệnh, chữa bệnh Nhà nước thuộc tỉnh Thừa Thiên Huế không được thu thêm bất cứ chi phí nào của người bệnh ngoài các chi phí đã tính trong cơ cấu giá được phê duyệt nêu trên.

Đối với những người bệnh đang điều trị nội trú tại các cơ sở khám bệnh, chữa bệnh Nhà nước thuộc tỉnh Thừa Thiên Huế trước ngày Quyết định này có hiệu lực thi hành thì đối với các dịch vụ tăng giá: mức thu theo quy định tại Quyết định số 41/2012/QĐ-UBND ngày 21 tháng 12 năm 2012 của Ủy ban nhân dân tỉnh; Đối với các dịch vụ giảm giá và bổ sung mới: mức thu theo quy định tại Quyết định này. Quyết định này có hiệu lực thi hành từ ngày 17/8/2014

ĐINH VĂN CHUNG

Facebook
Twitter
LinkedIn
Email