Chi cục Thú y tỉnh Thừa Thiên Huế đã tổ chức Hội nghị tổng kết công tác chăn nuôi, thú y năm 2015

Chiều 8/01/2016, Chi cục Thú y tỉnh Thừa Thiên Huế đã tổ chức hội nghị tổng kết công tác chăn nuôi, thú y, thú y thủy sản năm 2015 và triển khai phương hướng hoạt động năm 2016. Đến dự có đồng chí Đinh Khắc Đính, Phó Chủ tịch UBND tỉnh, đại diện lãnh đạo cơ quan Thú Y vùng III, sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn và đại diện các ban ngành, đơn vị có liên quan hoạt động trên địa bàn tỉnh.

Tại hội nghị, đại biểu đã được nghe 03 báo cáo của Chi cục trình bày và các tham luận của các đại biểu đại diện các phòng Nông nghiệp, phòng Kinh tế của các huyện, thị xã.

Hoạt động của Chi cục Thú y tỉnh năm 2015 được hội nghị đánh giá rất cao những kết quả đạt được, đã thực hiện tốt công tác tuyên truyền, tiêm phòng, phòng chống dịch bệnh cho vật nuôi nên không xảy ra các ổ dịch lớn và ngăn ngừa, khống chế được các dịch bệnh thông thường trên địa bàn. Công tác phát triển tổng đàn gia súc, gia cầm được chú trọng; Công tác kiểm soát giống thủy sản được tăng cường từ quá trình vận chuyển cho đến thả nuôi đảm bảo rõ nguồn gốc an toàn……thực hiện thành công đề án Phát triển đàn lợn giống tỷ lệ nạc cao 2011-2015 và đề án Tăng cường năng lực Hệ thống Quản lý nhà nước chuyên ngành Thú y 2011-2015.

Năm 2016, ngành chăn nuôi tỉnh được dự báo là phải đối mặt với nguy cơ dịch bệnh gia súc, gia cầm và thủy sản. Dịch bệnh tiếp tục diễn biến phức tạp, dịch cúm gia cầm H5N1, H5N6 và lở mồm long móng đang xảy ra ở nhiều tỉnh trong cả nước; thời tiết có nhiều bất thường, tình hình xuất, nhập động vật và sản phẩm động vật sẽ rất lớn trên địa bàn.

Trước tình hình đó, Phó Chủ tịch UBND tỉnh – Đinh Khắc Đính đã chỉ đạo: Năm 2016, Chi cục cần phát huy những kết quả đạt được, quan tâm xây dựng, phát triển chăn nuôi theo mô hình trang trai, gia trại để nâng cao giá trị sản xuất và phát triển bền vững; tập trung phát triển chăn nuôi tại một số huyện, địa phương có điều kiện thuận lợi, cụ thể như: Phát triển đàn bò tại huyện A lưới hay tập trung phát triển đàn lợn hướng nạc tại Quảng Điền,..; Đặc biệt, cần chủ động làm tốt công tác phòng chống dịch bệnh trên địa bàn; tăng cường tham mưu cho UBND tỉnh và thực hiện quản lí nhà nước trên lĩnh vực chăn nuôi, thú y và an toàn vệ sinh thực phẩm, chất cấm trong chăn nuôi,..

Hồ Thành

Facebook
Twitter
LinkedIn
Email