Cần nâng cao vị thế của Liên hiệp hội

Ý kiến tâm huyết của đa số đại biểu tham dự hội nghị sơ kết hoạt động 6 tháng đầu năm 2009 của Liên hiệp hội Thừa Thiên Huế, diễn ra ngày 21/7 là phải không ngừng tập hợp, phát huy trí tuệ của đội ngũ trí thức khoa học, công nghệ, liên kết các hội thành viên, tổ chức nhiều hoạt động thiết thực, hiệu quả để nâng cao hơn nữa vị thế của Liên hiệp hội.

Trong 6 tháng đầu năm 2009, Liên hiệp hội Thừa Thiên Huế đã tổ chức nhiều hoạt động, nổi rõ là tổ chức thành công đại hội đại biểu lần thứ III. Qua đó, đã củng cố tổ chức, tổng kết hoạt động, xây dựng phương hướng hoạt động đến năm 2013. Đến nay, Liên hiệp hội Thừa Thiên Huế có 35 hội thành viên, 4 đơn vị trực thuộc tập hợp trên 15.000 hội viên. Có khoảng 2/3 số hội thành viên hoạt động có hiệu quả trên các lĩnh vực nghiên cứu khoa học, ứng dụng tiến bộ kỹ thuật, tuyên truyền phổ biến kiến thức, bồi dưỡng chuyên môn nghiệp vụ, chăm sóc sức khỏe nhân dân, công tác xã hội từ thiện,…

Trong thời gian còn lại của năm 2009, Liên hiệp hội Thừa Thiên Huế tập trung thực hiện 10 nhiệm vụ trọng tâm. Đó là, triển khai thực hiện Chương trình hành động của Liên hiệp hội về xây dựng đội ngũ trí thức trong thời kỳ đẩy mạnh CNH, HĐH đất nước; Triển khai thực hiện Thông báo kết luận của Thường trực Tỉnh ủy tại buổi làm việc với Thường trực Liên hiệp hội; Phối hợp đề xuất và tổ chức thực hiện hội thảo: Cơ sở khoa học và giải pháp xây dựng Thừa Thiên Huế trở thành thành phố trực thuộc trung ương; Xây dựng đề án tổ chức diễn đàn trao đổi giữa trí thức khoa học, công nghệ và lãnh đạo tỉnh một cách thiết thực hiệu quả,…

Nguyễn Văn Quế

Facebook
Twitter
LinkedIn
Email