Hội Luật gia Thừa Thiên Huế: Một hướng hoạt động tư vấn pháp luật mới

Một hướng hoạt động tư vấn pháp luật mới của Hội Luật gia Thừa Thiên Huế (Hội) là tư vấn pháp luật cho doanh nghiệp.

Ông Hoàng Ngọc Thanh, Phó Chủ tịch thường trực của Hội cho hay, Hội vừa hoàn thành tư vấn và soạn thảo 8 tài liệu liên quan đến hoạt động của Công ty cổ phần Du lịch Hương Giang kéo dài trong thời gian khoảng 2 tháng. Đây là hướng hoạt động hoàn toàn mới của Hội.

Cũng theo ông Thanh, trong 6 tháng qua, Trung tâm Tư vấn Pháp luật Thuận hóa thuộc Hội đã tư vấn 251 vụ án các loại. Trong đó, lĩnh vực đất đai có 99 vụ; dân sự, kinh tế, lao động 136 vụ; hình sự, hành chính 12 vụ; tư vấn về tố tụng 04 vụ. Trung tâm cũng đã cộng tác với Trung tâm trợ giúp pháp lý nhà nước của Sở Tư pháp tư vấn và trả lời bằng văn bản, thảo đơn thư cho gần 20 vụ việc các loại.

Ngoài ra, Hội đã thường xuyên tuyên truyền phổ biến, giáo dục pháp luật trực tiếp tại hội nghị, lớp tập huấn và thông qua sóng phát thanh, truyền hình. Hội đã tham gia góp ý dự thảo các luật về Hình sự, Công nghệ cao, Thi hành án dân sự, Luật đa dạng sinh học,…và phổ biến các luật: Công nghệ cao, Cưỡng chế, Thuế tiêu thụ đặc biệt, Thi hành án dân sự, Giao thông đường bộ,…

Hội đang tích cực củng cố, mở rộng tổ chức như củng cố và phát triển chi hội Luật gia Thanh tra tỉnh, thành lập lại chi hội Luật gia Tư pháp, Thanh tra thành phố Huế, kết nạp thêm 30 hội viên, đưa tổng số hội viên lên trên 450 người. Hội đang khẩn trương làm công tác chuẩn bị để tổ chức Đại hội lần thứ IV, dự kiến diễn ra vào cuối quý III năm 2009. q

Nguyễn Văn Quế

Kiểm tra lại