Các địa phương tích cực hưởng ứng Cuộc thi Sáng tạo thanh, thiếu niên, nhi đồng

Phòng Giáo dục và Đào tạo (GD&ĐT) thị xã Hương Thủy đã tổ chức các hoạt động hưởng ứng Cuộc thi Sáng tạo thanh, thiếu niên, nhi đồng tỉnh Thừa Thiên – Huế lần thứ 3 – năm 2010, ông Nguyễn Minh Quang, Phó Trưởng phòng GD&ĐT Hương Thủy cho biết.

Phòng đã ra văn bản hướng dẫn các trường trung học cơ sở (THCS), các trường tiểu học (TH) hưởng ứng cuộc thi. Hướng dẫn của phòng được đăng tải trên trang web pgdhuongthuy.edu.vn từ ngày 22/3/2010. Phòng đã tham mưu thành lập Ban Chỉ đạo cuộc cấp thị xã do đồng chí trưởng phòng GD&ĐT làm trưởng ban, sao lục thể lệ cuộc thi và các văn bản liên quan gửi đến các trường, tổ chức Lễ phát động cuộc thi trong toàn thị xã tại trường THCS Phú Bài (với sự tham dự của đại diện ban giám hiệu các trường TH, THCS trên địa bàn thị xã Hương Thủy, học sinh lớp 9, 7 trường THCS Phú Bài, đại diện Ban Chỉ đạo cuộc thi cấp tỉnh, thị xã). Các trường THCS, TH trên địa bàn đang khẩn trương xúc tiến thành lập Ban Tổ chức cuộc thi cấp trường, đồng thời phổ biến thể lệ đến các em học sinh và động viên các em tích cực tham gia cuộc thi.

Phòng GD&ĐT thành phố Huế đã gửi thông báo, thể lệ cuộc thi đến tất cả các trường TH, THCS, đã thành lập Ban Tổ chức cuộc thi cấp thành phố, đồng chí trưởng phòng làm trưởng ban, đồng thời đã thường xuyên kiểm tra, đôn đốc, nhắc nhở các trường về việc triển khai cuộc thi.

Trường trung học phổ thông Nguyễn Huệ đã phổ biến nội dung, thể lệ cuộc thi đến mọi học sinh trong trường. Cũng như mọi năm, trường sẽ tổ chức đánh giá, trao giải nội bộ, chọn sản phẩm tham gia cuộc thi cấp tỉnh.

Các phòng giáo dục và đào tạo, các trường trung học phổ thông trên địa bàn tỉnh đều đã và đang tích cực hưởng ứng cuộc thi bằng nhiều hình thức thích hợp.

Nguyễn Văn Quế

Kiểm tra lại

HỘI THẢO KHOA HỌC QUỐC GIA THÁI Y VIỆN TRIỀU NGUYỄN: LỊCH SỬ VÀ TRIỂN …