Bế mạc Hội nghị Tỉnh ủy lần thứ 18: quyết tâm thực hiện thắng lợi nhiệm vụ chính trị ngay từ quý đầu năm 2015

Sáng 28/1, Hội nghị Tỉnh ủy lần thứ 18, khóa XIV tiếp tục nghe báo cáo tình hình thực hiện nhiệm vụ công tác kiểm tra, giám sát năm 2014; thảo luận, cho ý kiến về chương trình công tác năm 2015 của Tỉnh ủy, Ban Thường vụ Tỉnh ủy; chương trình kiểm tra, giám sát của Tỉnh ủy; lấy phiếu tín nhiệm và tiến hành phiên bế mạc.

Hội nghị Tỉnh ủy lần thứ 18, khóa XIV đã đóng góp nhiều ý kiến quan trọng vào dung dự thảo Báo cáo Chính trị của Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh khóa XIV trình Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh lần thứ XV; cho ý kiến và thông qua chương trình công tác, chương trình kiểm tra, giám sát của Tỉnh ủy và Ban Thường vụ Tỉnh ủy năm 2015; tổ chức lấy phiếu tín nhiệm đối với các đồng chí trong Ban Thường vụ Tỉnh ủy.

Theo đó, Tỉnh ủy đã thống nhất những vấn đề cần tiếp tục chỉ đạo, chỉ đạo hoàn thiện dự thảo văn kiện Đại hội XV. Với tinh thần trách nhiệm cao trước Đảng, trước Nhân dân, các đồng chí Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh đã tổ chức lấy phiếu tín nhiệm nghiêm túc, đúng với yêu cầu của Đảng và đã đạt được những yêu cầu đã đề ra. Từ chương trình công tác, chương trình kiểm tra, giám sát của Tỉnh ủy và Ban Thường vụ Tỉnh ủy, các đồng chí trong Tỉnh ủy luôn nâng cao trách nhiệm, trực tiếp tham gia bổ sung, chỉnh sửa văn bản phù hợp với nhiệm vụ cả năm.

Phát biểu bế mạc Hội nghị, Bí thư Tỉnh ủy Nguyễn Ngọc Thiện lưu ý: Thời gian từ nay đến Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh lần thứ XV không còn nhiều, đề nghị các cấp ủy Đảng, các đồng chí bí thư, thủ trưởng các cơ quan cùng với việc chuẩn bị các văn kiện, nhân sự đại hội cần tiếp tục chỉ đạo đẩy mạnh sản xuất, kinh doanh, bảo đảm an sinh xã hội… hoàn thành nhiệm vụ năm 2015, góp phần thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XIV và Nghị quyết Đại hội XI của Đảng.

Bí thư Tỉnh ủy Nguyễn Ngọc Thiện đề nghị: Sau hội nghị này, mỗi đồng chí Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ, các đồng chí lãnh đạo chủ chốt các ngành, các cấp nêu cao tinh thần trách nhiệm trong công việc, tăng cường lãnh, chỉ đạo thực hiện có hiệu quả các mục tiêu, chỉ tiêu, nhiệm vụ đã đề ra. Trước mắt, đề nghị cần chỉ đạo tốt các hoạt động thiết thực, ý nghĩa nhân Kỷ niệm 85 năm Ngày thành Đảng; tháo gỡ khó khăn cho doanh nghiệp, chỉ đạo sản xuất vụ Đông – Xuân; chăm lo đời sống Nhân dân, các gia đình chính sách, xã hội trong dịp Tết cổ truyền dân tộc; đẩy mạnh phong trào thi đua yêu nước, phấn đấu thực hiện thắng lợi ngay từ quý đầu năm 2015.

Facebook
Twitter
LinkedIn
Email