Bảo tồn “kỳ hoa dị thảo” tại cố đô Huế

UBND tỉnh Thừa Thiên Huế đã đồng ý xây dựng vườn sưu tập, nhân giống bảo tồn các giống cây di tích do Trung tâm Bảo tồn di tích cố đô Huế thực hiện.

 

Ông Phan Thanh Hải, giám đốc trung tâm bảo tồn, cho biết hệ thống cây trồng trong các di tích Huế vốn là các loài “kỳ hoa dị thảo” do các miền dâng tiến triều đình. Nhưng đến nay, nhiều loài cây quý hầu như không còn tồn tại hoặc có nhưng số lượng rất ít.

<em<ngô đồng,=”” một=”” trong=”” những=”” “kỳ=”” hoa=”” dị=”” thảo”,=”” hiện=”” ở=”” việt=”” nam=”” chỉ=”” có=”” Đại=”” nội=”” -=”” huế.=”” Đây=”” là=”” loài=”” sẽ=”” được=”” bảo=”” tồn=”” và=”” nhân=”” giống<=”” em=””></em<ngô>

 

Trần Dương

 

 

Facebook
Twitter
LinkedIn
Email