Chia sẻ, học hỏi kinh nghiệm và trao đổi cơ hội hợp tác với tổ chức Bắc Âu trợ giúp Việt Nam

Trong khuôn khổ hoạt động thực hiện Chiến lược Xây dựng và Phát triển Quan hệ đối tác quốc tế của Trung Tâm Nghiên Cứu Xã Hội và Phát Triển Cộng Đồng (SORCODE), ngày 12/9/2012, ông Hoàng Thanh Hùng – Giám đốc và cô Hoàng Thị Trà My – Trợ lý Giám đốc – cán bộ Phát triển Chương trình, đã có buổi làm việc thân mật với lãnh đạo và một số cán bộ dự án của tổ chức Bắc Âu Trợ Giúp Việt Nam (Nordic Assistance to Vietnam-NAV).

 

Tham dự buổi họp có bà Margaretta Koltai, Trưởng Văn phòng Dự án và bà Imelda Phadtare, cán bộ Kỹ thuật Chương trình Biến đổi Khí hậu, cô Hoàng Thanh Mai Điều Phối viên Chương trình Biến đổi Khí hậu và bà Trần Thị Thanh Hà, cán bộ Điều Phối viên Dự án Giảm thiểu biến đổi khí hậu.

Trong không khí thân mật, lãnh đạo của hai bên đã giới thiệu và thông báo cho nhau về sứ mạng, các lĩnh vực hoạt động chiến lược trọng tâm, năng lực của tổ chức và chia sẻ các kinh nghiệm xây dựng đề xuất và thực hiện dự án, tìm kiểm nguồn tài trợ và các kết quả đạt được của tổ chức trong thời gian qua. Ngoài ra, hai bên đã đi sâu thảo luận chia sẻ kinh nghiệm trong xây dựng chiến lược và các mô hình can thiệp nâng cao năng lực, quyền lực cho phụ nữ và trẻ em, lồng ghép vấn đề giới trong lĩnh vực vệ sinh, nước sạch và môi trường, phát triển sinh kế, quản lý tài nguyên, biến đổi khí hậu.

Buổi gặp gỡ đã giúp cung cấp thông tin và mở ra những cơ hội có thể hợp tác để hai bên tiếp tục nghiên cứu và phát triển quan hệ đối tác trong lĩnh vực nghiên cứu, xây dựng đề xuất dự án và đào tạo. Hai bên đã thống nhất sẽ tiếp tục có những buổi gặp gỡ trao đổi cụ thể về cơ hội hợp tác và định kỳ chia sẻ kinh nghiệm thực hiện và thông tin dự án.

 

Trà My

 

 

Facebook
Twitter
LinkedIn
Email