Vì cuộc sống hạnh phúc trong cộng đồng vững mạnh

Đó là tôn chỉ hoạt động và sứ mệnh mà Trung tâm Phát triển năng lực cộng đồng gọi tắt là Cycad, đơn vị trực thuộc Liên hiệp các Hội Khoa học và Kỹ thuật tỉnh Thừa Thiên Huế luôn hướng tới. Được thành lập từ những ngày cuối năm 2012, đến nay Trung tâm vừa tròn hai năm hoạt động, Trung tâm đã dần củng cố về tổ chức cũng như phát triển các hoạt động. Cycad luôn thực hiện sứ mệnh tìm kiếm các cơ hội gắn với giá trị của tổ chức để phát triển năng lực cộng đồng một cách bền vững trên các lĩnh vực: (1) Cải thiện y tế công cộng và giảm tác động của dịch bệnh, nhất là HIV/AIDS; (2) Giáo dục kỹ năng sống, đào tạo nghề và tạo việc làm cho thanh niên; (3) Thích ứng và giảm nhẹ những tác động do biến đổi khí hậu; (4) Thúc đẩy quyền trẻ em và bình đẳng giới.

Năm 2014, Cycad tiếp nhận dự án viện trợ không hoàn lại

Trong năm 2015, Cycad tiếp tục tìm kiếm các nguồn tài trợ nhằm thực hiện sứ mệnh hoạt động của mình là đem lại hạnh phúc cho những người chịu nhiều thiệt thòi trong xã hội.

Cẩm Lai

Facebook
Twitter
LinkedIn
Email