Vận động làm sạch môi trường ven biển và đầm phá

 

Chi đoàn Liên hiệp các Hội KH&KT tỉnh Thừa Thiên Huế vừa bắt đầu thực hiện Chiến dịch Vận động làm sạch môi trường ven biển và đầm phá trên tuyến du lịch tại xã Vinh Phú, huyện Phú Vang, tỉnh Thừa Thiên Huế vào ngày 16/8/2009.

Mục đích của chiến dịch nhằm tuyên truyền, nâng cao nhận thức của người dân về những ảnh hưởng của rác thải đối với môi trường sống, hướng dẫn những công đoạn, kỹ thuật thu gom, phân loại và xử lý rác thải một cách đơn giản và hiệu quả nhất. Chiến dịch sẽ góp phần cải thiện chất lượng môi trường tại các xã vùng ven biển và đầm phá nói riêng và toàn tỉnh Thừa Thiên Huế nói chung.

Trong thời gian tới, Chi đoàn sẽ tiếp tục triển khai hoạt động tương tự tại các xã Quảng Lợi và Quảng Ngạnhuyện Quảng Điền; Phú Thuận, huyện Phú Vang, tỉnh Thừa Thiên Huế.

Kinh phí thực hiện do Trung tâm Nghiên cứu và Phát triển xã hội thuộc Liên hiệp các Hội KH&KT tỉnh Thừa Thiên Huế hỗ trợ.

Tin: Minh Phong, ảnh: Hồng Yên

 

 

 

 

 

 

Kiểm tra lại