Thể lệ Cuộc thi Sáng tạo thanh thiếu niên, nhi đồng tỉnh lần thứ II năm 2008-2009

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

…………………………………………..

THỂ LỆ

CUỘC THI SÁNG TẠO THANH THIẾU NIÊN, NHI ĐỒNG

TỈNH THỪA THIÊN HUẾ LẦN THỨ II NĂM 2008-2009

– Căn cứ Quyết định số 554/QĐ-UBND ngày 17 tháng 3 năm 2009 của UBND tỉnh về việc thành lập Ban Chỉ đạo Cuộc thi Sáng tạo thanh thiếu niên, nhi đồng tỉnh Thừa Thiên Huế lần thứ II, năm 2008 – 2009 (sau đây gọi tắt là Cuộc thi);

– Căn cứ đề án phối hợp tổ chức Cuộc thi sáng tạo dành cho thanh thiếu niên, nhi đồng tỉnh” đã được Giám đốc Sở Khoa học và Công nghệ, Chủ tịch Liên hiệp các hội khoa học và kỹ thuật tỉnh, Chủ tịch Liên đoàn Lao động tỉnh và Bí thư tỉnh Đoàn thanh niên cộng sản Hồ Chí Minh ký ban hành ngày 11/12/2007;

Ban chỉ đạo Cuộc thi ban hành thể lệ cuộc thi Sáng tạo dành cho thanh, thiếu niên, nhi đồng toàn quốc lần thứ tư năm 2008-2009 như sau:

Điều 1. TÔN CHỈ, MỤC ĐÍCH

Cuộc thi Sáng tạo thanh thiếu niên, nhi đồng tỉnh Thừa Thiên Huế lần thứ II năm 2008-2009 nhằm khơi dậy tiềm năng và phát huy tư duy sáng tạo của thanh, thiếu niên, nhi đồng tỉnh, đồng thời giúp các em trau dồi kiến thức, rèn luyện kỹ năng sáng tạo, xây dựng ước mơ các em trở thành nhà sáng chế trong tương lai.

Điều 2. CÆ QUAN TỔ CHỨC VÀ PHỐI HỢP

* Các cơ quan tổ chức

– Liên hiệp các hội khoa học và kỹ thuật tỉnh (cơ quan thường trực)

– Sở Giáo dục và Đào tạo

– Sở Khoa học và Công nghệ

– Tỉnh Đoàn TNCS Hồ Chí Minh.

– Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy

* Các cơ quan phối hợp

– Sở Tài chính

– Trung tâm Truyền hình Việt Nam tại Huế

– Đài Phát thanh Truyền hình Thừa Thiên Huế

– Báo Thừa Thiên Huế.

Điều 3. BAN CHỈ ĐẠO, BAN TỔ CHỨC, ĐÆ N VỊ THƯỜNG TRỰC

* Ban chỉ đạo gồm đại diện của các cơ quan sau

– Liên hiệp các hội khoa học và kỹ thuật tỉnh

– Sở Giáo dục và Đào tạo

– Sở Khoa học và Công nghệ

– Tỉnh Đoàn TNCS Hồ Chí Minh

– Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy

* Ban tổ chức gồm đại diện của các cơ quan sau:

– Văn phòng Liên hiệp các Hội KH&KT tỉnh

– Sở Tài chính

– Trung tâm Truyền hình Việt Nam tại Huế

– Đài Phát thanh Truyền hình Thừa Thiên Huế.

– Báo Thừa Thiên Huế

Ban chỉ đạo và Ban tổ chức cuộc thi chỉ thành lập một lần, trường hợp có thành viên phải thay đổi thì mới có quyết định bổ sung để thay thành viên khác.

* Đơn vị thường trực

– Liên hiệp các Hội Khoa học và Kỹ thuật tỉnh Thừa Thiên Huế

Điều 4. ĐỐI TƯỢNG DỰ THI

Tất cả các em thanh, thiếu niên, nhi đồng trong cả nước từ 6 đến 19 tuổi đều có quyền dự thi (trong độ tuổi có ngày sinh từ 15/7/1990 đến 15/7/2003). Khuyến khích các em ít tuổi, các em người dân tộc, sống ở miền núi, biên giới, hải đảo tham gia.

Điều 5. LĨNH VỰC DỰ THI

Các mô hình, sản phẩm tham dự Cuộc thi thuộc các lĩnh vực sau đây:

5.1 Đồ dùng dành cho học tập. 5.2 Phần mềm tin học. 5.3 Đồ chơi trẻ em và đồ dùng phục vụ giải trí. 5.4 Các dụng cụ sinh hoạt gia đình. 5.5 Bảo vệ môi trường và phát triển kinh tế.

Điều 6. YÊU CẦU VÀ TIÊU CHUẨN ĐÁNH GIÁ ĐỐI VỚI ĐỀ TÀI DỰ THI

6.1 Các mô hình, sản phẩm dự thi phải có tính mới, tính sáng tạo, có khả năng áp dụng.

6.2 Đề tài dự thi yêu cầu phải có mô hình. Mô hình, sản phẩm dự thi phải được thực hiện theo đúng ý tưởng của người dự thi.

6.3 Mô hình, sản phẩm dự thi được làm từ vật liệu, nguyên liệu sẵn có trong nước, khuyến khích sử dụng các “phế liệu” trong sinh hoạt gia đình, học tập, trường lớp, sản xuất để làm ra vật dụng, các mô hình hữu ích, dụng cụ đa năng, các thiết bị máy móc, rô bốt, thiết bị tự động hóa, mô hình thông minh, sản phẩm tin học, phần mềm điều khiển trong các lĩnh vực nêu tại Điều 5 của Thể lệ này.

6.4 Mô hình, sản phẩm bắt buộc phải có một bản thuyết minh kèm theo, Bản thuyết minh phải nêu rõ ý tưởng sáng tạo, cách sử dụng, vận hành, tính mới, tính sáng

tạo, khả năng áp dụng.

Điều 7. YÊU CẦU ĐỐI VỚI NGƯỜI DỰ THI 7.1 Người dự thi phải nằm trong độ tuổi quy định tại Điều 4 của Thể lệ này.

7.2 Người dự thi có thể thi theo cá nhân hoặc theo nhóm, tập thể.

7.3 Người dự thi được quyền nhờ sự giúp đỡ của người khác làm sản phẩm theo đúng ý tưởng sáng tạo của mình. Điều 8. HỒ SÆ THAM DỰ CUỘC THI

Hồ sơ gồm có: 8.1 Phiếu đăng ký tham dự Cuộc thi (theo mẫu) 8.2 Mô hình, sản phẩm dự thi 8.3 Bản thuyết minh 8.4 Ảnh tác giả: mỗi tác giả gửi 2 ảnh 4.0 cm x 6.0 cm, ghi rõ họ, tên ở mặt sau. 8.5 Bản sao giấy khai sinh của người dự thi

Điều 9. GIẢI THƯỞNG

Giải Đặc biệt trị giá : 4.000.000 đồng Giải Nhất trị giá : 3.000.000 đồng Giải Nhì trị giá : 2.000.000 đồng

Giải Ba trị giá: 1.000.000 đồng Giải Khuyến khích trị giá: 500.000 đồng

Ngoài tiền thưởng, các tác giả đoạt giải cao còn được đề nghị UBND tỉnh tặng bằng khen, Đoàn TNCS Hồ Chí Minh tỉnh xét tặng danh hiệu Tuổi trẻ sáng tạo và được chọn tham gia Cuộc thi sáng tạo toàn quốc.

Các tác giả tham dự Cuộc thi nhưng không đạt giải sẽ được Ban Chỉ đạo Cuộc thi trao giấy chứng nhận và tặng phẩm.

Ban Chỉ đạo Cuộc thi sẽ tặng giấy khen và phần thưởng cho các đơn vị có thành tích xuất sắc trong tuyên truyền, phổ biến và tổ chức triển khai Cuộc thi.

Điều 10. THỜI GIAN TỔ CHỨC – Phát động cuộc thi : Tháng 11/2008 – Thời hạn cuối cùng nhận hồ sơ dự thi : hết ngày 20/6/2009 – Tổ chức trưng bày triển lãm các đề tài dự thi và Lễ trao giải: Tháng 8/2009

Điều 11. ĐỊA ĐIỂM NỘP HỒ SÆ DỰ THI Liên hiệp các Hội Khoa học và Kỹ thuật tỉnh Thừa Thiên Huế: Số 06 Phan Bội Châu, Huế. Điện thoại: 3845091. Fax: 054.3834369; Email: lhhhue@husta.org Website: www.husta.org

Điều 12. TỔ CHỨC THỰC HIỆN

12.1. Các cơ quan tổ chức và phối hợp tổ chức Cuộc thi có trách nhiệm lập phương án cụ thể, có văn bản chỉ đạo các đơn vị trực thuộc triển khai Cuộc thi.

12.2. Liên hiệp các hội khoa học và kỹ thuật tỉnh phối hợp cùng Sở Giáo dục và Đào tạo, Sở Khoa học và Công nghệ, Tỉnh Đoàn TNCS Hồ Chí Minh, Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy:

– Tuyên truyền vận động học sinh các trường học và thanh thiếu nhi trong tỉnh tham gia.

– Tiếp nhận các mô hình, sản phẩm và lựa chọn gửi cho Ban tổ chức Cuộc thi.

12.3. Sau khi nhận được các mô hình và sản phẩm, Ban Tổ chức Cuộc thi:

– Thành lập Hội đồng giám khảo chấm giải thưởng.

– Tổ chức trưng bày triển lãm.

– Tổ chức Lễ trao giải thưởng vào tháng 8 năm 2009.

Điều 13. BẢO HỘ QUYỀN SỞ HỮU CÔNG NGHIỆP

Khi các mô hình, sản phẩm dự thi có khả năng bảo hộ quyền sở hữu trí tuệ (sáng chế, giải pháp hữu ích, kiểu dáng công nghiệp…) Ban Tổ chức có trách nhiệm hướng dẫn cho tác giả đăng ký Sở hữu trí tuệ theo quy định hiện hành.

Điều 14. ĐIỀU KHOẢN THI HÀNH

Bản Thể lệ này đã được Ban chỉ đạo Cuộc thi xem xét thông qua và có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký.

Trong quá trình thực hiện, nếu có điểm nào chưa hợp lý, Ban Tổ chức tổng hợp trình Trưởng ban chỉ đạo xem xét, sửa đổi cho phù hợp với thực tế. TM LIÊN HIỆP CÁC HỘI KHOA HỌC VÀ KỸ THUẬT TỈNH

CHỦ TỊCH

TRƯỞNG BAN CHỈ ĐẠO CUỘC THI

(Đã ký)

  1. ĐỖ NAM
Facebook
Twitter
LinkedIn
Email