Thành phố Huế: Hơn 300 triệu đồng chỉnh trang các điểm xanh

Với mục tiêu đầu tư xây dựng chỉnh trang đô thị, tôn tạo cảnh quan môi trường xanh, sạch, đẹp trong khu vực; UBND thành phố Huế vừa ban hành quyết định phê duyệt Báo cáo Kinh tế kỹ thuật xây dựng công trình “Chỉnh trang các điểm xanh thành phố Huế”.

NGUYỄN DOÃN QUAN

 

 

Facebook
Twitter
LinkedIn
Email