Thăm và làm việc với các Hội thành viên

Thực hiện kế hoạch hoạt động năm 2016, trong tháng 4/2016, Liên hiệp các Hội Khoa học và Kỹ thuật tỉnh Thừa Thiên Huế (Liên hiệp hội), đã tiến hành thăm và làm việc với 7 Hội Thành viên Liên hiệp hội. Đoàn làm việc gồm có Thường trực Liên hiệp hội làm Trưởng đoàn, các thành viên Ban kiểm tra và các chuyên viên được phân công theo dõi nắm tình hình các hội thành viên.

Nội dung đợt thăm và làm việc lần này của Liên hiệp hội tập trung vào một số hoạt động chính như: Kiểm tra việc thực hiện Điều lệ Liên hiệp hội, Quy chế hoạt động của Ban Chấp hành; tình hình tổ chức, hoạt động hội thành viên, kế hoạch hoạt động và nắm bắt những tồn tại, khó khăn của các hội thành viên để kịp thời hỗ trợ tháo gỡ; triển khai các nhiệm vụ của Liên hiệp hội trong năm 2016 có liên quan…

Qua đợt làm việc trực tiếp với các hội thành viên, Liên hiệp hội đã nắm bắt, ghi nhận những đóng góp của các hội trong thời gian qua cùng những ý kiến phản ánh của lãnh đạo các hội thành viên, chỉ đạo hỗ trợ giải quyết khó khăn vướng mắc kịp thời.

Hồ Thành

Kiểm tra lại

Khai mạc Hội thảo “Di sản và phát triển bền vững”

Sáng 21/5/2015, tại khách sạn Sài Gòn Morin, thành phố Huế, UBND thành phố Huế …