Liên hiệp các Hội Khoa học và Kỹ thuật tỉnh Thừa Thiên Huế tổng kết hoạt động năm 2014

Ngày 13/01/2015, Liên hiệp các Hội Khoa học và Kỹ thuật tỉnh Thừa Thiên Huế (Liên hiệp hội) đã tổ chức hội nghị tổng kết hoạt động năm 2014 và triển khai kế hoạch hoạt động năm 2015. Các đồng chí: Phạm Quốc Dũng – Ủy viên thường vụ, Trưởng ban Dân vận Tỉnh ủy; Võ Văn Chinh – Phó Chủ tịch thường trực Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh; đại diện lãnh đạo các sở, ban, ngành, đoàn thể và 40 tổ chức hội thành viên, 08 trung tâm trực thuộc đã đến dự.

Báo cáo tại hội nghị, GS.TS. Trần Hữu Dàng – Chủ tịch Liên hiệp hội cho biết: Được sự quan tâm tạo điều kiện thuận lợi của Tỉnh uỷ, UBND tỉnh và các sở, ban, ngành, trong năm 2014, Liên hiệp hội và các hội thành viên đã hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao góp phần phát triển kinh tế xã hội của tỉnh nhà. Liên hiệp hội đã khuyến khích, huy động sự tham gia của đội ngũ các nhà khoa học trong việc thực hiện nhiệm vụ nghiên cứu khoa học, phát triển công nghệ và bảo vệ môi trường. Công tác xây dựng, củng cố tổ chức được đẩy mạnh. Các hoạt động phổ biến kiến thức khoa học kỹ thuật được triển khai đồng bộ. Các hoạt động thi đua sáng tạo: Giải sáng tạo khoa học công nghệ, Cuộc thi sáng tạo thanh thiếu niên, nhi đồng… được tích cực triển khai và đạt được những kết quả đáng khích lệ, góp phần nâng cao kiến thức khoa học kỹ thuật cho hội viên và quần chúng.

Phát huy những kết quả đã đạt được, trong năm 2015, Liên hiệp hội tập trung hoàn thành những nhiệm vụ, giải pháp chủ yếu: Xây dựng và thực hiện tốt cơ chế phối hợp giữa Liên hiệp hội với các hội thành viên và các tổ chức KHCN trực thuộc Liên hiệp hội; Triển khai kế hoạch tổ chức đối thoại, tiếp xúc giữa lãnh đạo tỉnh với đội ngũ trí thức KHCN; Tiếp tục triển khai các hoạt động thi đua sáng tạo: Cuộc thi Sáng tạo Thanh thiếu niên, nhi đồng lần thứ 8 và Hội thi Sáng tạo kỹ thuật lần thứ 7, năm 2015; Tiếp tục nâng cao chất lượng Trang thông tin điện tử tổng hợp và Bản tin Khoa học và Kỹ thuật ; Tham mưu UBND tỉnh thay đổi quyết định số: 700/QĐ-UB về hoạt động tư vấn, phản biện và giám định xã hội của Liên hiệp các Hội Khoa học và Kỹ thuật tỉnh theo Quyết định số 14/2014/QĐ-TTg ngày 14/02/2014 của Thủ tướng Chính phủ về hoạt động tư vấn, phản biện và giám định xã hội của Liên hiệp các Hội Khoa học và Kỹ thuật Việt Nam.

Tại hội nghị, Liên hiệp hội đã khen thưởng cho 04 tập thể và 12 cá nhân có thành tích xuất sắc trong hoạt động năm 2014.

Facebook
Twitter
LinkedIn
Email