Đơn vị trực thuộc Liên hiệp các Hội Khoa học và Kỹ thuật tỉnh Thừa Thiên Huế

 

1. TRUNG TÂM PHÁT TRIỂN KINH TẾ VÀ BẢO TỒN VĂN HÓA

– Tên Trung tâm: Trung tâm Phát triển kinh tế và Bảo tồn Văn Hóa

– Tên giao dịch tiếng nước ngoài: CPED

– Địa chỉ : Số 136 Trường Chinh, thành phố Huế

– Giám đốc : Lê Thị Châu Quỳnh

– Điện thoại : 054.3935414, Di động: 0979476490

– Email : lethichauquynh@gmail.com

2. TRUNG TÂM NGHIÊN CỨU VÀ PHÁT TRIỂN XÃ HỘI

– Tên Trung tâm: Trung tâm Nghiên cứu và Phát triển xã hội

– Tên viết tắt: CSRD

– Địa chỉ: Số 02/33 Nguyễn Trường Tộ, Huế

– Giám đốc: ThS. Phạm Thị Diệu My

– Điện thoại: 054.3837714; DĐ: 0945.503.508; Fax: 3887314

– Email: csrd@vnn.vn

3. TRUNG TÂM NGHIÊN CỨU VÀ TƯ VẤN QUẢN LÝ TÀI NGUYÊN

– Tên Trung tâm: Trung tâm Nghiên cứu và Tư vấn Quản lý Tài nguyên

– Tên viết tắt: CORENAM

– Địa chỉ: Số 38 Nguyễn Cư Trinh, thành phố Huế

– Giám đốc: CN Nguyễn Lê Kim Chi

– ĐT: 054.3539229, DĐ : 0913401374; Fax: 054.3539229

– Email: letinhchi@gmail.com

– Trưởng Ban Cố vấn khoa học: TS. Ngô Trí Dũng, ĐT: 0914042361; Email: dzungtringo@gmail.com

4. TRUNG TÂM PHÁT TRIÊN NĂNG LỰC CỘNG ĐỒNG

– Tên Trung tâm: Trung tâm Phát triển Năng lực Cộng đồng

– Tên viết tắt: CYCAD

– Địa chỉ : Số 26 Nguyễn Huệ, thành phố Huế

– Giám đốc: BS. Phan thị Kim Ngân

– Điện thoại: 0983090650 Email: phankimngan11@gmail.com

5. TRUNG TÂM HỖ TRỢ CỘNG ĐỒNG HẢI ĐỨC

– Tên Trung tâm: Trung tâm Hỗ trợ Cộng đồng Hải Đức

– Tên viết tắt: HDC

– Địa chỉ: Số 180 Phan Bội Châu, phường Trường An, thành phố Huế.

– Giám đốc: HT. Nguyễn Cầm

– Điện thoại: 054 3896114 Email: ttdhaiduc@gmail.com

6. TRUNG TÂM KHOA HỌC VÀ GIÁO DỤC GẶP GỠ VIỆT NAM

– Tên Trung tâm: Trung tâm Khoa học và Giáo dục Gặp gỡ Việt Nam

– Địa chỉ : Số 37 Lê Ngô Cát, phường Thủy Xuân, thành phố Huế

– Giám đốc : Ông Đỗ Trinh Huệ

– Điện thoại : 0543.931.093, Di động: 0914 156 606 Email : vpdieuphoirvn@gmail.com

7. CLB Trí thức trẻ

– Địa chỉ: Số 06 Phan Bội Châu, thành phố Huế

– Chủ nhiệm: Ông Trần Minh Phong

– Điện thoại: 0234 3845 091

Facebook
Twitter
LinkedIn
Email