Kết quả đánh giá chiến lược và hoạt động truyền thông về quản lý chất thải rắn tại hộ gia đình

Ngày 23 tháng 9 năm 2015, tại hội trường khách sạn Duy Tân – thành phố Huế, Ban quản lý dự án VIE/033 – Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Thừa Thiên Huế đã tổ chức hội thảo “Báo cáo kết quả đánh giá chiến lược và hoạt động truyền thông về quản lý chất thải rắn tại hộ gia đình trên địa bàn tỉnh Thừa Thiên Huế”. Đại biểu tham dự hội thảo có đại diện đến từ ban ngành cấp tỉnh, huyện, xã thuộc địa bàn dự án.

Hội thảo đã được nghe đơn vị tư vấn trình bày kết quả đánh giá thực trạng hoạt động thu gom, xử lý chất thải rắn sinh hoạt và truyền thông trên địa bàn Thừa Thiên Huế; chiến lược truyền thông về phân loại và xử lý rác thải tại nguồn; giới thiệu một số tài liệu truyền thông về phân loại và xử lý rác thải rắn tại nguồn. Các đại biểu đã tập trung thảo luận các nội dung của Hội thảo và đã có nhiều góp ý cho chiến lược truyền thông.

Hội thảo là dịp để các cơ quan chính quyền địa phương với các tổ chức có liên quan trên địa bàn cùng chung tay góp phần giải quyết vấn đề rác thải và bảo vệ môi trường tỉnh Thừa Thiên Huế.

Hồ Thành

 

Facebook
Twitter
LinkedIn
Email