Hội thảo “Chia sẻ kinh nghiệm hoạt động phổ biến kiến thức và góp ý Kế hoạch truyền thông phổ biến kiến thức KH&CN giai đoạn 2016-2020 của Liên hiệp Hội Việt Nam”

Ngày 4/12/2015, tại thành phố Tam kỳ tỉnh Quảng Nam, Liên hiệp các Hội Khoa học và Kỹ thuật (Liên hiệp hội) Việt Nam phối hợp với Liên hiệp hội tỉnh Quảng Nam tổ chức hội thảo “Chia sẻ kinh nghiệm hoạt động phổ biến kiến thức và góp ý Kế hoạch truyền thông phổ biến kiến thức Khoa học và Công nghệ giai đoạn 2016-2020 của Liên hiệp Hội Việt Nam”. Tham dự hội thảo có TS. Phan Tùng Mậu – Phó Chủ tịch Liên hiệp hội Việt Nam, đại diện lãnh đạo và cán bộ phụ trách thông tin và phổ biến kiến thức của Liên hiệp hội các tỉnh Miền trung – Tây nguyên.

Truyền thông và phổ biến kiến thức khoa học và công nghệ là hoạt động truyền đạt, cung cấp kiến thức, thông tin trong lĩnh vực khoa học và công nghệ, bao gồm cả mục tiêu nâng cao kiến thức đại chúng và mục tiêu thúc đẩy chuyển giao, áp dụng dụng kiến thức vào thực tiễn sản xuất và đời sống cho người dân nhằm mục đích phát triển nền khoa học và công nghệ phục vụ công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước, đây là nhiệm vụ quan trọng Đảng và Nhà nước giao cho Liên hiệp hội Việt Nam và các Hội thành viên. Liên hiệp hội Việt Nam có 77 Hội ngành toàn quốc, 63 Liên hiệp hội tỉnh/thành phố. Với thế mạnh là tổ chức chính trị – xã hội có hệ thống từ trung ương đến các tỉnh, thành phố và tập hợp hơn 2.8 triệu trí thức khoa học và công nghệ trong cả nước thuộc nhiều lĩnh vực khác nhau thông qua các tổ chức thành viên. Trong thời gian qua, Liên hiệp hội Việt Nam với nhiều hình thức truyền thông, phổ biến kiến thức đã góp phần đưa tiến bộ khoa học công nghệ vào sản xuất, đời sống, nâng cao dân trí, phục vụ mục tiêu phát triển kinh tế – xã hội đã được xã hội ghi nhận.

Tại hội thảo, đại diện Liên hiệp hội các tỉnh Hà Tĩnh, Thừa Thiên Huế, Bình Định đã chia sẻ kinh nghiệm, các mô hình thông tin và phổ biến kiến thức của các địa phương. Tiêu biểu là các mô hình như: Thông qua các câu lạc bộ, nhóm sở thích của Thừa Thiên Huế; phối hợp, lồng nghép phổ biến khoa học kỹ thuật của Hà Tĩnh.

Tại Hội thảo, TS. Phan Tùng Mậu ghi nhận, nghiên cứu, tiếp thu các ý kiến góp ý cho Kế hoạch truyền thông phổ biến kiến thức khoa học và công nghệ giai đoạn 2016-2020 của Liên hiệp hội Việt Nam và đề nghị Liên hiệp hội các tỉnh, thành tiếp tục nghiên cứu và góp ý để hoàn thiện kế hoạch.

Đinh Văn Chung

Facebook
Twitter
LinkedIn
Email