Hội nghị tổng kết hoạt động năm 2015

Ngày 08/01/2015, tại Trung tâm đào tạo Quốc tế, Đại học Huế, Liên hiệp các Hội Khoa học và Kỹ thuật tỉnh (Liên hiệp hội) tổ chức hội nghị tổng kết hoạt động năm 2015, phướng phướng hoạt động năm 2016. Tham dự hội nghị có đại diện lãnh đạo các ban, ngành cấp tỉnh, các hội thành viên và đơn vị trực thuộc Liên hiệp hội.

Trong năm qua, Liên hiệp hội đtiếp tục có nhiều đổi mới trên các lĩnh vực như: Tuyên truyền phổ biến kiến thức, tư vấn phản biện và giám định xã hội, củng cố phát triển tổ chức, hoạt động sáng tạo khoa học công nghệ, …

Năm 2015, Liên hiệp hội thành lập mới 1 trung tâm và 1 câu lạc bộ, giải thể một trung tâm do không đủ điều kiện và nhân lực và kinh phí dể hoạt động. Đến nay Liên hiệp hội có 40 Hội thành viên, 11 đơn vị trực thuộc.

Duy trì và nâng cao chất lượng Bản tin Khoa học Kỹ thuật định kỳ 2 tháng xuất bản 1 số, ra mắt trang Thông tin điện tử của Liên hiệp hội phiên bản tiếng Anh, tổ chức 12 buổi phổ biến kiến thức cho nông dân trên địa bàn tỉnh

Nhiệm vụ tư vấn phản biện đã được UBND tỉnh quan tâm, năm 2015 UBND tỉnh đã giao Liên hiệp hội phản biện dự án “Qui hoạch chi tiết hai bở Sông Hương”, và dự án “Quy hoạch phân khu phường Vỹ Dạ”. Liên hiệp hội đã tham mưu cho UBND tỉnh ban hành Quyết định số 2679/QĐ-UBND quy định về hoạt động tư vấn, phản biện và giám định xã hội của Liên hiệp các Hội Khoa học và Kỹ thuật tỉnh Thừa Thiên Huế thay thế Quyết định số 700/QĐ-UB ngày 16/3/2004 của UBND tỉnh. Ngoài ra, Liên hiệp hội chủ động đã lấy ý kiến các Sở chuyên ngành đề xuất 8 nhiệm vụ tư vấn, phản biện và giám định xã hội năm 2015 trình UBND tỉnh; Xây dựng cơ sở dữ liệu chuyên gia hệ thống Liên hiệp hội; Tổ chức tập huấn “Nâng cao năng lực tư vấn phản biện và giám định xã hội phục vụ phát triển kinh tế xã hội tỉnh Thừa Thiên Huế. Các đơn vị trực thuộc Liên hiệp hội đã tham gia tư vấn, phản biện một số đề tài, dự án

Tổ chức thành công Cuộc thi Sáng tạo Thanh thiếu niên, nhi đồng tỉnh Thừa Thiên Huế lần thứ VII năm 2015. Năm nay tất cả 9 huyện, thị xã và thành phố Huế đều tổ chức Cuộc thi cấp huyện tiến hành tuyển chọn hồ sơ gửi dự thi cấp tỉnh. Cuộc thi năm nay có 85 đề tài dự thi, có 49 đề tài đạt giải cấp tỉnh, 2 đề tài đạt giải cấp quốc gia (giải khuyến khích). Lễ Tổng kết và trao giải Cuộc thi đã được truyền hình trực tiếp.

Hội thi Sáng tạo Kỹ thuật tỉnh Thừa Thiên Huế lần VII năm 2015, có 69 đề tài tham gia dự thi, Ban tổ chức đã trao 65 giải cấp tỉnh, 47 đề tài gửi dự thi Hội thi toàn quốc.

Ngoài ra, Liên hiệp hội đã thành lập Câu lạc bộ Sáng tạo trẻ Thừa Thiên Huế nhằm tập hợp, tạo một môi trường thuận lợi để khuyến khích giới trẻ trên địa bàn tỉnh có điều kiện phát huy được khả năng nghiên cứu, sáng tạo trong các lĩnh vực khoa học công nghệ, góp phần nâng cao hiệu quả nghiên cứu sáng tạo, ứng dụng những thành tựu khoa học vào sản xuất và đời sống.

Đinh Chung

Facebook
Twitter
LinkedIn
Email