Hội nghị sơ kết hoạt động KHCN&ĐMST giai đoạn 2020-2025 và 6 tháng đầu năm 2023 của ngành Khoa học công nghệ

Tác giả: Thủy Tiên

Ngày 20 tháng 7 năm 2023 tại thị trấn Lăng Cô, Sở KH&CN phối hợp với UBND huyện Phú Lộc tổ chức “Hội nghị Sơ kết hoạt động KHCN&ĐMST giai đoạn 2020-2025 và sơ kết 6 tháng đầu năm 2023 của ngành KH&CN” nhằm đánh giá kết quả hoạt động giữa nhiệm kỳ theo Kế hoạch phát triển kinh tế-xã hội tỉnh Thừa Thiên Huế giai đoạn 2020-2025 của ngành khoa học và công nghệ (KH&CN) và sơ kết hoạt động KHCN&ĐMST 6 tháng đầu năm 2023.

Phát biểu khai mạc hội nghị, ông Hồ Thắng, Giám đốc Sở Khoa học và Công nghệ nhấn mạnh tầm quan trọng của việc triển khai thực hiện Nghị quyết số 07-NQ/TU ngày 09/8/2021 của Tỉnh ủy về xây dựng Thừa Thiên Huế trở thành một trong những trung tâm KH&CN lớn của cả nước giai đoạn 2021 – 2025, định hướng đến năm 2030; Quyết định số 3131/QĐ-UBND ngày 24/12/2022 của UBND tỉnh Thừa Thiên Huế về việc ban hành Chương trình công tác năm 2023 của UBND tỉnh và Quyết định số 01/QĐ-UBND ngày 01/01/2023 của UBND tỉnh về việc triển khai thực hiện kế hoạch phát triển kinh tế – xã hội năm 2023. Được hỗ trợ của Bộ KH&CN, UBND tỉnh và các sở, ngành liên quan hoạt động ngành KH&CN của tỉnh trong nửa đầu năm đã được triển khai mặc dù gặp nhiều khó khăn và hạn chế về nguồn lực tuy nhiên các nhiệm vụ trọng tâm đã được triển khai đúng kế hoạch, đảm bảo nội dung và chất lượng.

Các đại biểu tham dự Hội nghị

Hội nghị đã nghe ông Nguyễn Kim Tùng – Phó Giám đốc Sở KH&CN đã trình bày báo cáo về việc đánh giá giữa kỳ tình hình thực hiện Nghị quyết số 07-NQ/TU ngày 09/8/2021 của Tỉnh ủy về xây dựng Thừa Thiên Huế trở thành một trong những trung tâm lớn của cả nước về KH&CN giai đoạn 2021 – 2025 và tầm nhìn đến năm 2030  và “Báo cáo Kết quả hoạt động KH,CN&ĐMST giai đoạn 2020-2025 và 6 tháng đầu năm 2023 của ngành KH&CN”. Theo đó, về kết quả phát triển KH,CN&ĐMST giữa nhiệm kỳ 2021 –  2025, ngành KH&CN đã cụ thể hóa Nghị quyết 07-NQ/TU bằng Chương trình hành động. Thông qua chương trình, xác định rõ các nhiệm vụ chủ yếu, các giải pháp cụ thể và thiết thực gắn với kế hoạch tổ chức theo lộ trình và phân công cụ thể cho từng cơ quan, đơn vị nhằm đạt được kết quả cao nhất. Căn cứ NQ 07 và Chương trình hành động của UBND tỉnh, các cấp chính quyền địa phương đã ban hành các Kế hoạch triển khai thực hiện NQ và Kế hoạch triển khai thực hiện phù hợp với đặc điểm, tình hình và điều kiện của từng địa phương.

Ông Trần Văn Minh Quân – Phó Chủ tịch UBND huyện Phú Lộc về hoạt động KH&CN trên địa bàn huyện Phú Lộc trong thời gian qua và đề xuất đẩy mạnh ứng dụng KH&CN tại huyện Phú Lộc; Bà Trần Thị Thuỳ Yên, Phó Giám đốc Sở KH&CN với báo cáo “Chỉ số phát triển kinh tế-xã hội dựa vào khoa học công nghệ và đổi mới sáng tạo”.

Bên cạnh đó còn có các báo cáo chuyên đề được trình bày tại hội nghị “Triển khai Chương trình Ứng dụng KH&CN vào sản xuất nông nghiệp công nghệ cao”; “Hoạt động ứng dụng KH&CN trong thực hiện Chương trình Nông thôn mới gắn với các sản phẩm OCOP trên địa bàn tỉnh-khuyến nghị giải pháp cho huyện Phú Lộc”; “Ứng dụng các thành tựu KH&CN trong lĩnh vực công nghệ sinh học để phát triển nông nghiệp công nghệ cao của tỉnh Thừa Thiên Huế-khuyến nghị giải pháp cho huyện Phú Lộc” và các ý kiến trao đổi, chia sẻ của các chuyên gia, đại diện các sở, ban, ngành.

Facebook
Twitter
LinkedIn
Email