Hội nghị phối hợp tổ chức Diễn đàn Khoa học và công nghệ

Chiều 7/3/2016, Liên hiệp các Hội Khoa học và Kỹ thuật tỉnh đã tổ chức Hội nghị phối hợp tổ chức Diễn đàn Khoa học và Công nghệ kỷ niệm Ngày Khoa học và Công nghệ Việt Nam 18-5 (Diễn đàn). Đến dự và chủ trì hội nghị có PGS.TS Nguyễn Văn Toàn, Giám đốc Đại học Huế, ông Trần Quốc Thắng, Phó Giám đốc Sở Khoa học và Công nghệ, GS.TS Trần Hữu Dàng, Chủ tịch Liên hiệp các Hội Khoa học và Kỹ thuật tỉnh (Liên hiệp hội); đại diện lãnh đạo các trường đại học thành viên, khoa, phòng trực thuộc Đại học Huế, Học viên Âm nhạc Huế, Liên hiệp các Hội Văn học Nghệ thuật tỉnh và Hội thành viên thuộc Liên hiệp hội tỉnh cùng tham dự.

Tại hội nghị, các đại biểu đã được nghe GS.TS. Trần Hữu Dàng, Chủ tịch Liên hiệp hội trình bày dự thảo kế hoạch phối hợp giữa các đơn vị tổ chức Diễn đàn Khoa học và Công nghệ kỷ niệm ngày Khoa học và Công nghệ Việt Nam 18-5 tỉnh Thừa Thiên Huế năm 2016 và nhiểu ý kiến thảo luận sôi nổi về nội dung và cách thức tiến hành tổ chức Diễn dàn.

Diễn đàn sẽ là dịp để tuyên truyền rộng rãi các thành tựu khoa học và công nghệ đóng góp vào sự phát triển kinh tế – xã hội, biểu dương, tôn vinh và tham vấn ý kiến đội ngũ cán bộ khoa học và công nghệ đối với các chủ trương, chính sách, dự án phát triển kinh tế – xã hội trên địa bàn tỉnh, đồng thời tổ chức kỷ niệm ngày Khoa học và Công nghệ Việt Nam một cách thiết thực và hiệu quả trên địa bàn tỉnh Thừa Thiên Huế.

Đây cũng là tình thần chỉ đạo của UBND tỉnh về việc tổ chức Diễn đàn theo Công văn số 3291/UBND-DL ngày 01/7 /2015 của UBND tỉnh.

Hồ Thành

Facebook
Twitter
LinkedIn
Email