Hội nghị Giao ban toàn quốc Liên hiệp Hội Việt Nam 2015

Ngày 20/8/2015, tại Thành phố Đà Nẵng, Liên hiệp Hội Việt Nam (LHHVN) đã tổ chức hội nghị Giao ban toàn quốc năm 2015. Tham dự hội nghị có ông Đặng Việt Dũng – PCT UBND thành phố Đà Nẵng, lãnh đạo Thường trực Đoàn Chủ tịch LHHVN, đại diện Bộ Tài chính, Bộ Khoa học Công nghệ, Ban Tuyên giáo trung ương, và các đại biểu đại diện 63 Liên hiệp Hội các tỉnh, thành phố trong cả nước.

Phát biểu khai mạc hội nghị, ông Đặng Vũ Minh – Chủ tịch LHHVN đã cảm ơn sự có mặt đông đủ của lãnh đạo các ngành các cấp cũng như lãnh đạo của 63 Liên hiệp Hội địa phương đã có mặt đầy đủ tại hội nghị. Ông cũng cho biết một số kết quả mà Liên hiệp hội Việt Nam đạt được trong 7 tháng qua: LHHVN đã tích cực chỉ đạo tổ chức thành công Đại hội đại biểu toàn quốc LHHVN khóa VII (nhiệm kỳ 2015-2020). Đại hội đã bầu ra 173 Uỷ viên Hội Đồng Trung ương, 25 ủy viên vào Đoàn Chủ tịch, 09 Uỷ viên Uỷ ban Kiểm tra. Đồng thời, ngay sau Đại hội, LHHVN đã triển khai nhiệm vụ năm 2015, thực hiện Nghị quyết Đại hội VII và Nghị quyết Hội nghị Hội đồng Trung ương lần thứ nhất. Cũng trong 7 tháng qua, Đoàn Chủ tịch đã ban hành nhiều văn bản để chỉ đạo, hướng dẫn các Liên hiệp Hội địa phương, các hội thành viên, các tổ chức khoa học và công nghệ trực thuộc triển khai thực hiện các nhiệm vụ mà Nghị quyết Đại hội VII đã đề ra, LHHVN cũng tổng kết đánh giá tình hình hoạt động trong 5 năm qua và định hướng hoạt động trong 5 năm tới, đặc biệt là công tác tập hợp, đoàn kết đội ngũ trí thức KH&CN nước nhà trong thời kỳ đẩy mạnh CNH, HĐH đất nước…

Ông Phạm Văn Tân – PCT kiên Tổng Thư ký LHHVN đã nêu nên một số kết quả mà LHHVN đã đạt được trong 7 tháng đầu năm cũng như phương hướng nhiệm vụ trong thời gian tới: Chỉ đạo các hội thành viên tổ chức ngày KH&CN VN 18/5, tổ chức kỷ niệm 20 năm ngày thành lập Quỹ VIFOTEC với nhiều hoạt động phong phú, tổ chức thành công Lễ trao Giải thưởng Sáng tạo KH&CN năm 2014; ký kết chương trình hợp tác với Mặt trận Tổ quốc Việt Nam và các đoàn thể chính trị – xã hội; chương trình hợp tác giữa Liên hiệp Hội Việt Nam với Tổng cục Lâm nghiệp, với Bộ Giáo dục và Đào tạo, với Ban Kinh tế Trung ương. Tham dự cuộc họp của Ban Bí thư, Chính phủ và triển khai một số hoạt động phối hợp với các cơ quan Trung ương liên quan đến hoạt động của Liên hiệp Hội Việt Nam. Phối hợp với Đảng ủy Liên hiệp Hội tổ chức thành công Đại hội VIII của Đảng bộ. Tiếp tục triển khai xử lý các thủ tục có liên quan để đề nghị Thủ tướng Chính phủ xem xét phê chuẩn Điều lệ và ban hành Quyết định của Thủ tướng về chế độ, chính sách đối với LHHVN. Chỉ đạo triển khai một số hoạt động của Hội đồng thi đua Liên hiệp Hội Việt Nam, Hội đồng thi đua của Cơ quan Liên hiệp Hội Việt Nam về công tác thi đua, khen thưởng. Ban hành tiêu chí chung đánh giá lựa chọn trí thức tiêu biểu trong hệ thống Liên hiệp Hội Việt Nam. Tổ chức lựa chọn các cá nhân, tập thể điển hình, tiên tiến theo yêu cầu của Ban Thi đua, Khen thưởng Trung ương tiến tới đại hội thi đua yêu nước toàn quốc.

Từ đầu năm 2015 đến nay, hầu hết các Liên hiệp hội địa phương duy trì và đảm bảo chất lượng các cuộc họp ban thường vụ, ban chấp hành theo quy định; chú trọng công tác xây dựng báo cáo đánh giá kết quả hoạt động định kỳ hằng tháng, 6 tháng để báo cáo và tranh thủ sự chỉ đạo của Tỉnh uỷ, UBND tỉnh và LHHVN; tổng kết, đánh giá kết quả hoạt động năm 2014 và triển khai kế hoạch công tác năm 2015; đánh giá kết quả hoạt động 6 tháng đầu năm và chỉ đạo thực hiện nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2015. Một số Liên hiệp hội địa phương đã chủ động phối hợp với Liên hiệp hội ở các tỉnh lân cận để trao đổi kinh nghiệm xây dựng tổ chức bộ máy và nhân sự, trao đổi kinh nghiệm hoạt động. Tuy nhiên, công tác quản lý tổ chức các hội thành viên chưa chặt chẽ, còn lúng túng, các hình thức tập hợp trí thức còn đơn điệu, chưa thực sự hấp dẫn; một số Liên hiệp hội địa phương mới thành lập bước đầu triển khai công tác kết nạp hội thành viên.

Trong công tác Tư vấn phản biện và giám định xã hội, LHHVN đã tích cực, chủ động thực hiện các hoạt động TV,PB&GĐXH đối với các vấn đề quan trọng, cần sự vào cuộc và có ý kiến của các nhà khoa học. Liên hiệp Hội Việt Nam đã hỗ trợ kinh phí cho 28 đơn vị thành viên để triển khai các hoạt động TV,PB&GĐXH. Các hội thành viên đã tổ chức hoạt động tư vấn, phản biện và giám định xã hội trong phạm vi, lĩnh vực của ngành và địa phương.

Về hoạt động đào tạo, thông tin và phổ biến kiến thức, trong 7 tháng qua LHHVN đã triển khai nhiều hoạt động phổ biến kiến thức KH&CN thông qua nhiều hình thức khác nhau như báo, tạp chí, bản tin, trang tin điện tử, sách, tài liệu tham khảo, tờ rơi, phát thanh, truyền hình, hội thảo, hội nghị, tập huấn,… hướng dẫn các Hội thành viên thực hiện đề xuất nhiệm vụ phổ biến kiến thức, tổ chức thẩm định nội dung và xét chọn nhiệm vụ, và tiến hành giao nhiệm vụ, phối hợp, hỗ trợ kinh phí thực hiện 19 nhiệm vụ tập trung vào 3 loại hình: Hội thảo phổ biến kiến thức , tập huấn chuyển giao tiến bộ kỹ thuật cho người dân, xuất bản ấn phẩm phổ biến kiến thức…

Hoạt động khoa học, công nghệ và môi trường đã triển khai nhiều nhiệm vụ Nghiên cứu khoa học và phát triển công nghệ cho các hội thành viên và các đơn vị trực thuộc thực hiện các đề tài, nhiệm vụ KH&CN tập trung chủ yếu vào 4 lĩnh vực: ứng dụng và chuyển giao công nghệ phục vụ phát triển nông nghiệp và nông thôn trong thời kỳ đẩy mạnh CNH, HĐH đất nước, nâng cao năng lực ứng phó với biến đổi khí hậu, nghiên cứu ứng dụng tiến bộ kỹ thuật để chăm sóc sức khoẻ cộng đồng, giải pháp nâng cao vai trò của đội ngũ trí thức khoa học công nghệ trong giai đoạn hiện nay.

Các Hội ngành toàn quốc và các Liên hiệp hội địa phương tích cực triển khai các nhiệm vụ KH&CN. Một số Liên hiệp hội địa phương triển khai các đề tài cấp bộ, ngành và nhiều đề tài cấp tỉnh. Các Liên hiệp hội địa phương đã có những chương trình liên kết, hợp tác nghiên cứu, tạo ra hiệu quả cao hơn trong nghiên cứu, ứng dụng. Trong khuôn khổ Chương trình xây dựng nông thôn mới, một số Liên hiệp hội địa phương đã ký kết các chương trình phối hợp hoạt động với Sở Khoa học Công nghệ, Sở Nông nghiệp và phát triển nông thôn, Sở Tài nguyên – Môi trường của tỉnh nhà. Tuy vậy, vẫn còn một số Liên hiệp hội địa phương chưa có điều kiện triển khai các đề tài, dự án KHCN tại địa phương.

Hoạt động tôn vinh trí thức của LHHVN đã có những bước phát triển mạnh trong những năm gần đây, đặc biệt là hoạt động giải thưởng sáng tạo KHCN, hội thi, cuộc thi sáng tạo kỹ thuật. Các Liên hiệp hội địa phương đã tích cực triển khai Hội thi Sáng tạo kỹ thuật tại địa phương, Cuộc thi Sáng tạo kỹ thuật thanh niên, thiếu niên và nhi đồng cấp tỉnh, thành phố và đạt được những kết quả tích cực, góp phần đưa hoạt động hội thi, giải thưởng trở thành các hoạt động chính thức thường niên của các địa phương, thúc đẩy phong trào lao động sáng tạo của toàn dân trong lĩnh vực KHKT, thúc đẩy việc áp dụng có hiệu quả các giải pháp kỹ thuật vào sản xuất và đời sống, góp phần phát triển KT-XH của các địa phương.

Công tác hợp tác quốc tế, LHHVN tiếp tục chủ trương duy trì và phát triển mối quan hệ với các tổ chức quốc tế và phái đoàn ngoại giao trong và ngoài nước. Liên hiệp Hội Việt Nam đã làm việc và tiếp đón nhiều tổ chức quốc tế trao đổi về việc thúc đẩy quan hệ hợp tác, đã phối hợp với một số tổ chức quốc tế tổ chức các hội thảo, ký kết thỏa thuận hợp tác phát triển. Một số Liên hiệp hội địa phương đã có những hoạt động hợp tác, giao lưu với các tổ chức hội nghề nghiệp và tổ chức phi chính phủ quốc tế. Nhiều tổ chức KH&CN trực thuộc tiếp tục hợp tác, triển khai nhiều dự án trong một số lĩnh vực như nông nghiệp, y tế, bình đẳng giới, nâng cao năng lực do các tổ chức quốc tế và các tổ chức phi chính phủ nước ngoài tài trợ.

Hội nghị đã nhận được nhiều ý kiến đóng góp của các đại biểu xung quanh những vấn đề như: đánh giá kết quả đạt được cũng như những hạn chế trong hoạt động Tư vấn phản biện và giám định xã hội, hoạt động phổ biến kiến thức của các Liên hiệp hội địa phương, mong LHHVN quan tâm hơn nữa tới công tác tập hợp trí thức khoa học công nghệ, sớm đề ra chương trình hành động, triển khai thực hiện chiến lược phát triển về công tác hội trong tương lai. LHHVN cần có những giải pháp, đề xuất với các cơ quan quản lý Nhà nước có chính sách, giải pháp kịp thời, hỗ trợ cho các nhà khoa học của địa phương phát huy hết tài năng, trí tuệ của mình trong công cuộc xây dựng và phát triển đất nước…

Phát biểu kết luận Hội nghị, ông Đặng Vũ Minh nhấn mạnh: Để thực hiện thắng lợi nhiệm vụ của LHHVN năm 2015 và những năm tiếp theo,đề nghị các Liên hiệp hội địa phương cần khẩn trương, nghiêm túc triển khai những nhiệm vụ, giải pháp mà văn kiện Đại hội VII của LHHVN đã đề ra, thống nhất, phấn đấu nâng cao chất lượng, hiệu quả phát triển. Các Liên hiệp Hội địa phương trên cơ sở định hướng mọi hoạt động đã thống nhất từ đầu năm, căn cứ vào tình hình thực tiễn rà soát lại kế hoạch đã thực hiện, sớm hoàn thành các kế hoạch còn lại của năm… Trong thời gian tới, LHHVN tiếp tục thúc đẩy các thủ tục và vận động tạo hành lanh pháp lý nhằm tạo điều kiện thuận lợi để củng cố và phát triển các tổ chức hội thành viên. Tạo điều kiện thuận lợi để phát triển các tổ chức KH&CN trực thuộc theo tinh thần của Luật KH&CN năm 2013. Tiếp tục đẩy mạnh việc triển khai thực hiện các đề án Kiện toàn tổ chức bộ máy của các Liên hiệp hội địa phương. Tăng cường sự liên kết, phối hợp, hỗ trợ giữa LHHVN và các LHH địa phương, các hội thành viên. Nâng cao hiệu quả công tác điều hoà, phối hợp hoạt động với các hội thành viên, tiếp tục triển khai các nhiệm vụ kế hoạch năm 2015, nhất là các hoạt động tư vấn, phản biện và giám định xã hội, nhiệm vụ ứng dụng khoa học, công nghệ và bảo vệ môi trường, nhiệm vụ thông tin, phổ biến kiến thức, các hoạt động phát triển cộng đồng và xoá đói giảm nghèo. Đẩy mạnh hoạt động tổ chức các giải thưởng, hội thi, chuẩn bị kế hoạch hoạt động năm 2016…

Theo vusta.vn

Facebook
Twitter
LinkedIn
Email