Hội Đông y tỉnh Thừa Thiên Huế tổng kết công tác hội năm 2022

Tác giả: Minh Phong

Ngày 21/12/2022, Hội Đông y tỉnh tổ chức hội nghị tổng kết công tác hội năm 2022 và triển khai phương hướng, nhiệm vụ năm 2023.

Hiện nay, hệ thống tổ chức Hội Đông y được hoạt động 4 cấp, từ cấp Trung ương đến tỉnh xuống cấp huyện, xã. Đến hết năm 2022, hệ thống Hội Đông y tỉnh có 09 Hội Đông y cấp huyện, thành phố, thị xã; 138 Hội Đông y xã, phường, thị trấn với 2.668 Hội viên; 03 đơn vị trực thuộc và 15 chi hội trực thuộc.

Về công tác khám chữa bệnh, chăm sóc sức khỏe nhân dân, trong năm 2022 mạng lưới cán bộ, hội viên từ tỉnh đến cơ sở xã phường cùng với các cơ sở khám chữa bệnh trực thuộc thực hiện tốt chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách pháp luật của nhà nước; tổ chức có hiệu quả phong trào thi đua trồng cây thuốc, sưu tầm các bài thuốc hay, cây thuốc quý, phát triển và tăng cường sử dụng thuốc nam trong khám chữa bệnh, cùng ngành y tế tỉnh nâng cao chất lượng chăm sóc sức khỏe nhân dân trên địa bàn. Trong năm, các cấp hội đã khám chữa bệnh cho 162.708 lượt người, trong đó điều trị không dùng thuốc cho 228.488 lượt người, khám chữa bệnh từ thiện giá trị thành tiền là 216.299.000 đồng. Nhiều hội viên làm tốt công tác nuôi trồng dược liệu quý phục vụ cho khám, chữa bệnh.

Dịp này, Ban Chấp hành Hội Đông y tỉnh đã công bố quyết định và trao trặng Bằng khen, giấy khen các cấp cho các tập thể, cá nhân hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ công tác hội trong năm và triển khai kế hoạch chuẩn bị Lễ kỷ niệm 226 năm ngày mất Hải Thượng Lãn Ông Lễ Hữu Trác.

Kiểm tra lại

150 đại biểu tham dự Đại hội đại biểu Hội Thầy thuốc trẻ tỉnh Thừa Thiên Huế nhiệm kỳ 2023 – 2028

Tác giả: Ảnh: Thanh Hoàng Ngày 05/10/2023, tại Bệnh viện Trung ương Huế, Đại hội …