PGS. TS. Nguyễn Thị Tân được bầu làm chủ tịch Hội Châm cứu tỉnh Thừa Thiên Huế

Tác giả: Uy Phong

Đại hội nhiệm kỳ VII (2022-2027) Hội Châm cứu tỉnh Thừa Thiên Huế đã bầu Phó giáo sư – Tiến sĩ Nguyễn Thị Tân đảm nhận chức Chủ tịch Hội Châm cứu tỉnh Thừa Thiên Huế.

Đại hội được tổ chức ngày 21/12/2022 tại thành phố Huế

Tại đại hội, các đại biểu đã nhất trí thông qua báo cáo tổng kết công tác hội nhiệm kỳ 2017 – 2022 với nhiều hoạt động thiết thực như phối hợp Sở Y tế triển khai thực hiện kế hoạch chính sách Quốc gia về Y, Dược học cổ truyền tỉnh Thừa Thiên Huế; vận động cán bộ hội viên tăng cường công tác khám chữa bệnh, chỉ đạo tuyến, xã hội hóa; đẩy mạnh hoạt động khám chữa bệnh nhân đạo, từ thiện, tổ chức các đoàn khám từ thiện cấp thuốc miễn phí cho các đối tượng chính sách ở địa phương còn gặp nhiều khó khăn, vùng sâu vùng xa, vùng dân tộc ít người trong những ngày lễ lớn của dân tộc; bồi dưỡng, nghiên cứu, kế thừa, tuyên truyền vận động công tác biên dịch các tài liệu về châm cứu để góp phần bồi dưỡng tay nghề, cập nhật kiến thức cho cán bộ hội viên.

Phương hướng hoạt động nhiệm kỳ 2022 – 2027, mục tiêu của Hội là góp phần cùng với ngành y tế hiện đại hóa và phát triển ngành châm cứu trong công tác bảo vệ, chăm sóc và nâng cao sức khỏe nhân dân; hoàn thành hệ thống tổ chức hội 3 cấp, củng cố phát triển mạng lưới, tăng số lượng hội viên giỏi về chuyên môn, trong sáng về y đức; cùng với Hội Đông y tỉnh kế thừa, bảo tồn, phát triển nền y dược cổ truyền của tỉnh nhà; triển khai thực hiện Kế hoạch số 23/KH-UBND tỉnh ngày 22/1/2022 của UBND tỉnh về phát triển y, dược cổ truyền, kết hợp y học hiện đại đến năm 2030.

Đại hội đã bầu Ban Chấp hành hội gồm 35 thành viên, Ban Thường vụ 9 thành viên, PGS. TS. Nguyễn Thị Tân được bầu giữ chức vụ chủ tịch Hội Châm cứu tỉnh nhiệm kỳ 2022 – 2027.

Ban chấp hành Hội nhiệm kỳ 2022 – 2027 ra mắt

Kiểm tra lại

Ban Tổ chức thông kết quả chấm thi Cuộc thi Sáng tạo Thanh thiếu niên, Nhi đồng tỉnh Thừa Thiên Huế lần thứ XVII, năm 2024

Thực hiện Kế hoạch số 387/KH-UBND ngày 27/11/2023 của UBND tỉnh Thừa Thiên Huế về …