Hội Châm cứu phát triển tổ chức, hoạt động có hiệu quả

 

Hội Châm cứu Thừa Thiên Huế (Hội) là một trong số ít hội có tổ chức hội ở tất cả các huyện, thành phố trong tỉnh đã và đang phát triển mạnh về tổ chức, hoạt động có hiệu quả, nhất là trong công tác khám chữa bệnh (KCB), nghiên cứu khoa học, đào tạo, bồi dưỡng, tuyên truyền phổ biến kiến thức.

Hội vừa tổ chức hội nghị tổng kết, ngày 30/01, nhằm đánh giá kết quả hoạt động năm 2009, triển khai phương hướng nhiệm vụ năm 2010.

Trong năm 2009, Hội đã tuyên truyền, vận động kết nạp thêm 122 hội viên mới đưa tổng số hội viên lên 418 người, thành lập thêm 3 đơn vị trực thuộc là Phòng chẩn trị y học cổ truyền (YHCT) huyện Quảng Điền, Hội Châm cứu phòng khám nhân đạo Kim Long, Hội Châm cứu phòng khám đa khoa Nguyễn Quang Hợp, đưa số đơn vị trực thuộc Hội lên 18 đơn vị. Các đơn vị trực thuộc Hội đều duy trì được hoạt động khá thường xuyên, trong đó nhiều đơn vị hoạt động rất có hiệu quả, tiêu biểu là Trung tâm Kế thừa, Ứng dụng YHCT Tuệ Tĩnh Đường Liên Hoa.

Theo thống kê của Hội, trong năm 2009, các cơ sở KCB của các đơn vị trực thuộc Hội và các hội viên đã KCB cho gần 64.000 bệnh nhân, châm cứu cho trên 54.000 bệnh nhân, KCB từ thiện quy ra tiền trị giá gần 270 triệu đồng.

Năm 2010, Hội sẽ tăng cường phối hợp và tranh thủ sự ủng hộ, giúp đỡ của các cơ quan như Sở Y tế, Trường Cao đẳng y tế Thừa Thiên Huế, Trường Đại học Y Dược Huế,¦để đẩy mạnh hơn nữa các hoạt động đào tao, bồi dưỡng, nghiên cứu khoa học, ứng dụng các tiến bộ kỹ thuật vào KCB, chăm sóc sức khỏe cho nhân dân. q

HUSTA.ORG

Kiểm tra lại

HỘI THẢO KHOA HỌC QUỐC GIA THÁI Y VIỆN TRIỀU NGUYỄN: LỊCH SỬ VÀ TRIỂN …