Học tập phong cách quần chúng của Bác Hồ

Thấm nhuần sâu sắc quan điểm của chủ nghĩa Mac-Lênin: quần chúng là người sáng tạo ra lịch sử, cách mạng là sự nghiệp của quần chúng. Chủ tịch Hồ Chí Minh luôn có lòng tin vô tận đối với quần chúng. Trong cuộc đời và sự nghiệp của mình, Người luôn chăm lo tăng cường mối quan hệ với quần chúng, coi đó là nguồn sức mạnh làm nên mọi thắng lợi của cách mạng. Phong cách quần chúng trong tư tưởng Hồ Chí Minh thể hiện ở sự sâu sát quần chúng, vì lợi ích của quần chúng, đi đúng đường lối quần chúng, lắng nghe và thấu hiểu quấn chúng, suốt đời phấn đấu vì sự nghiệp giải phóng dân tộc, giải phóng giai cấp, giải phóng con người.

 

Với tư cách là một lãnh tụ cách mạng, Người yêu cầu cán bộ, đảng viên phải gần dân, thấu hiểu tâm tư, nguyện vọng của dân. Bản thân Người là một tấm gương sáng về phong cách gần dân mà hiếm có một lãnh tụ nào trên thế giới được như vậy. Sự gần gũi thân thiết với nhân dân thể hiện ngay từ phút đầu tiên ra mắt quốc dân đồng bào với câu hỏi bình dị tự nhiên: “ Tôi nói đồng bào nghe rõ không?” đã làm xúc động hàng chục triệu trái tim của nhân dân cả nước.

Trong đời sống hàng ngày, Người thường tranh thủ đi thăm, chuyện trò thân tình với các cụ già, gặp gỡ các chiến sĩ và đồng bào ở các địa phương để nắm tình hình và tâm tư, nguyện vọng của nhân dân. Đó cũng là nhu cầu, nếp sống, là tâm niệm của Người. Từ những ngày hoạt động cách mạng gian khổ cho đến khi trở thành chủ tịch nước, lãnh tụ của đảng Người luôn thể hiện tư tưởng “ nước lấy dân làm gốc”, “ cách mạng là sự nghiệp quần chúng”.

Bác Hồ là tấm gương mẫu mực về tác phong sâu sát quần chúng. Theo một thống kê chưa đấy đủ, chỉ trong vòng 10 năm (1955-1965), Bác Hồ đã thực hiện 700 lượt đi thăm các địa phương, công trường, xí nghiệp, đơn vị bộ đội…để thăm hỏi đồng bào, chiến sĩ, kiểm tra công việc. Đó là một thực tế mà khó có một lãnh tụ nào trên thế giới có thể đạt được.

Phong cách quần chúng của Bác Hồ còn thể hiện ở lòng tin vô hạn đối với quần chúng. Bác Hồ yêu cầu mọi cán bộ, đảng viên phải đi đúng đường lối quần chúng, coi trọng mối liên hệ chặt chẽ với quần chúng. Bản thân Người luôn nêu cao tấm gương về niềm tin yêu quần chúng. Bác nói: nước lấy dân làm gốc, gốc có vững thì cây mới bền, xây lầu thắng lợi trên nền nhân dân. Chính tác phong quần chúng của Người đã làm nên sức hút kỳ lạ, làm cho giữa quần chúng với Người không còn khoảng cách, Vì thế, quần chúng đến với Người không chút e ngại. Tác phong ấy đã làm cho lãnh tụ và quần chúng dễ dàng hòa nhập và đồng cảm sâu sắc. Người thường nói: “ Dễ trăm lần không dân cũng chịu, khó vạn lần dân liệu cũng xong”. Giữ gìn được chân lý này thì sự nghiệp cách mạng dù khó khăn mấy cũng sẽ thành công.

Phong cách quần chúng không chỉ là cần thiết trong mối quan hệ giữa cán bộ, đảng viên với dân mà còn cần thiết trong mối quan hệ giữa cấp trên với cấp dưới. Đối với người cán bộ, việc hiểu dân, hiểu cấp dưới đều có tầm quan trọng như nhau. Càng hiểu dân, hiểu cấp dưới, càng rút ra được những điều bổ ích để bổ sung, điều chỉnh chủ trương, chính sách cho đúng đắn hơn.

Bác Hồ yêu cầu cán bộ, đảng viên phải biết phấn đấu, hy sinh vì lợi ích của tập thể, lợi ích của nhân dân. Bác nói: bao nhiêu cách tổ chức và cách làm việc, đều vì lợi ích quần chúng… Vì vậy cách tổ chức và cách làm việc nào không phù hợp thì phải có gan đề nghị lên cấp trên bỏ đi hoặc sửa lại.

Người đã thường xuyên phê phán tệ quan liêu, lên mặt “làm quan cách mạng”, không thấy mình là đầy tớ, là học trò của nhân dân. Bác chỉ rõ: Không phải cứ viết lên trán hai chữ “cộng sản” thì sẽ được mọi người quí trọng. Quần chúng chỉ quí trọng những người có đức, có tài, hết lòng phụng sự nhân dân. Phải yêu dân, kính dân thì dân mới dành sự yêu kính cho mình. Đó là một qui luật không thể khác được.

Học tập và thực hành phong cách quần chúng của Bác Hồ thực sự có ý nghĩa trong giai đoạn hiện nay. Cán bộ đảng viên làm cho nhân dân tin yêu mình tức là tạo sự vững bền cho sự nghiệp cách mạng. Muốn vậy phải gần dân, hiểu dân, tin dân, yêu dân. Mọi suy nghĩ và hành động của người cán bộ, đảng viên trước hết phải xuất phát từ lợi ích của nhân dân.

Huệ Tâm

 

Facebook
Twitter
LinkedIn
Email