Giao ban Liên hiệp các Hội Khoa học và Kỹ thuật tỉnh, thành phố năm 2014

GS.TSKH. Đặng Vũ Minh, chủ tịch Liên hiệp hội Việt Nam

Ngày 28/8, Liên hiệp các Hội Khoa học và Kỹ thuật Việt Nam (Liên hiệp hội Việt Nam) phối hợp với UBND tỉnh Lào Cai tổ chức hội nghị giao ban Liên hiệp các Hội Khoa học và Kỹ thuật các tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương năm 2014.

Tham dự hội nghị có GS.TSKH. Đặng Vũ Minh, bí thư Đảng đoàn, chủ tịch Liên hiệp hội Việt Nam; TS. Đặng Xuân Thanh, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Lào Cai; lãnh đạo Bộ Khoa học và Công nghệ, Bộ Tài Chính, Quỹ VIFOTEC; đại diện 61 Liên hiệp hội địa phương.

Hội nghị đã nghe TS. Phạm Văn Tân, phó Chủ tịch kiêm Tổng Thư ký Liên hiệp hội Việt Nam báo cáo kết quả hoạt động 8 tháng đầu năm 2014 và phương hướng nhiệm vụ trọng tâm thời gian tới. Theo đó, Liên hiệp hội Việt Nam đến nay có 138 hội thành viên (trong đó có 61 Liên hiệp hội địa phương, 77 Hội ngành toàn quốc), gần 200 cơ quan báo chí, 1 nhà xuất bản, 1 quỹ và gần 400 tổ chức khoa học và công nghệ trực thuộc. Trong 8 tháng qua, Liên hiệp hội Việt Nam đã chủ trì, phối hợp với một số hội ngành toàn quốc tổ chức tư vấn, phản biện có chất lượng nhiều dự thảo luật, dự thảo nghị định và gửi ý kiến góp ý tới cơ quan soạn thảo và các cơ quan liên quan. Hoạt động đào tạo, thông tin và phổ biến kiến thức là một trong những hoạt động được tổ chức thường xuyên và mang nhiều ý nghĩa. Hoạt động khoa học và công nghệ tập trung chủ yếu vào 4 lĩnh vực ưu tiên là: ứng dụng và chuyển giao công nghệ phục vụ phát triển nông nghiệp và nông thôn trong thời kỳ CNH-HĐH đất nước, nâng cao năng lực ứng phó với biên đổi khí hậu, nghiên cứu ứng dụng tiến bộ kỹ thuật để chăm sóc sức khỏe cộng đồng, giải pháp nâng cao vai trò của đội ngũ tri thức khoa học công nghệ trong giai đoạn hiện nay; tôn vinh tri thức. Các hoạt động đã có bước phát triển mạnh và đều, đặc biệt là hoạt động giải thưởng khoa học công nghệ và hội thi sáng tạo kỹ thuật….

Thời gian tới, Liên hiệp hội Việt Nam tiếp tục tăng cường sự liên kết, phối hợp với các hội thành viên và các tổ chức trực thuộc, nhất là các hoạt động tư vấn, phản biện và giám định xã hội, khoa học, công nghệ và môi trường, phổ biến kiên thức, phát triển cộng đồng và xóa đói giảm nghèo, triển khai kế hoạch tổ chức Đại hội VII của Liên hiệp hội Việt Nam….

Các đại biểu tham dự hội nghị được hướng dẫn triển khai thực hiện Quyết định số 14/QĐ-TTg, ngày 14/02/2014 của Thủ tướng Chính phủ về hoạt động tư vấn, phản biện và giám định xã hội của Liên hiệp Hội Việt Nam; tham gia góp ý Dự thảo Thông tư của Bộ Tài chính hướng dẫn cơ chế tài chính thực hiện Quyết định số 14/2014/QĐ- TTg ngày 14/02/2014 của Thủ tướng Chính phủ.

Đinh Chung

Facebook
Twitter
LinkedIn
Email