Đức hỗ trợ Việt Nam 272 triệu euro phát triển “Kinh tế xanh”

Ngày 11/10, Hiệp định hợp tác tài chính Đức – Việt đã được ký kết tại Hà Nội, theo đó Đức sẽ hỗ trợ Việt Nam 272 triệu euro nhằm thực hiện các dự án ưu tiên trong lĩnh vực Đào tạo nghề, Bảo vệ môi trường và Năng lượng. Đức hỗ trợ Việt Nam 272 triệu euro phát triển “Kinh tế xanh” 10 9 1

Việc thực hiện những dự án trong lĩnh vực Bảo vệ môi trường và Năng lượng đã góp phần trong việc thực hiện Chiến lược tăng trưởng Xanh của Việt Nam nhằm đưa con đường phát triển của Việt Nam phù hợp với môi trường và xã hội.

Trước đó, khoản tài chính trong hiệp định này đã được Chính phủ Đức cam kết trong khuôn khổ đàm phán Chính phủ Đức – Việt 2010 và 2011 tại Hà Nội.

Tháng 10/2011, Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng và Thủ tướng Đức Angela Merkel cũng đã ký thỏa thuận về quan hệ đối tác chiến lược giữa Đức và Việt Nam, củng cố mối quan hệ hợp tác chiến lược giữa hai nước.

TRẦN GIẢI

Facebook
Twitter
LinkedIn
Email