Đối thoại sử học về đặc điểm du lịch Thừa Thiên Huế và giải pháp phát triển

Sáng ngày 14 tháng 12 năm 2017, Hội Khoa học Lịch sử tỉnh Thừa Thiên Huế tổ chức diễn đàn đối thoại sử học về “Đặc điểm du lịch Thừa Thiên Huế và giải pháp phát triển” , Phó Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Dung tham dự và chủ trì cuộc đối thoại.

Toàn cảnh buổi đối thoại

Tại diễn đàn các đại biểu đã nghe báo cáo 5 chuyên đề do 5 nhóm tác giả, đại diện các cơ quan, đơn vị chuyên ngành quản lý, đào tạo, nghiên cứu về du lịch. Trong đó tập trung vào các chủ đề nghiên cứu tiềm năng du lịch Thừa Thiên

Qua các chủ đề nghiên cúu, các nhóm tác giả đã đánh giá về tiềm năng du lịch phong phú, vượt trội của địa phương, thẳng thắn chỉ ra những hạn chế làm chậm tốc độ phát triển của du lịch Thừa Thiên Huế. Theo các tác giả, nguyên nhân làm cho du lịch kém phát triển đó là chưa khai thông tốt các tiềm năng hịên có để hình thành các sản phẩm đặc trưng có tính cạnh tranh cao; chất lượng dịch vụ chưa cao, chưa đa dạng; du lịch văn hóa – di sản là sản phẩm chủ đạo nhưng còn đơn điệu; công tác quản lý, phối hợp và khai thác tài nguyên du lịch thiếu đồng bộ…

Với tâm huyết, trách nhiệm cùng những trăn trở cho sự phát triển của du lịch tỉnh nhà trong thời gian tới, các tác giả đề xuất nhiều giải pháp thiết thực. Theo đó cần giải quyết tốt các mối quan hệ giữa phát triển du lịch với phát triển công nghịêp, nông nghịêp; phát triển du lịch với văn hóa và con người; phát triển du lịch gắn với bảo vệ tài nguyên thiên nhiên và môi trường; đồng thời thực hịên tốt quy họach không gian, hạ tầng du lịch và chiến lược phát triển du lịch gắn với phát triển vùng, miền; có các cơ chế chính sách cụ thể, đào tạo nguồn nhân lực; đẩy mạnh xúc tiến quảng bá; tạo môi trường du lịch an toàn thân thịên…

Cũng qua diễn đàn đối thoại này, các chuyên gia, nhà quản lý, nhà nghiên cứu sẽ góp phần tư vấn khoa học và chính sách cho lãnh đạo tỉnh và các ngành liên quan để có định hướng xây dựng, phát triển du lịch Thừa Thiên

Cẩm Lai

 

 

Facebook
Twitter
LinkedIn
Email