Đại hội chi bộ Liên hiệp hội lần thứ II, nhiệm kỳ 2015-2020

Ngày 14/4, Chi bộ Liên hiệp các Hội Khoa học và Kỹ thuật tỉnh Thừa Thiên Huế (Liên hiệp hội) tổ chức đại hội lần thứ II, nhiệm kỳ 2015-2020. Đến dự và chỉ đạo đại hội có các đồng chí: Lê Hữu Hùng – Phó Bí thư thường trực Đảng ủy Khối các cơ quan tỉnh, Trần Hữu Dàng – Bí thư Đảng đoàn, Chủ tịch Liên hiệp hội và các đảng viên trong Chi bộ.

Nhiệm kỳ qua, Chi bộ Liên hiệp hội Thừa Thiên Huế đã không ngừng củng cố tổ chức, đẩy mạnh công tác tuyên truyền, giáo dục chính trị tư tưởng, lãnh đạo chỉ đạo hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ chính trị, công tác xây dựng Đảng, cùng với Đảng đoàn làm tốt công tác định hướng, vận động trí thức, đảng viên thực hiện có hiệu quả các nhiệm vụ khoa học công nghệ, phát triển kinh tế, xã hội. Chi bộ đã triển khai thực hiện tốt Chỉ thị 03 của Bộ Chính trị và Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XI). Hoạt động của Chi bộ đã có bước phát triển quan trọng cả trên cả 3 mặt: chính trị, tư tưởng và tổ chức. Bên cạnh đó, Chi bộ cũng đặc biệt chú trọng công tác bồi dưỡng cho cán bộ, đảng viên trẻ. Đến nay, chi bộ Liên hiệp hội có 09 đảng viên với trình độ chuyên môn cao, tham gia các hoạt động của Đảng và các hoạt động chuyên môn có chất lượng.

Tuy nhiên, sự lãnh đạo của Chi bộ nhiệm kỳ 2010-2015 vẫn còn một số hạn chế như: Chưa lãnh đạo cơ quan phát huy được nhiệm vụ tư vấn, phản biện và giám định xã hội; Hoạt động thông tin, phổ biến kiến thức vẫn chưa thực sự hấp dẫn, mạnh mẽ, hiệu quả; Chưa phối hợp tốt với Đảng đoàn để giáo dục ý thức nâng cao cảnh giác, phòng chống âm mưu diễn biến hòa bình cho các nhân viên tại các đơn vị trực thuộc, nơi thường xuyên tiếp xúc với người nước ngoài.

Phát biểu chỉ đạo tại Đại hội, thay mặt Ban Thường vụ Đảng ủy Khối các cơ quan tỉnh, đồng chí Lê Hữu Hùng đã chúc mừng và biểu dương những kết quả mà Chi bộ Liên hiệp hội Thừa Thiên Huế đạt được trong nhiệm kỳ qua. Đồng thời yêu cầu trong nhiệm kỳ tới cán bộ, đảng viên trong Chi bộ cần tiếp tục phát huy truyền thống đoàn kết, phát huy tốt thế mạnh, nghiêm túc chỉ ra những hạn chế, tồn tại để có định hướng sửa đổi sát với nhiệm vụ chính trị được giao, nâng cao ý thức phê bình và tự phê bình, phấn đấu xây dựng Chi bộ ngày càng trong sạch, vững mạnh, chung sức xây dựng Thừa Thiên Huế phát triển nhanh và bền vững theo mô hình “Di sản, văn hóa, cảnh quan, thân thiện với môi trường”.

Nhiệm kỳ tới, Chi bộ tập trung tăng cường công tác giáo dục chính trị tư tưởng cho cán bộ, đảng viên; chú trọng công tác kiểm tra, giám sát, thực hiện có hiệu quả quy chế dân chủ, phối hợp cùng với Đảng đoàn Liên hiệp hội đa dạng hóa các phương thức hoạt động, tổ chức thực hiện thắng lợi các mục tiêu, nhiệm vụ mà Đại hội lần thứ II, nhiệm kỳ 2015-2020 đã đề ra.

Đại hội đã nhất trí thông qua nội dung Nghị quyết và kêu gọi toàn thể đảng viên trong toàn chi bộ tiếp tục đoàn kết, nhất trí, khắc phục khó khăn, nêu cao tinh thần chủ động, sáng tạo, đẩy mạnh phong trào thi đua yêu nước, quyết tâm phấn đấu hoàn thành thắng lợi các mục tiêu, nhiệm vụ mà Nghị quyết Đại hội đã đề ra.

Đại hội đã bầu đồng chí Trần Giải, Phó Chủ tịch thường trực Liên hiệp hội tái đắc cử chức danh Bí thư Chi bộ, đồng chí Hồ Thành giữ chức danh Phó Bí thư Chi bộ nhiệm kỳ 2015-2020.

Doãn Quan

Facebook
Twitter
LinkedIn
Email