Đẩy mạnh đề xuất nhiệm vụ khoa học công nghệ

Chiều ngày 12/12/2016, Thường trực Liên hiệp các Hội Khoa học và Kỹ thuật tỉnh Thừa Thiên Huế đã tổ chức Hội nghị giao ban định kỳ quý IV năm 2016 đối với các các đơn vị khoa học công nghệ trực thuộc. Đến nay, Liên hiệp hội Thừa Thiên Huế có 12 đơn vị khoa học công nghệ trực thuộc gồm 09 trung tâm, 02 Câu lạc bộ và 01 nhóm nghiên cứu đang hoạt động.

Hội nghị giao ban định kỳ là dịp để rà soát, nắm thực tế tình hình tổ chức và hoạt động của các đơn vị trực thuộc, qua đó có kế hoạch quản lý và phối hợp tốt hơn giữa Liên hiệp hội và các đơn vị trực thuộc.

Tại hội nghị, Thường trực Liên hiệp hội đã nghe các đơn vị báo cáo về tình hình hoạt động của đơn vị mình, thuận lợi và khó khăn. Nhìn chung, các đơn vị khoa học công nghệ trực thuộc hiện đang gặp nhiều khó khăn về nguồn tài trợ từ các tổ chức phi chính phủ. Về đề xuất nhiệm vụ khoa học và công nghệ theo yêu cầu hằng năm của Sở Khoa học và Công nghệ, các đơn vị chưa phát huy được các thế mạnh của mình để đóng góp vai trò nghiên cứu khoa học của mình cho tỉnh nhà.

Thường trực Liên hiệp hội một lần nữa yêu cầu các tổ chức khoa học công nghệ trực thuộc đẩy mạnh hoạt động đề xuất nhiệm vụ khoa học công nghệ cho tỉnh, phát huy những thế mạnh trong lĩnh vực hoạt động của đơn vị mình để thu hút nguồn tài trợ của các tổ chức phi chính phủ nhằm góp phần phát triển kinh tế, xoá đói giảm nghèo và xây dựng nông thôn mới.

Cẩm Lai

Facebook
Twitter
LinkedIn
Email