Chương trình phối hợp hành động bảo vệ môi trường phục vụ phát triển bền vững

Ngày 22/10, Liên hiệp hội Thừa Thiên Huế và Sở Tài nguyên và Môi trường đã phối hợp tổ chức Lễ ký kết Chương trình phối hợp hành động bảo vệ môi trường phục vụ phát triển bền vững. Chứng kiến buổi Lễ ký kết có đại diện lãnh đạo Ban Tuyên giảo tỉnh ủy, lãnh đạo các sở: Khoa học, Công nghệ, NN&PTNT, Công Thương, Văn hóa Thể thao Du lịch, Tài chính, Kế hoạch Đầu tư,¦

Mục tiêu của Chương trình nhằm tập hợp và huy động được ngày càng nhiều cán bộ khoa học và công nghệ trên địa bàn tỉnh tham gia các hoạt động tư vấn, phản biện và giám định xã hội; tuyên truyền phổ biến thông tin; nghiên cứu khoa học và phát triển công nghệ nhằm bảo vệ môi trường; phát huy khả năng, thế mạnh của mỗi bên vào hoạt động bảo vệ môi trường, tham gia giải quyết các vấn đề cụ thể về bảo vệ môi trường trên địa bàn tỉnh. Chương trình gồm các nội dung cụ thể, trách nhiệm của mỗi bên, phương thức tổ chức thực hiện.

Hai bên đã thống nhất dự kiến đưa vào kế hoạch năm 2009 các hoạt động cụ thể, gồm: hội thảo về bảo vệ môi trường, xây dựng mô hình thu gom, phân loại rác dựa vào cộng đồng tại chợ thị trấn Khe Tre, huyện Nam Đông, xây dựng quy định cụ thể về hoạt động tư vấn, phản biện và giám định xã hội về môi trường các dự án đầu tư, tổ chức Giải thưởng Môi trường tỉnh Thừa Thiên Huế lần thứ nhất năm 2009.

Nguyễn Văn Quế

Facebook
Twitter
LinkedIn
Email