Tập huấn công nghệ thông tin

Thực hiện đề tài Ứng dụng mô hình cung cấp thông tin hai chiều cho nông dân trên địa bàn tỉnh Thừa Thiên Huế của Liên hiệp hội Việt Nam, Liên hiệp hội Thừa Thiên Huế đã tổ chức lớp tập huấn nâng cao trình độ công nghệ thông tin cho các cộng tác viên cấp cơ sở của mô hình cung cấp thông tin hai chiều cho nông dân.

Mười học viên là cộng tác viên mô hình cung cấp thông tin hai chiều cho nông dân đến từ các xã Thủy Châu (huyện Hương Thủy), xã Phú Mỹ (huyện Phú Vang), xã Phong Hiền (huyện Phong Điền) và một số xã khác đã đến dự lớp tập huấn.

Trong thời gian 5 ngày tham gia lớp học, các học viên được nghe giảng lý thuyết và thực hành về Microsoft Word, Microsoft Excel, Microsoft Powerpoint, mạng internet và quản trị mạng, cách tìm kiếm nhanh thông tin trên mạng, lưu trữ thông tin, cách xử lý một số sự cố thông thường khi sử dụng internet, kỹ năng tạo lập và sử dụng hộp thư điện tử, đặc biệt là kỹ năng sử dụng hộp thư điện tử để chuyển câu hỏi của bà con nông dân vào mục hỏi đáp trên trang web của Liên hiệp hội Thừa Thiên Huế (husta.org),¦

Đây là khóa học nâng cao sau khi các học viên đã được tham gia lớp tập huấn công nghệ thông tin cơ bản ở các xã triển khai mô hình (xã Thủy Châu, xã Phú Mỹ và xã Phong Hiền).

Tin: Nguyễn Văn Quế

Facebook
Twitter
LinkedIn
Email