Các biện pháp rèn luyện năng lực nghề nghiệp cho sinh viên sư phạm hóa học

Nâng cao năng lực nghề nghiệp cho sinh viên sư phạm hóa học là một yêu cầu đối với chuẩn đầu ra nhằm nâng cao chất lượng dạy học môn Hoá học ở các trường Phổ thông Trung học. Ứng dụng công nghệ thông tin và truyền thông để giúp rèn luyện năng lực nghề nghiệp cho sinh viên sư phạm hóa học là một trong những biện pháp hiệu quả hiện nay.

Là một nhà khoa học, giảng viên lâu năm trong ngành sư phạm hóa, TS. Đặng Thị Thuận An, Trường Đại học Sư phạm, Đại học Huế nhận thấy tầm quan trọng của việc đào tạo ra đội ngũ giáo viên có năng lực nghề nghiệp vững vàng, Các biện pháp rèn luyện năng lực nghề nghiệp cho sinh viên sư phạm hóa học với sự trợ giúp của công nghệ thông tin và truyền thông” là nghiên cứu nhằm thực hiện hóa điều đó. Đây là giải pháp sáng tạo kỹ thuật được trao giải Nhì tại Hội thi Sáng tạo kỹ thuật tỉnh lần thứ VIII vừa qua.

TS. Đặng Thị Thuận An – tác giả giải pháp cho biết: Việc áp dụng Công nghệ thông tin và truyền thông (CNTT&TT) trong dạy học đã đem lại cho giáo viên một phương pháp dạy học hiện đại và phát huy hết năng lực của người giáo viên và học sinh đồng thời tối ưu hóa các tư liệu, từ đó nâng cao hiệu quả các giờ dạy. Trong “Chiến lược phát triển GD&ĐT đến năm 2010” của Bộ GD&ĐT đã yêu cầu ngành giáo dục phải từng bước phát triển giáo dục dựa trên công nghệ thông tin, vì “Công nghệ thông tin và đa phương tiện sẽ tạo ra những thay đổi lớn trong quản lý hệ thống giáo dục, trong chuyển tải nội dung chương trình đến người học, thúc đẩy cuộc cách mạng về phương pháp dạy và học”. Chuẩn đầu ra trình độ Đại học khối ngành Sư phạm đào tạo giáo viên Phổ thông Trung học (THPT) hướng tới các mục đích cơ bản: giúp giáo viên Trung học tự đánh giá phẩm chất, năng lực nghề nghiệp của bản thân, từ đó xây dựng kế hoạch rèn luyện, học tập, phấn đấu nâng cao phẩm chất đạo đức, trình độ chuyên môn, nghiệp vụ. Nâng cao chất lượng dạy học môn Hoá học ở các trường THPT, trước hết cần có đội ngũ giáo viên có năng lực nghề nghiệp vững vàng, các trường sư phạm là nơi tiên phong trong các hoạt động đổi mới phương pháp dạy học, rèn luyện kỹ năng nghề nghiệp sư phạm cho sinh viên để đảm bảo những tiêu chuẩn về nghiệp vụ trước khi ra trường.

Để thực hiện đề tài “Các biện pháp rèn luyện năng lực nghề nghiệp cho sinh viên sư phạm hóa học với sự trợ giúp của công nghệ thông tin và truyền thông”, nhóm nghiên cứu đã tiến hành nghiên cứu mặt lý luận: Năng lực nghề nghiệp và những vấn đề liên quan, tác dụng nâng cao năng lực nghề nghiệp cho sinh viên; nghiên cứu thực trạng năng lực ứng dụng công nghệ thông tin & truyền thông của sinh viên khoa Hóa Đại học sư phạm Huế. Từ đó đề xuất một số biện pháp nâng cao năng lực ứng dụng công nghệ thông tin &truyền thông cho sinh viên thông qua học phần “Thực hành phương pháp dạy học hóa học”. Xây dựng sản phẩm ứng dụng công nghệ thông tin & truyền thông nhằm phát huy năng lực nghề nghiệp cho sinh viên thông qua học phần “Thực hành phương pháp dạy học hóa học”. Tiến hành thực nghiệm sư phạm bước đầu nhằm kiểm nghiệm tính khả thi và hiệu quả của biện pháp và những đề xuất của đề tài.

Kết quả của đề tài đã xây dựng, đưa vào sử dụng trang web “hoahocsupham.com”; các biện pháp nâng cao năng lực ứng dụng công nghệ thông tin &truyền thông cho sinh viên ngành Hóa trường Trường Đại học Sư phạm Huế; xây dựng sản phẩm ứng dụng CNTT&TT trong hóa học: phần mềm McMix, Macromedia Flash, Paint, Microsoft Powerpoint, bài giảng điện tử; xây dựng bài giảng điện tử ứng dụng CNTT&TT.

Trang web “hoahocsupham.com”

WebSite “hoahocsupham.com” trở thành nguồn tài liệu tham khảo hỗ trợ cho việc phát triển năng lực ứng dụng công nghệ thông tin & truyền thông cho sinh viên sư phạm Hóa học. Qua đó nâng cao hiệu quả rèn luyện nghiệp vụ sư phạm. Sinh viên vận dụng quy trình và các biện pháp để xây dựng và tổ chức nội dung dạy học có ứng dụng công nghệ thông tin &truyền thông. Trang web “hoahocsupham.com“ không những hỗ trợ cho sinh viên nâng cao năng lực ứng dụng công nghệ thông tin & truyền thông nói riêng và năng lực nghề nghiệp nói chung mà còn là tư liệu cho cả giáo viên và học sinh yêu thích môn Hóa học.

Kết quả đề tài được Khoa Hóa, Trường Đại học Sư phạm Huế đã áp dụng kết quả của quy trình và biện pháp phát triển năng lực ứng dụng công nghệ thông tin &truyền thông cho sinh viên sư phạm hóa học nhằm phát triển năng lực nghề nghiệp cho sinh viên sư phạm Hóa học, rèn luyện kỹ năng nghề nghiệp sư phạm để đảm bảo những tiêu chuẩn về nghiệp vụ.

Các biện pháp nâng cao năng lực ứng dụng công nghệ thông tin &truyền thông cho sinh viên ngành Hóa là một trong những giải pháp đáp ứng yêu cầu nâng cao chất lượng dạy học hiện nay cần được nhân rộng và áp dụng rộng rãi.

Hồ Thành

Facebook
Twitter
LinkedIn
Email