Biến đổi khi hậu và năng lượng tái tạo

Ngày 25/10/2015, được sự tài trợ của NCA tại Việt Nam, Trung tâm Hỗ trợ Cộng đồng Hải Đức đã tổ chức tập huấn, hội thảo về chủ đề biến đổi khí hậu và năng lượng tái tạo cho 60 đại biểu đại diện đến từ các tổ chức tôn giáo, trường mầm non, tình nguyện viên của Trung tâm Hỗ Trợ cộng đồng Hải Đức và tổ chức xã hội trên địa bàn tỉnh.

Tại buổi tập huấn, hội thảo, các đại biểu được tập huấn viên đến từ Liên hiệp các Hội khoa học và Kỹ thuật tỉnh giới thiệu tổng quan về biến đổi khí hậu, mô hình thích ứng, giảm nhẹ biến đổi khí hậu và mô hình sử dụng năng lượng tái tạo; các đại biểu đã thảo luận, trao đổi về lợi ích và khó khăn trong qúa trình sử dụng các thiết bị năng lượng mặt trời tại các cơ sở từ thiện và trường học.

Qua tập huấn, hội thảo này đã góp phần nâng cao nhận thức về biến đổi khí hậu và sử dụng năng lượng tái tạo, bảo vệ môi trường trong các tổ chức tôn giáo.

Hồ Thành

Facebook
Twitter
LinkedIn
Email