98 đề tài tham dự Cuộc thi khoa học kỹ thuật học sinh trung học

Sáng ngày 13/01/2016, tại Trung tâm Giáo dục Năng khiếu Văn Thể Mỹ, Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh khai mạc Cuộc thi Khoa học Kỹ thuật học sinh trung học lần thứ VII, năm 2016.

Cuộc thi khoa học kỹ thuật học sinh trung học (Cuộc thi) được tổ chức định kỳ mỗi năm một lần. Cuộc thi nhằm góp phần thúc đẩy đổi mới phương pháp dạy học, kiểm tra đánh giá, phát triển năng lực học sinh, nâng cao chất lượng giáo dục trong các cơ sở giáo dục trung học; khuyến khích học sinh trung học nghiên cứu, sáng tạo khoa học kỹ thuật, vận dụng kiến thức đã học vào giải quyết những vấn đề cuộc sống; tạo cơ hội để học sinh trung học giới thiệu kết quả nghiên cứu, sáng tạo khoa học kỹ thuật của mình; tăng cường trao đổi, giao lưu giữa học sinh và giáo viên các địa phương trong tỉnh, trong nước và quốc tế.

Cuộc thi năm nay có 98 đề tài của 57 trường tham dự được chọn lọc khá bài bản và nghiêm túc từ Cuộc thi cấp cơ sở thuộc 5 nhóm lĩnh vực: Toán – Tin, Lý- Kỹ thuật, Sinh – Hóa, Môi trường và lĩnh vực Xã hội – Hành vi. Trong 98 đề tài dự thi linh vực Lý – Kỹ thuật có nhiều đề tài nhất (45 đề tài), lĩnh vực Hóa – Sinh có 18 đề tài.

Cuộc thi là sân chơi trí tuệ bổ ích, lý thú và hấp dẫn đối với các em học sinh, giúp các em hình thành và phát triển tư duy khoa học, ý tưởng sáng tạo, khả năng vận dụng các kiến thức đã học vào việc tìm tòi, phát triển và giải quyết các vấn đề của cuộc sống.

Ngay sau Lễ khai mạc, các Hội đồng chấm thi đã tiến hành đánh giá các đề tài dự thi.

Đinh Chung

Facebook
Twitter
LinkedIn
Email