Tổ chức Truyền thông lồng ghép cung cấp dịch vụ chăm sóc sức khỏe sinh sản và kế hoạch hóa gia đình cho công nhân lao động

Trong hai ngày 09 và 10/5, Hội Kế hoạch hóa gia đình tỉnh Thừa Thiến Huế phối hợp Liên Đoàn lao động tỉnh Thừa Thiên Huế, công đoàn Công ty Scavi Huế đã tổ chức các buổi truyền thông kết hợp cung cấp dịch vụ về công tác dân số, chăm sóc sức khỏe sinh sản và kế hoạch hóa gia đình cho công nhân, người lao động.

Tham dự các buổi truyền thông có lãnh đạo Hội Kế hoạch hóa gia đình tỉnh, Chi cục Dân số và Kế hoạch hóa gia đình, Liên đoàn Lao động tỉnh, Ban chấp hành Công đoàn các khu công nghiệp tỉnh và đông đảo công nhân, người lao động tại các khu công nghiệp.

Phước Huế

 

Facebook
Twitter
LinkedIn
Email