PGS.TS. Đinh Thị Bích Lân: Gương tiêu biểu thi đua ái quốc 2018

Vừa qua, Lễ kỷ niệm 70 năm ngày Chủ tịch Hồ Chí Minh ra lời kêu gọi thi đua ái quốc diễn ra tại Cung văn hóa hữu nghị Việt – Xô, Hà Nội. Tại buổi lễ đã có 70 điển hình tiên tiến có thành tích xuất sắc ở nhiều ngành, nghề, lĩnh vực khác nhau được tuyên dương. PGS.TS. Đinh Thị Bích Lân là một trong 15 gương mặt nữ tiêu biểu được tuyên dương lần này.

Chủ tịch nước Trần Đại Quang tặng hoa các đại biểu điển hình tiên tiến trong thi đua ái quốc.

PGS.TS. Đinh Thị Bích là tấm gương sống và làm việc hết mình vì khoa học và giáo dục đào tạo, góp phần xây dựng quê hương, đất nước. Là tấm gương góp phần phát huy truyền thống yêu nước, lòng tự hào dân tộc, tạo khí thế thi đua sôi nổi và rộng khắp trong mọi lĩnh vực của đời sống xã hội, thúc đẩy các phong trào thi đua yêu nước, tạo động lực góp phần hoàn thành thắng lợi các nhiệm vụ phát triển kinh tế, xã hội.

Trí Huế

 

Facebook
Twitter
LinkedIn
Email