Những chính sách có hiệu lực từ tháng 5/2014

Tháng 05/2014 rất nhiều chính sách mới thuộc các lĩnh vực Tài chính-Ngân hàng-Tín dụng; Thuế-Phí-Lệ phí; Công nghiệp; Giáo dục-Đào tạo-Dạy nghề; Khoa học-Công nghệ; Thông tin-Truyền thông; Y tế-Sức khỏe… có hiệu lực thi hành. Cổng thông tin điện tử Thừa Thiên Huế xin giới thiệu đến độc giả.

 • Tài chính-Ngân hàng-Tín dụng:

TỪ 15/05/2014, CẤM MANG VÀNG MIẾNG KHI XUẤT NHẬP CẢNH

Theo Thông tư số 11/2014/TT-NHNN ngày 28/03/2014 của Ngân hàng Nhà nước Việt Nam quy định việc mang vàng của cá nhân khi xuất cảnh, nhập cảnh, từ ngày 15/05/2014, cá nhân Việt Nam và cá nhân nước ngoài xuất cảnh, nhập cảnh bằng hộ chiếu không được phép mang theo vàng miếng, vàng nguyên liệu. Trường hợp cá nhân nước ngoài nhập cảnh vào Việt Nam mang theo vàng miếng, vàng nguyên liệu phải làm thủ tục gửi tại kho hải quan để mang ra khi xuất cảnh hoặc làm thủ tục chuyển ra nước ngoài và chịu mọi chi phí liên quan phát sinh.

Riêng cá nhân nước ngoài được phép định cư ở Việt Nam (hoặc cá nhân Việt Nam được phép định cư ở nước ngoài), được phép mang theo vàng nguyên liệu, vàng miếng, vàng trang sức, mỹ nghệ khi nhập cảnh (hoặc xuất cảnh) và phải khai báo với cơ quan hải quan nếu tổng khối lượng vàng từ 300g trở lên (hoặc tổng khối lượng vàng từ 300g đến dưới 01kg). Trường hợp tổng khối lượng vàng từ 01kg trở lên, cá nhân Việt Nam được phép định cư ở nước ngoài phải có Giấy phép mang vàng khi xuất cảnh định cư ở nước ngoài của Ngân hàng Nhà nước chi nhánh tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương nơi cá nhân đó cư trú cấp, đồng thời phải khai báo với cơ quan hải quan.

Cũng theo Thông tư này, cá nhân Việt Nam và cá nhân nước ngoài không được mang theo vàng nguyên liệu, vàng miếng, vàng trang sức, mỹ nghệ khi xuất cảnh, nhập cảnh bằng Giấy thông hành biên giới, Giấy thông hành nhập xuất cảnh, chứng minh thư biên giới; nhưng được đeo trên người vàng trang sức, mỹ nghệ phục vụ nhu cầu trang sức như các loại: Nhẫn, dây, vòng, hoa tai, kim cài và các loại trang sức khác và phải khai báo với cơ quan hải quan nếu tổng khối lượng vàng trang sức đó từ 300g trở lên.

Thông tư này thay thế Quyết định số 1165/2001/QĐ-NHNN ngày 12/09/2001 và có hiệu lực thi hành kể từ ngày 15/05/2014.

 • Thuế-Phí-Lệ Phí

PHÍ THẨM ĐỊNH HỒ SƠ CÂY TRỒNG BIẾN ĐỔI GEN LÀ 70 TRIỆU ĐỒNG/LẦN

Đây là quy định tại Thông tư số 36/2014/TT-BTC do Bộ Tài chính ban hành ngày 24/03/2014 quy định mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng phí thẩm định hồ sơ cấp Giấy chứng nhận an toàn sinh học đối với cây trồng biến đổi gen.

Cụ thể, từ ngày 15/05/2014, tổ chức, cá nhân đăng ký cấp Giấy chứng nhận an toàn sinh học đối với cây trồng biến đổi gen phải nộp phí thẩm định với mức 70 triệu đồng/lần thẩm định tại Cục Bảo tồn đa dạng sinh học thuộc Tổng cục Môi trường. Thời hạn nộp phí chậm nhất sau 05 ngày kể từ khi nhận được thông báo bằng văn bản của cơ quan tiếp nhận hồ sơ chấp nhận hồ sơ đăng ký là hợp lệ.

Thông tư cũng chỉ rõ, cơ quan thu phí được sử dụng 80% số tiền phí thu được để trang trải cho công tác thẩm định và thu phí như: Chi tiền lương, tiền công, phụ cấp lương cho cá nhân trực tiếp thực hiện công tác thẩm định và thu phí; chi phí văn phòng phẩm, vật tư văn phòng, công tác phí; sửa chữa tài sản, máy móc, thiết bị phục vụ trực tiếp cho công tác thẩm định và thu phí…; 20% số tiền phí còn lại được nộp vào ngân sách Nhà nước.

Thông tư này có hiệu lực thi hành kể từ ngày 15/05/2014.

 • Công nghiệp

ĐIỀU KIỆN KHỞI CÔNG XÂY DỰNG CÔNG TRÌNH ĐIỆN SINH KHỐI

Ngày 24/03/2014, Thủ tướng Chính phủ đã ban hành Quyết định số 24/2014/QĐ-TTg về cơ chế hỗ trợ phát triển các dự án điện sinh khối tại Việt Nam, trong đó đáng chú ý là quy định về điều kiện khởi công xây dựng công trình điện sinh khối.

Theo đó, từ ngày 10/05/2014, ngoài việc phải đáp ứng đầy đủ các điều kiện quy định tại Điều 72 Luật Xây dựng và các văn bản quy phạm pháp luật liên quan như: Có mặt bằng xây dựng để bàn giao toàn bộ hoặc từng phần theo tiến độ xây dựng do chủ đầu tư xây dựng công trình và nhà thầu thi công xây dựng thỏa thuận; có đủ nguồn vốn để bảo đảm tiến độ xây dựng công trình theo tiến độ đã được phê duyệt trong dự án đầu tư xây dựng công trình…, chủ đầu tư khởi công xây dựng công trình điện sinh khối nối lưới còn phải đáp ứng một số điều kiện sau: Có Giấy chứng nhận đầu tư, văn bản chấp thuận mua điện của bên mua điện; thỏa thuận đấu nối với đơn vị phân phối hoặc đơn vị truyền tải điện (đối với dự án điện sinh khối nối lưới) và ý kiến về thiết kế của cơ quan Nhà nước có thẩm quyền theo quy định của pháp luật về quản lý đầu tư xây dựng công trình.

Bên cạnh đó, Thủ tướng Chính phủ cũng nhấn mạnh, trong vòng 12 tháng kể từ khi được cấp Giấy chứng nhận đầu tư, chủ đầu tư không khởi công xây dựng hạng mục chính của công trình hoặc tối đa 24 tháng kể từ ngày cam kết vận hành trong Giấy chứng nhận đầu tư mà công trình dự án điện sinh khối không được đưa vào vận hành, UBND cấp tỉnh có trách nhiệm xem xét để thu hồi Giấy chứng nhận đầu tư, báo cáo cơ quan Nhà nước có thẩm quyền giao dự án cho nhà đầu tư khác thực hiện (trừ trường hợp có lý do chính đáng và được cấp có thẩm quyền chấp nhận việc tạm ngừng hoặc giãn tiến độ thực hiện dự án).

Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày 10/05/2014

 • Giáo dục-Đào tạo-Dạy nghề

ĐẠI HỌC VÙNG ĐƯỢC TỰ CHỦ TUYỂN SINH

Ngày 20/03/2014, Bộ Giáo dục và Đào tạo đã ra Thông tư số 08/2014/TT-BGDĐT ban hành Quy chế tổ chức và hoạt động của đại học vùng và các cơ sở giáo dục đại học thành viên; trong đó quy định đại học vùng (bao gồm: Đại học Thái Nguyên, Đại học Huế và Đại học Đà Nẵng) là cơ sở giáo dục công lập chịu sự quản lý của Bộ Giáo dục và Đào tạo và UBND cấp tỉnh nơi đại học vùng đặt trụ sở; đào tạo đa ngành, đa lĩnh vực các trình độ của giáo dục đại học và thực hiện hiện công tác nghiên cứu khoa học, chuyển giao công nghệ đáp ứng nhu cầu phát triển kinh tế – xã hội của vùng, miền và cả nước.

Đại học vùng được tự chủ về phương thức tuyển sinh, tự chịu trách nhiệm về công tác tuyển sinh và việc in, quản lý, cấp, phát, thu hồi, hủy bỏ văn bằng, chứng chỉ theo quy định của Bộ Giáo dục và Đào tạo. Đồng thời, đại học vùng cũng được xây dựng và ban hành quy chế công tác học sinh, sinh viên; được quyền tiếp nhận sinh viên, học viên người Việt Nam và người nước ngoài từ các cơ sở đào tạo khác đến học tập, nghiên cứu.

Cũng theo quy chế này, chủ tịch hội đồng và giám đốc đại học vùng ngoài việc có phẩm chất chính trị, đạo đức tốt, có uy tín trong lĩnh vực giáo dục đào tạo và nghiên cứu khoa học, còn phải có ít nhất 05 năm tham gia quản lý từ cấp khoa, phòng trở lên của cơ sở giáo dục đại học; có trình độ tiến sĩ và chức danh phó giáo sư trở lên.

Thông tư này có hiệu lực thi hành kể từ ngày 05/05/2014.

THI TỐT NGHIỆP THPT: ĐIỂM LIỆT LÀ ĐIỂM 1

Đây là nội dung thay đổi về điều kiện công nhận tốt nghiệp trung học phổ thông (THPT) được quy định tại Thông tư số 09/2014/TT-BGDĐT ngày 25/03/2014 của Bộ Giáo dục và Đào tạo sửa đổi, bổ sung một số điều của Quy chế thi tốt nghiệp THPT ban hành kèm theo Thông tư số 10/2012/TT-BGDĐT ngày 06/03/2012 đã được sửa đổi, bổ sung tại Thông tư số 04/2013/TT-BGDĐT ngày 21/02/2013 và Thông tư số 06/2013/TT-BGDĐT ngày 01/03/2013 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo.

Theo đó, từ ngày 08/05/2014, để được công nhận tốt nghiệp, thí sinh phải đáp ứng đủ điều kiện dự thi, không bị kỷ luật từ mức hủy bài thi trở lên, có điểm xét tốt nghiệp quy định cho từng diện theo quy định và không có bài thi nào từ 1 điểm trở xuống thay vì quy định không có bài thi nào bị điểm 0 như trước đây.

Cũng theo Thông tư này, môn thi tốt nghiệp THPT bao gồm 04 môn thay vì 06 môn như trước đây; trong đó có 02 môn bắt buộc là Toán và Ngữ văn, 02 môn tự chọn (thí sinh tự chọn trong số các môn: Vật lý, Hóa học, Sinh học, Lịch sử, Địa lý, Ngoại ngữ). Thời gian thi đối với 02 môn bắt buộc cũng được giảm xuống, cụ thể: Thời gian làm bài đối với Toán và Ngữ văn là 120 phút/môn thi (theo quy định cũ là 150 phút/môn thi); đối với Lịch sử, Địa lý và Vật lý, Hóa học, Sinh học, Ngoại ngữ lần lượt là 90 phút/môn thi và 60 phút/môn thi. Phòng thi được xếp theo môn thi; mỗi phòng thi có tối đa 24 thí sinh, riêng phòng thi cuối cùng của Hội đồng coi thi, được xếp đến 28 thí sinh. Đặc biệt, đối với Hội đồng coi thi có từ 02 trường phổ thông trở lên, không được xếp thí sinh của các trường khác nhau trong 01 phòng thi, trừ phòng thi cuối cùng; riêng đối với môn Ngoại ngữ, được xếp các thí sinh dự thi các môn Ngoại ngữ khác nhau trong cùng phòng thi nhưng phải thu bài riêng theo môn.

Thông tư này có hiệu lực thi hành kể từ ngày 08/05/2014.

BAN HÀNH NGHỊ ĐỊNH VỀ PHỔ CẬP GIÁO DỤC

Ngày 24/03/2014, Chính phủ đã ban hành Nghị định số 20/2014/NĐ-CP về phổ cập giáo dục, xóa mù chữ, trong đó đề ra các tiêu chuẩn để công nhận đạt chuẩn phổ cập giáo dục mầm non cho trẻ em dưới 05 tuổi; phổ cập tiểu học và phổ cập trung học cơ sở.

Cụ thể, xã, phường, thị trấn (sau đây gọi là xã) được công nhận đạt chuẩn phổ cập giáo dục mầm non nếu có tỷ lệ trẻ em 05 tuổi đến lớp đạt ít nhất 95% (đối với xã có điều kiện đặc biệt khó khăn đạt ít nhất 90%); trong đó tỷ lệ trẻ em 05 tuổi hoàn thành chương trình giáo dục mầm non đạt ít nhất 85% (đối với các xã đặc biệt khó khăn đạt ít nhất 80%).

Xã được công nhận đạt chuẩn giáo dục tiểu học ở mức độ 1 nếu có tỷ lệ trẻ em 06 tuổi vào lớp 1 đạt ít nhất 90% và tỷ lệ trẻ em đến 14 tuổi hoàn thành chương trình tiểu học đạt ít nhất 80% (các xã đặc biệt khó khăn đạt ít nhất 70%). Tương tự, xã được công nhận đạt chuẩn giáo dục trung học cơ sở nếu bảo đảm tiêu chuẩn công nhận đạt chuẩn xóa mù chữ và đạt chuẩn phổ cập giáo dục tiểu học ở mức độ 1; tỷ lệ thanh niên, thiếu niên trong độ tuổi từ 15 – 18 tốt nghiệp trung học cơ sở đạt ít nhất 80% (xã đặc biệt khó khăn đạt ít nhất 70%)…

Bên cạnh đó, huyện được công nhận đạt chuẩn phổ cập giáo dục mầm non, phổ cập tiểu học và phổ cập trung học cơ sở nếu có 90% số xã đạt chuẩn tương ứng; đối với cấp tỉnh, tỷ lệ này là 100%.

Nghị định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày 15/05/2014 và thay thế Nghị định số 88/2001/NĐ-CP ngày 22/11/2001.

ĐẠI HỌC QUỐC GIA ĐƯỢC MỞ THÍ ĐIỂM NGÀNH ĐÀO TẠO MỚI

Ngày 26/03/2014, Thủ tướng Chính phủ đã ra Quyết định số 26/2014/QĐ-TTg ban hành Quy chế tổ chức và hoạt động của Đại học quốc gia và các cơ sở giáo dục đại học thành viên, cho phép Giám đốc Đại học quốc gia được quyết định mở thí điểm các ngành và chuyên ngành đào tạo trình độ đại học, thạc sĩ, tiến sĩ chưa có trong Danh mục đào tạo của Nhà nước.

Bên cạnh đó, Thủ tướng Chính phủ cũng cho phép Đại học quốc gia được tự quyết định phương thức tuyển sinh và chịu trách nhiệm về công tác tuyển sinh trong trường. Hàng năm, căn cứ vào tiêu chí, nguyên tắc xác định chỉ tiêu tuyển sinh của Bộ Giáo dục và Đào tạo, Đại học quốc gia có trách nhiệm chỉ đạo, hướng dẫn, tổng hợp chỉ tiêu tuyển sinh của từng đơn vị thành viên, đơn vị trực thuộc và thông báo tuyển sinh. Đồng thời, có trách nhiệm triển khai thực hiện kế hoạch, nhiệm vụ thu chi ngân sách; quyết định phân bổ chi phí quản lý đào tạo, quản lý khoa học và công nghệ, quản lý học sinh, sinh viên, học viên cao học, nghiên cứu sinh giữa các đơn vị trong trường; quyết định tỷ lệ trích nộp đối với các khoản thu sự nghiệp của đơn vị thành viên và đơn vị trực thuộc về Đại học quốc gia để phục vụ các nhiệm vụ chung của trường và thực hiện công khai tài chính theo quy định của Nhà nước…

Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày 20/05/2014.

 • Thông tin-Truyền thông

ĐIỀU KIỆN TƯ VẤN ÁP DỤNG HỆ THỐNG QUẢN LÝ CHẤT LƯỢNG

Theo Quyết định số 19/2014/QĐ-TTg ngày 05/03/2014 của Thủ tướng Chính phủ về việc áp dụng Hệ thống quản lý chất lượng theo Tiêu chuẩn quốc gia TCVN ISO 9001:2008 (gọi tắt là Hệ thống quản lý chất lượng) vào hoạt động của các cơ quan, tổ chức thuộc hệ thống hành chính Nhà nước, cơ quan áp dụng Hệ thống quản lý chất lượng có thể thuê tổ chức tư vấn hoặc chuyên gia tư vấn độc lập hướng dẫn, tư vấn trong việc xây dựng và áp dụng Hệ thống quản lý chất lượng.

Trong đó, tổ chức thực hiện tư vấn phải được thành lập theo quy định của pháp luật, có chức năng hoạt động trong lĩnh vực tư vấn xây dựng Hệ thống quản lý chất lượng; có Hệ thống quản lý chất lượng phù hợp tiêu chuẩn hiện hành; có kinh nghiệm trong lĩnh vực tư vấn xây dựng Hệ thống quản lý chất lượng; đã đăng ký tham gia hoạt động theo quy định của Bộ Khoa học và Công nghệ, được cấp Giấy xác nhận đủ điều kiện và có ít nhất 05 chuyên gia tư vấn đã được cấp Thẻ chuyên gia đánh giá (đã tốt nghiệp đại học, đã được đào tạo và cấp chứng chỉ về đánh giá

Hệ thống quản lý chất lượng và quản lý hành chính Nhà nước, có đạo đức tốt, có hành vi năng lực dân sự đầy đủ, có thâm niêm công tác từ 05 năm trở lên và có kinh nghiệm đánh giá Hệ thống quản lý chất lượng).

Sở Khoa học và Công nghệ có trách nhiệm giúp UBND cấp tỉnh theo dõi, đôn đốc, kiểm tra tiến độ triển khai xây dựng và áp dụng Hệ thống quản lý chất lượng của các cơ quan, đơn vị theo kế hoạch đã phê duyệt; định kỳ tháng 12 hàng năm hoặc đột xuất khi có yêu cầu, báo cáo Bộ Khoa học và Công nghệ để tổng hợp, báo cáo Thủ tướng Chính phủ về tình hình xây dựng, áp dụng tại các cơ quan, đơn vị thuộc Bộ, ngành, địa phương.

Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày 18/05/2014; thay thế các Quyết định số 144/2006/QĐ-TTg ngày 20/06/2006 và Quyết định số 118/2009/QĐ-TTg ngày 30/09/2009.

BAN HÀNH MẪU HỢP ĐỒNG NGHIÊN CỨU KHCN

Ngày 10/04/2014, Bộ Khoa học và Công nghệ (KHCN) đã ra Thông tư số 05/2014/TT-BKHCN ban hành “Mẫu hợp đồng nghiên cứu khoa học và phát triển công nghệ”, áp dụng đối với các nhiệm vụ KHCN có sử dụng ngân sách Nhà nước cấp quốc gia, cấp Bộ và cấp tỉnh.

Hợp đồng bao gồm 09 điều, với các điều khoản chính về đặt hàng và nhận đặt hàng thực hiện đề tài (dự án); thời gian thực hiện hợp đồng; kinh phí thực hiện đề tài (dự án); quyền và nghĩa vụ của các bên; chấm dứt hợp đồng; xử lý tài chính và tài sản khi chấm dứt hợp đồng; điều khoản chung và hiệu lực của hợp đồng. Ngoài các nội dung nêu trên, các bên tham gia ký kết hợp đồng có thể thỏa thuận bổ sung các điều khoản khác không trái với quy định của pháp luật.

Đối với các nhiệm vụ KHCN sử dụng ngân sách Nhà nước cấp cơ sở và nhiệm vụ KHCN không sử dụng ngân sách Nhà nước, các bên tham gia ký kết hợp đồng có thể tham khảo, vận dụng các nội dung quy định tại mẫu hợp đồng này để soạn thảo hợp đồng thực hiện nhiệm vụ KHCN thuộc phạm vi quản lý của mình.

Thông tư này có hiệu lực thi hành kể từ ngày 26/05/2014.

CÁ NHÂN PHẢI BẢO VỆ MẬT KHẨU VÀ THÔNG TIN TÀI KHOẢN

Ngày 07/04/2014, Chính phủ đã ban hành Nghị định số 25/2014/NĐ-CP quy định về phòng, chống tội phạm và vi phạm pháp luật khác có sử dụng công nghệ cao, trong đó yêu cầu cá nhân phải bảo vệ mật khẩu, khóa mật khẩu, cơ sở dữ liệu, thông tin cá nhân, thông tin tài khoản và hệ thống thiết bị công nghệ cao của mình; đồng thời có trách nhiệm phát hiện, kịp thời tố giác tội phạm và vi phạm pháp luật khác có sử dụng công nghệ cao với cơ quan công an hoặc chính quyền cơ sở gần nhất.

Cũng theo Nghị định này, để phòng ngừa, ngăn chặn tội phạm và vi phạm pháp luật khác có sử dụng công nghệ cao cần tăng cường công tác thông tin, tuyên truyền, giáo dục đối với các doanh nghiệp cung cấp hạ tầng mạng và dịch vụ Internet, viễn thông; các doanh nghiệp hoạt động trong lĩnh vực tài chính, ngân hàng, thanh toán điện tử và thương mại điện tử; tầng lớp thanh niên, thiếu niên, học sinh, sinh viên trong trường phổ thông và các cơ sở giáo dục khác liên quan đến công nghệ; các hiệp hội, câu lạc bộ trong lĩnh vực công nghệ cao và những địa bàn xảy ra nhiều vụ việc vi phạm pháp luật có sử dụng công nghệ cao.

Đồng thời, thực hiện các biện pháp phòng ngừa thông qua quản lý hành chính về an ninh, trật tự, như: Theo dõi nhân khẩu, hộ khẩu thông qua công tác quản lý cư trú, kiểm tra nhân khẩu thường trú, tạm trú, lưu trú, tạm vắng trên địa bàn; quản lý hồ sơ, tàng thư, căn cước phục vụ công tác phòng, chống tội phạm và vi phạm pháp luật khác có sử dụng công nghệ cao; quản lý nhập cảnh, xuất cảnh, quá cảnh…

Nghị định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày 22/05/2014

 • Thông tin-Truyền thông

GIẤY PHÉP XUẤT BẢN BẢN TIN NƯỚC NGOÀI CÓ HIỆU LỰC 1 NĂM

Theo Thông tư số 04/2014/TT-BTTTT ngày 19/03/2014 của Bộ Thông tin và Truyền thông quy định chi tiết và hướng dẫn thực hiện một số điều của Nghị định số 88/2012/NĐ-CP ngày 23/10/2012 của Chính phủ về hoạt động thông tin, báo chí của báo chí nước ngoài, cơ quan đại diện nước ngoài, tổ chức nước ngoài tại Việt Nam, cơ quan, tổ chức nước ngoài tại Việt Nam có nhu cầu xuất bản bản tin phải trực tiếp gửi đơn đề nghị cấp Giấy phép (hoặc qua đường bưu chính) đến Cục Báo chí, Bộ Thông tin và Truyền thông. Đối với cơ quan đại diện nước ngoài, đơn đề nghị được đồng gửi Bộ Ngoại giao để thông báo.

Giấy phép xuất bản bản tin có hiệu lực trong thời gian 01 năm kể từ ngày ký giấy phép. Sau 60 ngày, kể từ ngày Giấy phép xuất bản bản tin có hiệu lực, nếu cơ quan, tổ chức nước ngoài tại Việt Nam không xuất bản bản tin thì giấy phép không còn giá trị.

Cũng theo Thông tư này, trước khi Giấy phép xuất bản bản tin hết hiệu lực 90 ngày, nếu cơ quan, tổ chức nước ngoài tại Việt Nam muốn tiếp tục xuất bản bản tin thì gửi 01 bộ hồ sơ đề nghị cấp lại Giấy phép về Cục Báo chí. Hồ sơ bao gồm: Văn bản đề nghị của cơ quan, tổ chức nước ngoài tại Việt Nam; bản sao Giấy phép xuất bản bản tin và các văn bản sửa đổi, bổ sung Giấy phép của cơ quan, tổ chức nước ngoài tại Việt Nam đã được Cục Báo chí cấp.

Thông tư này có hiệu lực thi hành kể từ ngày 05/05/2014.

 • Y tế-Sức khỏe:

ĐIỀU KIỆN TỔ CHỨC HỖ TRỢ NGHIÊN CỨU THỬ NGHIỆM LÂM SÀNG

Ngoài việc phải có tư cách pháp nhân hoạt động trong lĩnh vực nghiên cứu thử nghiệm lâm sàng, được thành lập theo quyết định của cơ quan Nhà nước có thẩm quyền (đối với tổ chức của Nhà nước) hoặc có Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh hay Giấy phép hoạt động do cơ quan Nhà nước có thẩm quyền tại Việt Nam cấp (đối với tư nhân, tổ chức phi Chính phủ) theo Thông tư số 08/2014/TT-BYT ngày 26/02/2014 của Bộ Y tế quy định hoạt động hỗ trợ nghiên cứu thử nghiệm lâm sàng tại Việt Nam, tổ chức hỗ trợ nghiên cứu thử nghiệm lâm sàng còn phải đáp ứng một số điều kiện nhất định khác.

Cụ thể như: Người phụ trách chuyên môn trong tổ chức phải có bằng cao đẳng trở lên trong khối ngành khoa học sức khỏe phù hợp với phạm vi hoạt động chuyên môn của tổ chức hỗ trợ nghiên cứu thử nghiệm lâm sàng, có 03 năm kinh nghiệm trở lên trong ít nhất 01 lĩnh vực có liên quan đến hoạt động hỗ trợ nghiên cứu thử nghiệm lâm sàng; có đủ nhân viên đáp ứng điều kiện theo quy định của pháp luật phù hợp với phạm vi hoạt động chuyên môn theo đăng ký của tổ chức hỗ trợ nghiên cứu; có trụ sở hoạt động, cơ sở vật chất và trang thiết bị đảm bảo triển khai hoạt động hỗ trợ nghiên cứu thử nghiệm lâm sàng phù hợp với phạm vi hoạt động chuyên môn theo đăng ký và có các quy trình thao tác chuẩn cho các hoạt động đăng ký thử nghiệm lâm sàng…

Trường hợp tổ chức hỗ trợ nghiên cứu có đăng ký hoạt động kiểm tra nghiên cứu thử nghiệm lâm sàng, ngoài các điều kiện nêu trên, tổ chức còn phải có tối thiểu 01 nhân viên kiểm tra nghiên cứu thử nghiệm lâm sàng được tuyển dụng hợp pháp; có bằng tốt nghiệp đại học trở lên trong lĩnh vực có liên quan đến hoạt động kiểm tra nghiên cứu thử nghiệm lâm sàng và có chứng chỉ hoặc Giấy chứng nhận đã được đào tạo lý thuyết ban đầu, thực hành kiểm tra và đào tạo định kỳ về nghiên cứu thử nghiệm lâm sàng…

Thông tư này có hiệu lực thi hành kể từ ngày 01/05/2014.

 • Chính sách kinh tế-xã hội

11 LOẠI MÁY ĐƯỢC HỖ TRỢ GIẢM TỔN THẤT TRONG NÔNG NGHIỆP

Ngày 20/03/2014, Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn đã ban hành Thông tư số 08/2014/TT-BNNPTNT hướng dẫn thực hiện một số điều của Quyết định số 68/2013/QĐ-TTg ngày 14/11/2013 của Thủ tướng Chính phủ về chính sách hỗ trợ nhằm giảm tổn thất trong nông nghiệp, ban hành Danh mục 11 chủng loại máy, thiết bị sản xuất trong nước, nhập khẩu được hưởng chính sách hỗ trợ nhằm giảm tổn thất trong nông nghiệp.

Trong đó, có các loại máy kéo và động cơ Diezen sử dụng trong canh tác, thu hoạch, chế biến nông sản, nuôi trồng khai thác thủy sản; các loại máy làm đất, máy trồng mía, hệ thống máy sản xuất mạ thảm, máy chăm sóc, máy bơm nước; hệ thống máy, thiết bị tưới nước tiết kiệm, hệ thống thiết bị chiếu sáng tiết kiệm điện cho cây trồng, nuôi trồng, đánh bắt thủy sản; các loại máy thu hoạch, máy tuốt đập lúa, máy đập đậu tương, máy xát vỏ cà phê và máy, thiết bị sơ chế cà phê, thóc ướt; máy sấy nông sản, thủy sản quy mô hộ, liên hộ và thiết bị sử dụng chứa thóc, ngô, cà phê hộ gia đình; máy, thiết bị sản xuất muối sạch, hệ thống phủ bạt che mưa và bạt lót trên sân kết tinh muối; máy, thiết bị sử dụng trong chăn nuôi và máy, thiết bị sản xuất giống thủy sản, nuôi trồng thủy sản, thu hoạch thủy sản…

Việc thẩm định điều kiện kỹ thuật các loại máy, thiết bị của các dự án đầu tư dây chuyền máy, thiết bị và các dự án chế tạo máy, thiết bị sản xuất nông nghiệp nêu trên phải đảm bảo các yêu cầu sau: Dự án phải có thuyết minh quy trình công nghệ sản xuất sản phẩm và các loại máy, thiết bị trong dây chuyền phải có đầy đủ hồ sơ, tài liệu kỹ thuật; không vi phạm quyền bảo hộ về sở hữu trí tuệ, sở hữu công nghiệp; đảm bảo tính pháp lý về nguồn gốc xuất xứ và đáp ứng các quy định hiện hành về công bố tiêu chuẩn áp dụng theo Điều 23 Luật Chất lượng sản phẩm, hàng hóa.

Thông tư này thay thế Thông tư số 28/2012/TT-BNNPTNT ngày 28/03/2012 và có hiệu lực thi hành kể từ ngày 12/05/2014.

 • Lao động-Tiền lương-Phụ cấp

NGƯỜI GIÚP VIỆC CHẤM DỨT HĐLĐ PHẢI BÁO TRƯỚC 15 NGÀY

Đây là nội dung của Nghị định số 27/2014/NĐ-CP do Chính phủ ban hành ngày 07/04/2014 quy định chi tiết thi hành một số điều của Bộ luật Lao động về lao động là người giúp việc gia đình.

Cụ thể, người giúp việc phải báo trước 15 ngày khi đơn phương chấm dứt hợp đồng lao động (HĐLĐ); riêng trường hợp không được bố trí theo đúng công việc, địa điểm làm việc, không được trả lương đầy đủ hoặc trả lương không đúng kỳ hạn, không được bố trí chỗ ăn, ở sạch sẽ, hợp vệ sinh theo HĐLĐ hoặc bị ốm đau, tai nạn không thể tiếp tục làm việc, có thể báo trước 03 ngày.

Đồng thời, người giúp việc được đơn phương chấm dứt HĐLĐ không phải báo trước trong các trường hợp như: Bị người sử dụng lao động hoặc thành viên trong hộ gia đình ngược đãi, xúc phạm, quấy rối tình dục; phát hiện thấy điều kiện làm việc có nguy cơ gây tai nạn, đe dọa an toàn, sức khỏe của bản thân, đã báo cho người sử dụng lao động biết mà chưa được khắc phục; có thiên tai, hỏa hoạn nên không thể tiếp tục thực hiện HĐLĐ…

Cũng theo Nghị định này, mức tiền lương của người giúp việc, bao gồm cả chi phí ăn, ở của người giúp việc sống tại gia đình người sử dụng lao động (nếu có) do hai bên thỏa thuận nhưng không được thấp hơn mức lương tối thiểu vùng; trong đó chi phí ăn, ở hàng tháng của người giúp việc (nếu có) không được vượt 50% mức tiền lương. Trong trường hợp người giúp việc phải bồi thường do làm hỏng dụng cụ, thiết bị hoặc làm mất tài sản của người sử dụng lao động thì người sử dụng lao động có quyền khấu trừ tiền lương nhưng mức khấu trừ không quá 30% mức tiền lương hàng tháng của người giúp việc.

Nghị định cũng chỉ rõ, người giúp việc phải được nghỉ mỗi ngày ít nhất 08 giờ, trong đó có 06 giờ nghỉ liên tục; mỗi tuần được nghỉ ít nhất 24 giờ liên tục; mỗi năm được nghỉ 12 ngày làm việc hưởng nguyên lương nếu người giúp việc có đủ 12 tháng làm việc…

Nghị định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày 25/05/2014.

 • Tư pháp-Hộ tịch

LUẬT SƯ PHẢI THAM GIA BỒI DƯỠNG NGHIỆP VỤ TỐI THIỂU 16 GIỜ/NĂM

Theo Thông tư số 10/2014/TT-BTP ngày 07/04/2014 của Bộ Tư pháp quy định nghĩa vụ tham gia bồi dưỡng về chuyên môn, nghiệp vụ của luật sư, từ ngày 21/05/2014, luật sư phải lựa chọn nội dung, chương trình bồi dưỡng về chuyên môn, nghiệp vụ phù hợp với lĩnh vực hành nghề của mình và tham gia đầy đủ thời gian bồi dưỡng chuyên môn, nghiệp vụ đó (tối thiểu là 02 ngày làm việc/năm, tương đương 16 giờ làm việc/năm).

Nội dung của lớp bồi dưỡng bao gồm kỹ năng hành nghề luật sư chuyên sâu theo từng lĩnh vực; kỹ năng quản trị tổ chức hành nghề luật sư; quy tắc đạo đức, ứng xử nghề nghiệp của luật sư và cập nhật, bổ sung kiến thức pháp luật.

Trường hợp do yêu cầu điều trị dài ngày tại cơ sở khám chữa bệnh hoặc đang tham gia các chương trình đào tạo ở nước ngoài hoặc có lý do chính đáng khác và được tổ chức hành nghề luật sư nơi luật sư hành nghề hoặc Đoàn luật sư nơi luật sư là thành viên xác nhận, luật sư sẽ được tạm hoãn thực hiện nghĩa vụ tham gia bồi dưỡng trong thời hạn 01 năm và phải hoàn thành đủ thời gian bồi dưỡng của năm đó vào năm kế tiếp.

Bên cạnh đó, Thông tư cũng quy định chi tiết các trường hợp được miễn thực hiện nghĩa vụ tham gia bồi dưỡng. Theo đó, luật sư được miễn tham gia lớp bồi dưỡng khi tham gia giảng dạy về pháp luật, kỹ năng hành nghề luật sư, đạo đức và ứng xử nghề nghiệp luật sư tại các cơ sở đào tạo, bồi dưỡng nghiệp vụ luật sư; tham gia các khóa bồi dưỡng chuyên môn, nghiệp vụ về luật sư và hành nghề luật sư ở nước ngoài hoặc tham gia giảng dạy tại lớp bồi dưỡng do Liên đoàn Luật sư Việt Nam, Đoàn luật sư, cơ sở đào tạo nghề luật sư hay tổ chức hành nghề luật sư thực hiện. Trong đó, thời gian tham gia giảng dạy hoặc các khóa bồi dưỡng này ít nhất phải bằng 02 ngày làm việc/năm.

Thông tư này có hiệu lực thi hành kể từ ngày 21/05/2014.

 • Hành chính

NGUYÊN TẮC PHÂN CÔNG QUẢN LÝ NHÀ NƯỚC VỀ ATTP

Ngày 09/04/2014, Liên bộ Y tế, Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Công Thương đã ban hành Thông tư liên tịch số 13/2014/TTLT-BYT-BNNPTNT-BCT hướng dẫn việc phân công, phối hợp trong quản lý Nhà nước về an toàn thực phẩm (ATTP), quy định 01 sản phẩm, 01 cơ sở sản xuất, kinh doanh chỉ chịu sự quản lý của 01 cơ quan Nhà nước. Trường hợp cơ sở sản xuất nhiều loại thực phẩm thuộc thẩm quyền quản lý của từ 02 Bộ trở lên, trong đó có sản phẩm thực phẩm thuộc thẩm quyền quản lý của Bộ Y tế thì Bộ Y tế chịu trách nhiệm quản lý.

ĐINH VĂN CHUNG

Kiểm tra lại

Làng Lại Ân với hội vật truyền thống

Tác giả: Sáng ngày 19/2/2024, tức mồng 10 tháng Giêng, hội vật truyền thống làng …