Hướng dẫn đăng ký online đề tài dự thi Hội thi Sáng tạo Kỹ thuật tỉnh Thừa Thiên Huế

Tác giả: BTC Hội thi

Hướng dẫn đăng ký online đề tài dự thi Hội thi Sáng tạo Kỹ thuật tỉnh Thừa Thiên Huế

Vui lòng xem file đính kèm: Hướng dẫn nộp hồ sơ trực tuyến Hội thi

Kiểm tra lại

Triển lãm mỹ thuật “Làng Cổ Phước Tích qua góc nhìn của mỹ thuật tạo hình”

Tác giả: Nhân dịp kỷ niệm Ngày Di sản văn hóa Việt Nam (23/11/2022), nhằm …