Hướng dẫn đăng ký online đề tài dự thi Hội thi Sáng tạo Kỹ thuật tỉnh Thừa Thiên Huế

Tác giả: BTC Hội thi

Hướng dẫn đăng ký online đề tài dự thi Hội thi Sáng tạo Kỹ thuật tỉnh Thừa Thiên Huế

Vui lòng xem file đính kèm: Hướng dẫn nộp hồ sơ trực tuyến Hội thi

Kiểm tra lại

Trò chuyện cùng Giáo sư danh dự Đại học Huế -Tsutsui Kazunobu, Nhà khoa học nghiên cứu nông thôn, Đại học Tottori, Nhật Bản

Tác giả: * GS. Tsutsui Kazunobu là người đã đóng vai trò tích cực và …