Hội thành viên Liên hiệp các Hội Khoa học và Kỹ thuật tỉnh Thừa Thiên Huế

image description

1. HỘI TIM MẠCH

– Địa chỉ: Khoa Nội, Trường Đại học Y Dược Huế số 06 Ngô Quyền, thành phố Huế

– Tổng số Hội viên: 60

– Thành lập: 29/1/1993

– Chủ tịch: GS.TS. Huỳnh Văn Minh

– Điện thoại: 054.3822173 Email: hvminhdr@yahoo.com

2. HỘI ĐÔNG Y

– Địa chỉ: Số 20 Nguyễn Huệ, thành phố Huế;

– Tổng số Hội viên: 370

– Thành lập: 11/10/1997

– Chủ tịch: BS CKII. Đặng Thị Mai Hoa

– Điện thoại: 054.3821630 Email: hoidongythuathienhue@yahoo.com.vndrmaihoa@gmai.com

– Phó Chủ tịch: ThS. LY. Phan Tấn Tô

– Điện thoại: 054.3523828 Email: phantanto2008@yahoo.com

3. HỘI CHÂM CỨU

– Địa chỉ: Số 03 Lê Qúy Đôn, thành phố Huế

– Tổng số Hội viên: 243

– Thành lập: 13/4/1992)

– Chủ tịch: BSCKII. Đặng Thị Mai Hoa

– Điện thoại: 054.3821630 Email: drmaihoa@gmai.com

4. HỘI GÂY MÊ HỒI SỨC

– Địa chỉ: Khoa Gây mê Hồi sức, Bệnh viện Trung ương Huế số 18 Lê Lợi, thành phố Huế

– Tổng số Hội viên: 100

– Thành lập:1997

– Chủ tịch: BSCKI. Nguyễn Xuân Chiến

– Điện thoại: 054.3822325 Email: drchienhue@yahoo.com

5. HỘI GAN MẬT MIỀN TRUNG TÂY NGUYÊN

– Địa chỉ: Khoa Ngoại, Bệnh viện Trung ương Huế số 18 Lê Lợi, thành phố Huế;

– Tổng số Hội viên: 250

– Thành lập: 09/3/1995

– Chủ tịch: PGS.TS. Lê Lộc

– Điện thoại: 054.3827830 Email: knthgm@dng.vnn.vn

6. HỘI NGOẠI KHOA

– Địa chỉ: Phòng Đối ngoại, Bệnh viện Trung ương Huế số 18 Lê Lợi, thành phố Huế;

– Tổng số Hội viên: 60

– Thành lập: 1983

– Chủ tịch: GS.TS. Bùi Đức Phú

– Điện thoại: 054.3529012 Email: bvtwhue@dng.vnn.vn

7. HỘI PHỤ SẢN

– Địa chỉ: Trường Đại học Y Dược Huế số 06 Ngô Quyền, thành phố Huế

– Tổng số Hội viên: 100

– Thành lập: 03/1979

– Chủ tịch: PGS.TS. Cao Ngọc Thành

– Điện thoại: 054.3822173 Email: thanhykhue@yahoo.com

8. HỘI NHI KHOA

– Địa chỉ: 127 Phùng Hưng, thành phố Huế

– Tổng số Hội viên: 65

– Thành lập: 06/9/1997

– Quyền Chủ tịch: BS. Trần Thị Minh Hương

– Điện thoại: 0905113012 Email: vienngtan@yahoo.com

9. HỘI HUYẾT HỌC TRUYỀN MÁU MIỀN TRUNG

– Địa chỉ: Trung tâm Huyết học Truyền máu, Bệnh viện Trung ương Huế số 18 Lê Lợi, thành phố Huế

– Tổng số Hội viên: 300

– Thành lập: 05/3/1980

– Quyền Chủ tịch: BS. Nguyễn Thị Hồng Hạnh

– Điện thoại: 054.3845091 Email:

10. HỘI NỘI TIẾT THẬN HỌC

– Địa chỉ: Khoa Tiết niệu, Bệnh viện Trung ương Huế số 18 Lê Lợi, thành phố Huế

– Tổng số Hội viên: 50

– Thành lập: 5/2006

– Chủ tịch: PGS.TS. Hoàng Văn Tùng

– Điện thoại: 054.3845783 Email: tunghoahue@yahoo.com

11. HỘI KẾ HOẠCH HÓA GIA ĐÌNH

– Địa chỉ: 28Lê Lợi, thành phố Huế

– Tổng số Hội viên: 1.542

– Thành lập: 30/7/1993

– Chủ tịch: Bà Hoàng Thị Tâm

– Điện thoại: 054.3835557 Email:

12. HỘI CHẨN ĐOÁN HÌNH ẢNH – Y HỌC HẠT NHÂN

– Địa chỉ: Khoa Chẩn đoán hình ảnh, Trường Đại học Y Dược Huế số 06 Ngô Quyền, thành phố Huế

– Tổng số Hội viên: 120

– Thành lập: 06/12/2006

– Chủ tịch: PGS. TS. Hoàng Minh Lợi

– Điện thoại: 054.3835210 Email:

13. HỘI ĐIỀU DƯỠNG

– Địa chỉ: Số 28 Lê Lợi, thành phố Huế

– Tổng số Hội viên: 1.500

– Thành lập:17/12/2006

– Chủ tịch: CN. Lê Bính

– Điện thoại: 054.3833365 Email: lebinhsyt@yahoo.com

14. HỘI DƯỢC HỌC

– Địa chỉ: Phòng Nghiệp vụ Dược, Sở Y tế số 26 Lê Lợi

– Tổng số Hội viên: 103

– Thành lập: 1999

– Chủ tịch: DS. Phạm Thị Trinh Thuận

– Điện thoại: 054.3822015 Điện thoại NR: 054.3823206

15. HỘI NỮ HỘ SINH

– Địa chỉ: 60 Ngô Quyền, thành phố Huế

– Tổng số Hội viên: 232

– Thành lập: 22/6/1996

– Chủ tịch: BS Lê Thị Hương

– Điện thoại:054.3523694 Điện thoại NR: 054.3538155

16. HỘI TIÊU HÓA

– Địa chỉ: Số 8 nguyễn Văn Cừ, thành phố Huế

– Chủ tịch: GS. TS. Hoàng Trọng Thảng

– Điện thoại: Email:

17. HỘI DINH DƯỠNG

– Địa chỉ: 165 Trần Phú, thành phố Huế

– Chủ tịch: TS. Vũ Thị Bắc Hà

– Điện thoại: 0914126040 Email:

18. HỘI ĐỊA LÝ TÀI NGUYÊN VÀ MÔI TRƯỜNG

– Địa chỉ: 62 Hai Bà Trưng, thành phố Huế

– Tổng số Hội viên: 66

– Thành lập: 04/5/1993

– Chủ tịch: PGS.TS. Hoàng Đức Triêm

– Điện thoại NR: 054.3823323 Email:

1 9. HỘI KHOA HỌC LỊCH SỬ

– Địa chỉ: 28 Nguyễn Tri Phương, thành phố Huế

– Tổng số Hội viên: 144

– Thành lập: 1988

– Chủ tịch: PGS.TS. Đỗ Bang

– Điện thoại: 054.3846463 Email: dobangkhhue@yahoo.com

20. HỘI CƠ HỌC

– Địa chỉ: 34 Phạm Hồng Thái, thành phố Huế

– Tổng số Hội viên: 70

– Thành lập: 1982

– Chủ tịch: TS. Trần Ngọc Thí

– Điện thoại: 054.3557012 Email:

21. HỘI TOÁN HỌC

– Địa chỉ: Đại học Huế – Số 03 Lê Lợi, thành phố Huế

– Tổng số Hội viên: 26

– Thành lập: 8/1984

– Chủ tịch: GS.TS. Lê Văn Thuyết

– Điện thoại: 054.3834492 Email: lvthuyethue@gmail.com

22. HỘI CÁC NGÀNH SINH HỌC

– Địa chỉ: Đại học Huế – Số 03 Lê Lợi, thành phố Huế

– Tổng số Hội viên: 70

– Thành lập: 1989

– Chủ tịch: PGS.TS. Nguyễn Đức Hưng

– Điện thoại: 054.3832032 Email: vanphong_dhh@hueuni.edu.vn

23. HỘI VẬT LÝ

– Địa chỉ: Đại học Huế – Số 03 Lê Lợi, thành phố Huế

– Tổng số Hội viên: 78

– Thành lập: 1993

– Chủ tịch: PGS.TS Nguyễn Thọ Vượng

– Điện thoại: 054.6283006 Email: vuongdhh@yahoo.com

24. HỘI TIN HỌC

– Địa chỉ: Đại học Huế – Số 03 Lê Lợi, thành phố Huế

– Tổng số Hội viên: 284

– Thành lập: 28/12/1999

– Chủ tịch: PGS.TS. Lê Mạnh Thạnh

– Điện thoại: 054.3823293 Email: vanphong_dhh@hueuni.edu.vn

25. HỘI KHOA HỌC KỸ THUẬT LÂM NGHIỆP

– Địa chỉ: 03 Lê Hồng Phong, Chi cục Phát triển Lâm nghiệp, thành phố Huế

– Tổng số Hội viên: 200

– Thành lập: 03/1994

– Chủ tịch: KS. Trần Hữu Banh

– Điện thoại: 054.3824059 Email : banh.fatth@yahoo.com

26. HỘI NUÔI ONG

– Địa chỉ: Sở Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn, Số 221/2 Bùi Thị Xuân, thành phố Huế

– Tổng số Hội viên: 130

– Thành lập: 4/1993

– Chủ tịch: ThS. Hoàng Hữu Hè

– Điện thoại: 054.3848301, DĐ: 0912. 625.812 Email: hhuuhe@yahoo.com

27. HỘI LÀM VƯỜN

– Địa chỉ: Sở Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn, số 07 Đống Đa, thành phố Huế – Tổng số Hội viên: 7.870

– Chủ tịch: Ông Nguyễn Ngọc Dương

– Điện thoại NR: 054.3822726 Email: trangttin@gmail.com

– Phó Chủ tịch Trần Quang Phước

– Điện thoại: 0914.066.443

28. HỘI SINH VẬT CẢNH

– Địa chỉ: Số 07/28 Lê Thánh Tôn, thành phố Huế

– Tổng số Hội viên: 200

– Thành lập: 02/8/1989

– Chủ tịch: Ông Nguyễn Hữu Vấn

– Điện thoại: 054.3522243, DĐ: 0935.228.799

29. HỘI CHĂN NUÔI THÚ Y

– Địa chỉ: 62 Nguyễn Chí Diễu, thành phố Huế

– Tổng số Hội viên: 364

– Thành lập: 1995)

– Chủ tịch: TS. Nguyễn Văn Hưng

– Điện thoại: 054.3524590 Email: nhungty@gmail.vnn.vn

30. CLB LÂM NGHIỆP

– Địa chỉ: Văn phòng đại diện Vườn Quốc gia Bạch Mã, khu qui hoạch Nam Vỹ Dạ, đường Phạm Văn Đồng, thành phố Huế.

– Chủ tịch: KS. Nguyễn Hữu Lễ

– Điện thoại: 0935913232 Email: huulennhue@gmail.com

31. HỘI KIẾN TRÚC SƯ

– Địa chỉ: Số 02 Nguyễn Trường Tộ, thành phố Huế

– Tổng số Hội viên: 34

– Thành lâp: 1980

– Chủ tịch: KTS. Nguyễn Minh Dũng

– Điện thoại: 054.3825361 Email: nmdunghue@yahoo.com.vn

32. HỘI KHOA HỌC THỦY LỢI

– Địa chỉ: Số 04 Trần Cao Vân, thành phố Huế

– Tổng số Hội viên: 82

– Thành lập: 8/2003

– Chủ tịch: KS. Nguyễn Tri Việt

– Điện thoại: 054.3824627 Email

33. HỘI LUẬT GIA

– Địa chỉ: số 06 Phan Bội Châu, thành phố Huế

– Tổng số Hội viên: 364

– Thành lập: 12/9/1980

– Chủ tịch: LG. Trần Ngọc Cư

– Điện thoại: 054.3821065 Email: tttvplthuanhoa@gmail.com

34. HỘI QUY HOẠCH VÀ PHÁT TRIỂN ĐÔ THỊ

– Địa chỉ: Số 02 Nguyễn Trường Tộ, thành phố Huế

– Tổng số Hội viên: 120

– Thành lập: 05/12/2006

– Chủ tịch: KS. Nguyễn Việt Tiến

– Điện thoại: 054.3822120 – 108 Điện thoạiNR: 054.3822273

35. HỘI DOANH NGHIỆP

– Địa chỉ: Số 11 Lê Lợi, thành phố Huế

– Tổng số Hội viên: 60

– Thành lập: 27/4/2006

– Chủ tịch: Ông Nguyễn Mậu Chi

– Điện thoại: 054.3850163 Email: mauchi@huda.com.vn

36. HỘI DOANH NHÂN TRẺ

– Địa chỉ: Số 200 Phan Bội Châu, thành phố Huế

– Tổng số Hội viên: 100

– Thành lập: 2003

– Chủ tịch: Ông Trần Đức Minh

– Điện thoại: 054.3834389, DĐ: 0903555126 Email:

37. HỘI KẾ TOÁN

– Địa chỉ: Sở Tài chính, 01 Nguyễn Văn Huyên, thành phố Huế

– Tổng số Hội viên: 56

– Chủ tịch: Ông Trần Bá Mẫn

– Điện thoại: 054.3828156, DĐ : 0935.454.599

Email : tranbaman@thuathienhue.gov.vn

38. HỘI NGHỀ CÁ

– Địa chỉ: 148 Bùi Thị Xuân, thành phố Huế

– Thành lập: năm 2003

Chủ tịch: KS. Nguyễn Lương Hiền

– Điện thoại: 0903509559

39. HỘI NỘI TIẾT ĐÁI THÁO ĐƯỜNG

– Địa chỉ:

– Tổng số Hội viên:

– Chủ tịch: GS.TS. Trần Hữu Dàng

– Điện thoại:

40. HỘI CỰU GIÁO CHỨC

– Địa chỉ: 168 Mai Thúc Loan, thành phố Huế

– Tổng số Hội viên:

– Chủ tịch: ThS. Nguyễn Chơn Đức

– Điện thoại: 0913 420 545 Email : nguyenchonducht@gmail.com

Facebook
Twitter
LinkedIn
Email